Česky CZEnglish EN

Odbor rozpočtu a financování

 

Statutární město Brno, Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, oddělení exekucí, zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

 • Za účelem vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti, dle ustanovení § 38 odst. 7 zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa
  Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby – dlužníci
  Kategorie příjemců: Magistrát města Brna, soudy, soudní exekutoři, notáři, obecní a městské úřady
  Doba uchování: podle Spisového a skartačního řádu MMB – 20 let po skončení vymáhacího řízení
 • Za účelem vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti, dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.
  Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby – dlužníci
  Kategorie příjemců: Magistrát města Brna, soudy, soudní exekutoři, notáři, úřady práce, peněžní ústavy, Český úřad zeměřický a katastrální, Katastrální úřady, Vězeňská služba, Ministerstvo vnitra – centrální evidence obyvatel, PČR, obecní a městské úřady
  Doba uchování: podle Spisového a skartačního řádu MMB – 20 let po skončení vymáhacího řízení
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 10:16
 • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:02
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design