Česky CZEnglish EN

Kancelář primátora města Brna

Konkrétní údaje o zpracovávání osobních údajů Kanceláří primátora města Brna

Vidimace a legalizace

Účel:
zajišťování agendy vidimace a legalizace v souladu s ust. zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů:
jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu

Kategorie subjektu údajů:
fyzické osoby

Kategorie příjemců:
správce osobních údajů

Doba uchování:
dle Spisového a skartačního řádu MMB 5 let

Vystavování plných mocí a pověření

Účel:
zajišťování vyhotovování plných mocí a pověření pro zaměstnance statutárního města Brna a externí osoby zejména ve vazbě na z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

Kategorie osobních údajů:
adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:
osoby bez vztahu ke správci; zaměstnanci statutárního města Brna; členové ZMB a ZMČ; zástupci statutárního města Brna v obchodních společnostech s účastí města Brna; zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených statutární městem Brnem

Kategorie příjemců:
soudy; orgány státní správy a samosprávy,

Doba uchování:
max. 10 let v souladu se Spisovým a skartačním řádem MMB

Centrální evidence smluv

Účel:
zajišťování uchovávání smluv uzavřených statutárním městem Brnem zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podepsaných primátorem města Brna

Kategorie osobních údajů:
adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:
osoby bez vztahu ke správci

Kategorie příjemců:
nebudou jiní než správce

Doba uchování:
Trvale

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.01.2018 08:42
  • Datum poslední aktualizace: 23.01.2018 08:42
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design