Česky CZEnglish EN

Odbor obrany

    

 • Vedení evidence osobních údajů o vlastnících vhodných věcných prostředků,  které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
  ÚČEL:Podle ustanovení § 7a písm. c) zákona č. 222/1999 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky.
  KATEGORIE osobních údajů:Adresní a identifikační údaje.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:Vojenský správní úřad ( KVV ).
  DOBA uchování:Trvale.
 • Vedení evidence osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení § 7a písm. d) zákona č. 222/1999 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky.
  KATEGORIE osobních údajů:Adresní a identifikační údaje.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:Vojenský správní úřad ( KVV ).
  DOBA uchování:Trvale.
 • Vedení evidence osobních údajů zdravotnických pracovnic.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení § 7a písm. d) zákona č. 222/1999 Sb., a zvláštního zákona.
  KATEGORIE osobních údajů:Adresní a identifikační údaje, jiné osobní údaje.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:Vojenský správní úřad ( KVV ).
  DOBA uchování:Trvale.
 • Vedení agendy osobních údajů o přestupcích na úseku obrany České republiky.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., subsidiárně podle ustanovení § 18 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb.
  KATEGORIE osobních údajů:Jméno, příjmení, datum narození, a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:Orgány činné v trest. řízení, KÚ JmK.
  DOBA uchování:5 let
 • Vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., § 39d odst. 2.
  KATEGORIE osobních údajů:Jméno, případně jména, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a místo přechodné změny pobytu.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:HZS JmK, MV ČR.
  DOBA uchování:Podle ustanovení § 39d odst. 3 zák. č. 240/2000 Sb., se zpracovává po dobu krizového stavu i po jeho skončení.
 • Vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., § 39e odst. 1, obdobně, jako podle § 39d odst. 2.
  KATEGORIE osobních údajů:Jméno, případně jména, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a místo přechodné změny pobytu.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:HZS JmK, MV ČR.
  DOBA uchování:Obdobně jako podle ustanovení § 39d odst. 3. zák.č. 240/2000 Sb., se zpracovává po dobu krizového stavu i po jeho skončení.
 • Vedení agendy osobních údajů o přestupcích podle § 44 na úseku správy státních hranic a § 44a na úseku ochrany státních hranic dle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., subsidiárně podle ustanovení § 18 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb.
  KATEGORIE osobních údajů:Jméno, příjmení, datum narození, a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:Orgány činné v trest. řízení, KÚ JmK.
  DOBA uchování:5 let
 • Vedení personální agendy bezpečnostního ředitele  pro potřebu ověření přístupu fyzických osob (zaměstnanců MMB) k utajované informaci dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., § 6 - § 10.
  KATEGORIE osobních údajů:Adresní a identifikační údaje.
  KATEGORIE subjektu údajů:Zaměstnanci MMB.
  KATEGORIE příjemců:NBÚ.
  DOBA uchování:5 let po zániku platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup zaměstnanců MMB k utajované informaci.
 • Vedení evidence osobních údajů o přestupcích podle § 5 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákonů v platném znění.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení § 18 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb.
  KATEGORIE osobních údajů:Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:Orgány činné v trest. řízení, KÚ JmK.
  DOBA uchování:Trvale.
 • Vedení evidence osobních údajů o uložení pracovní výpomoci fyzické osobě.
   
  ÚČEL:Podle ustanovení § 31 odst. 6, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v platném znění.
  KATEGORIE osobních údajů:Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.
  KATEGORIE subjektu údajů:Fyzické osoby.
  KATEGORIE příjemců:Orgány krizového řízení.
  DOBA uchování:5 let podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v návaznosti na Spisový a skartační řád MMB.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.04.2018 09:41
 • Datum poslední aktualizace: 01.06.2015 08:37
 • Odpovědný útvar: Odbor obrany Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design