Česky CZEnglish EN

Odbor interního auditu a kontroly

Právní důvody zpracovávání osobních údajů dle platných právních předpisů na OKO MMB, oddělení stížností:

Statutární město Brno, OKO MMB, oddělení stížností, zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

A) Za účelem vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a dle "Pravidel pro přijímání, evidování a vyřizování stížností" schválených Radou města Brna, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby

Kategorie příjemců: statutární město Brno, odbory Magistrátu města Brna, dotčené městské části, dotčené orgány veřejné a státní správy, případně další orgány dle obsahu podání

Doba uchování: Dle Spisového a skartačního řádu Magistrátu města Brna – 5 let

 
B) Za účelem vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, a dle "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic" schválených Radou města Brna, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní adresa podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby

Kategorie příjemců: statutární město Brno, odbory Magistrátu města Brna, dotčené městské části, členové Rady města Brna, případně další orgány dle obsahu petice

Doba uchování: Dle Spisového a skartačního řádu Magistrátu města Brna – 5 let na příslušném útvaru MMB, poté jsou petice uloženy v Archivu města Brna.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.04.2018 06:19
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:01
  • Odpovědný útvar: Odbor interního auditu a kontroly Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design