Česky CZEnglish EN

Organizační odbor

    

OSOBNÍ ÚDAJE – ORGO

účel zpracování

kategorie osobních údajů

kategorie subjektu údajů

kategorie příjemců

doba uchovávání

legalizace

adresní a indentifikační údaje

osoby bez vztahu ke správci;
zaměstnanci statutárního města Brna;členové ZMB;zástupci statutárního města Brna v obchodních společnostech s účastí města Brna; zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem

nebudou jiní než správce

max 10 let
v souladu se Spisovým
a skartačním řádem MMB

vystavování
plných mocí a pověření

adresní a indentifikační údaje

osoby bez vztahu ke správci;
zaměstnanci statutárního města Brna; členové ZMB a ZMČ; zástupci statutárního města Brna v obchodních společnostech s účastí města Brna; zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem

soudy ; orgány státní
správy a samosprávy

max 10 let
v souladu se Spisovým
a skartačním řádem MMB

centrální evidence
smluv

adresní a indentifikační údaje

osoby bez vztahu ke správci

nebudou jiní než správce

trvale

seznam členů ZMB

adresní a indentifikační údaje

členové ZMB

členové ZMB, vedoucí pracovníci MMB

8 let

materiály související se schůzemi RMB a zasedáními ZMB

adresní a indentifikační údaje

osoby bez vztahu ke správci;
zaměstnanci statutárního města Brna; členové RMB a ZMB; zástupci statutárního města Brna v obchodních společnostech s účastí města Brna; zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem

zaměstnanci statutárního města Brna, občané statutárního města Brna, starostové MČ m. Brna, úřady MČ m. Brna, členové RMB a ZMB, vedoucí pracovníci MMB

trvale v Archivu m.Brna

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.11.2017 08:11
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:04
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design