Česky CZEnglish EN

Voroněž

Spolupráce Brno – Voroněž

www.voronezh-city.ru

Voroněž (1 milion obyvatel) – je administrativní a kulturní centrum Centrální-Černozemské oblasti vytvořené roku 1928 a zahrnující Voroněžskou, Tambovskou, Kurskou a Orlovskou gubernii. Město leží v údolí řek Don a Voroněž, na křižovatce velkých dopravních automobilových a železničních magistrál. Počátek budování města Voroněže se datuje k roku 1585. Administrativním centrem Azovské gubernie se stává Voroněž roku 1711 a roku 1725 se gubernie přejmenovává na Voroněžskou. Vzdálenost Voroněže od Moskvy je 587 km. Rozloha města zaujímá téměř 600 km2. Ve městě je zaregistrováno 18 tis. podniků a organizací. Průmyslový potenciál je zaměřen na výrobu strojů a zařízení, strojírenství, chemický průmysl, elektrotechniku, výrobu přístrojů, potravinářský a zpracovatelský průmysl a lehký průmysl. Ve městě působí 36 vědecko-výzkumných, konstrukčních a projekčních ústavů; 10 vysokých škol a pobočky zahraničních firem.

1967 – podepsána partnerská družební smlouva
1989 – začíná útlum vztahů
1996 – zástupci Voroněže usilují o obnovu partnerských vztahů

Přehled nejvýznamnějších aktivit

Hospodářský rozvoj

  • prezentace města Voroněže na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour v Brně

 
                                   

                                     (Foto: stánek partnerského města na Regiontouru)

  • pracovní jednání generálního ředitele letiště "Voroněž" na letišti Brno-Tuřany (2018)
  • navázání a prohloubení kontaktů mezi firmami v ČR a RF 
  • pozvání českých firem na veletrh ve Voroněži

Komunální politika

 • účast oficiální voroněžské delegace na festivalu RE:PUBLIKA (2018)
 • přijetí gubernátora Voroněžské oblasti s delegací (2015)
 • přijetí vedení Ruského akademického symfonického orchestru města Voroněže v čele s dirigentem Vladimirem Verbitskim (2014)
 • návštěva primátora Voroněže Borise Skrynnikova v Brně při příležitosti 40. výročí podepsání partnerské smlouvy
 • pokračování spolupráce a výměna zkušeností mezi Brnem, Jihomoravským krajem a Voroněží, Voroněžskou oblastí

Kultura

 • účast odborníků z Voroněže na Dni partnerských měst v Brně (2020 – zrušeno z důvodu koronavirové pandemie)
 • vystoupení Ruského akademického symfonického orchestru města Voroněže v Janáčkově divadle

Školství

 • účast zástupců města Voroněže na Mezinárodním setkání pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (2017)
 • výměnné pobyty studentů, zapojení studentů z Voroněže do doktorských studijních programů na MU a VUT v Brně

Kontakt:

Mgr. Klára Kuříková
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420-542 17 22 26
e-mail:kurikova(tečka)klara(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 07.01.2021 14:39
 • Datum poslední aktualizace: 07.01.2021 14:39
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design