Česky CZEnglish EN

Odbor městské informatiky

Právní důvody zpracovávání osobních údajů dle platných právních předpisů na OMI MMB pro účely zveřejnění dle čl. 9 směrnice tajemníka MMB č. 9/2007

Statutární město Brno, MMB -OMI MMB zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění osobní údaje:

Pro účel výkonu působnosti Obce vyplývající z obecně závazných právních předpisů využívá Statutární město Brno údaje katastru nemovitostí dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. V souladu s ustanovením § 3 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění v návaznosti na vyhlášku č. 26/2007 Sb., v platném znění jsou v katastru nemovitostí evidovány tyto osobní údaje fyzických osob spadající do kategorie vlastníků nemovitostí a jiných oprávněných z práv, která se zapisuje do katastru:

  1. jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby,
  2. rodné číslo fyzické osoby,
  3. Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, nahradí se tento údaj šestimístným číslem vytvořeným z data narození obdobně jako prvních šest číslic rodného čísla.

- doba uchovávání: na dobu neurčitou, resp. do další aktualizace dat, po dobu výkonu působnosti obce dle platných právních předpisů.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.05.2011 10:24
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:01
  • Odpovědný útvar: Odbor městské informatiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design