Česky CZEnglish EN

Kancelář primátora města Brna

Konkrétní údaje o zpracovávání osobních údajů Kanceláří primátora města Brna

Vidimace a legalizace

Účel:

zajišťování agendy vidimace a legalizace v souladu s ust. zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů:
jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu

Kategorie subjektu údajů:
fyzické osoby

Kategorie příjemců:
správce osobních údajů

Doba uchování:
dle Spisového a skartačního řádu MMB 5 let

Agenda udílení Ceny města Brna

Účel:

zajišťování agendy udílení Ceny města Brna v souladu s Pravidly pro udílení Ceny města Brna (schválenými Radou města Brna na R4/158. schůzi konané dne 27. 9. 2006).

Kategorie osobních údajů:
jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu,

Kategorie subjektu údajů:
fyzické osoby

Kategorie příjemců:
správce osobních údajů

Doba uchování:
dle Spisového a skartačního řádu MMB 5 let

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.09.2013 12:51
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:00
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design