Česky CZEnglish EN

Voroněž

Spolupráce Brno – Voroněž

www.city.vrn.ru 
www.voronezh.ru 

Voroněž (1 milion obyvatel) – je administrativní a kulturní centrum Centrální-Černozemské oblasti vytvořené roku 1928 a zahrnující Voroněžskou, Tambovskou, Kurskou a Orlovskou gubernii. Město leží v údolí řek Don a Voroněž, na křižovatce velkých dopravních automobilových a železničních magistrál. Počátek budování města Voroněže se datuje k roku 1585. Administrativním centrem Azovské gubernie se stává Voroněž roku 1711 a roku 1725 se gubernie přejmenovává na Voroněžskou. Vzdálenost Voroněže od Moskvy je 587 km. Rozloha města zaujímá téměř 600 km2. Ve městě je zaregistrováno 18 tis. podniků a organizací. Průmyslový potenciál je zaměřen na výrobu strojů a zařízení, strojírenství, chemický průmysl, elektrotechniku, výrobu přístrojů, potravinářský a zpracovatelský průmysl a lehký průmysl. Ve městě působí 36 vědecko-výzkumných, konstrukčních a projekčních ústavů; 10 vysokých škol a pobočky zahraničních firem.

1967 – podepsána partnerská družební smlouva
1989 – začíná útlum vztahů
1996 – zástupci Voroněže usilují o obnovu partnerských vztahů

Přehled nejvýznamnějších aktivit

Hospodářský rozvoj

  • Prezentace města Voroněže na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour v Brně
    
  • Účast Voroněže na veletrzích v Brně (URBIS INVEST 2007)
  • Navázání a prohloubení kontaktů mezi firmami v ČR a RF 
  • Pozvání českých firem na veletrh ve Voroněži

Komunální politika

 • Přijetí gubernátora Voroněžské oblasti s delegací (2015)
 • Přijetí vedení Ruského akademického symfonického orchestru města Voroněže v čele s dirigentem Vladimirem Verbitskim (2014)
 • Návštěva primátora Voroněže Borise Skrynnikova v Brně při příležitosti 40. výročí podepsání partnerské smlouvy
 • Pokračování spolupráce a výměna zkušeností mezi Brnem, Jihomoravským krajem a Voroněží, Voroněžskou oblastí
 • Oficiální návštěva představitelů Voroněžské oblasti, města Voroněže a zahraničně ekonomické společnosti v Brně – výměna zkušeností a poznatků ve státní správě a samosprávě
 • Oficiální návštěva představitelů města Brna, Úřadu Jihomoravského kraje, brněnských vysokých škol, Veletrhů Brno, a. s., a Obchodní hospodářské komory Brno ve Voroněžské oblasti a městě Voroněži

Kultura

 • Vystoupení Ruského akademického symfonického orchestru města Voroněže v Janáčkově divadle

Sport

 • Pozvání na mezinárodní atletický mítink Czech Athletic Festival – Velká cena Brna a Jihomoravského kraje 2007,
 • Pozvání k účasti na 9. ročníku Mezinárodního turnaje v basketbalu „BRNO 2007"

Školství

 • Účast zástupců města Voroněže na Mezinárodním setkání pedagogů a specialistů k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Výměnné pobyty studentů, zapojení studentů z Voroněže do doktorských studijních programů na MU a VUT v Brně

Kontakt:

Mgr. Klára Kuříková
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420-542 17 22 26
fax: +420-542 17 20 85
e-mail:kurikova(tečka)klara(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.05.2019 13:39
 • Datum poslední aktualizace: 02.05.2019 13:39
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design