Česky CZEnglish EN

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

 

Statutární město Brno, Odbor  vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna zpracovává, v souladu s ust. § 18  odst.1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů osobní údaje z níže uvedených důvodů :

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

 

Kategorie osobních údajů

 

Kategorie subjektu údajů

 

Kategorie příjemců

 

Doba uchování

 

Výkon  státní  správy  lesů  dle  zák. č.  289/1995 Sb.,  o lesích,  z.č. 149/2003 Sb.,  o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,  oba ve znění pozd. předpisů 

 

adresní a identifikační údaje

fyzické  osoby k níž se osobní údaje vztahují

každý, komu jsou osobní údaje  zpřístupněny  -

fyzické a právnické  osoby, orgány státní správy  a  samosprávy

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem -  5 - 10 let

 

Výkon státní  správy myslivosti  dle zák. č.  449/2001 Sb.,  o myslivosti, ve znění pozd. předpisů

 

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují

každý, komu jsou osobní údaje  zpřístupněny  -

fyzické a právnické  osoby, orgány státní  správy  a  samosprávy

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem -  5 - 10  let

 

Výkon státní  správy rybářství  dle  zák.č. 99/2004 Sb.,  o rybářství, ve znění pozd. předpisů

adresní a identifikační údaje

fyzické  osoby k níž se osobní údaje vztahují

každý, komu jsou osobní údaje  zpřístupněny  -

fyzické a právnické  osoby, orgány státní  správy  a  samosprávy

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem -  5 - 10 let

 

Výkon státní správy zemědělství  dle zák.č. 334/1992 Sb.,  o ochraně ZPF,  ve znění pozd. předpisů

 

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují

každý, komu jsou osobní údaje  zpřístupněny  -

fyzické a právnické  osoby, orgány státní  správy  a  samosprávy

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem -  5 - 15 let

 

Výkon  státní  správa  ve  vodním  hospodářství   dle  zák.  č.  254 / 2001 Sb.,  o  vodách   a  zák.  č.  274 / 2001 Sb.,   o  vodovodech   a  kanalizacích,  ve znění  pozd. předpisů

 

 

 

adresní a identifikační údaje

fyzické  osoby k níž se osobní údaje vztahují

každý, komu jsou osobní údaje  zpřístupněny  -

fyzické a právnické  osoby, orgány státní  správy  a  samosprávy

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem -  5 - 50 let

 

Restituční nároky  dle  zák.č. 229/1991 Sb., o půdě, a zák.  č. 243/1991 Sb.,  oba ve znění pozd. předpisů 

 

adresní a identifikační údaje

fyzické  osoby k níž se osobní údaje vztahují

každý, komu jsou osobní údaje  zpřístupněny  -

fyzické a právnické  osoby, orgány státní  správy  a  samosprávy,  soudy

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem - min. 10  let

 

Uzavírání  smluv   dle  zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozd. předpisů

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují

každý, komu jsou osobní údaje  zpřístupněny  -

fyzické a právnické  osoby, orgány státní správy  a  samosprávy

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem -  5 - 15  let

Legalizace a vidimace  dle  zák. č. 21/2006 Sb., o legalizaci  a vidimaci, ve znění pozd. předpisů a  vyhl č. 36/2006 Sb.

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují, zaměstnanci statutárního města Brna, členové ZMB, zástupci st. města Brna v obchodních společnostech s účastí města Brna, zaměstnanci příspěvkových organizací řízených městem Brnem

správce osobních údajů

v souladu se Spisovým  a Skartačním řádem - 10 let

      

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.02.2018 09:38
  • Datum poslední aktualizace: 05.02.2018 09:38
  • Odpovědný útvar: Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design