Česky CZEnglish EN

Utrecht

Spolupráce Brno – Utrecht

http://www.utrecht.nl/

Utrecht (300 tisíc obyvatel) – čtvrté největší město v Nizozemsku. Společně s Amsterodamem, Haagem a Rotterdamem tvoří hospodářské a kulturní sdružení Randstad. Město leží na křižovatce vodních kanálů, dálnic a železnic. Je administrativním a univerzitním centrem a dějištěm více než sta veletrhů a řady kongresů, konferencí a kulturních akcí.


1991 – navázání prvních kontaktů
1993 – podepsána partnerská dohoda

Spolupráce s Utrechtem patřila od podepsání partnerské smlouvy v r. 1993 k nejaktivnějším, z hlediska rozsahu a oblastí spolupráce k největším. Především v přípravné fázi vstupu ČR do EU byl Utrecht velkým pomocníkem, neboť městu poskytl řadu zkušeností z dlouholetého členství v EU.

Od roku 2013 neprobíhá přímá spolupráce s městem (radnicí), pouze pokračují již navázaná partnerství škol a spolků, a zástupci obou měst se potkávají v rámci pracovních skupin Eurocities (sociální fórum, fórum životního prostředí).

Historie nejvýznamnějších aktivit:

Cestovní ruch a regionální rozvoj

 • účast Utrechtu na stánku partnerských měst Brna na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a prezentace města Brna na veletrhu Vakantijebeurs v Utrechtu
 • seminář "Brownfields a jejich využití" v rámci Setkání partnerských měst Brna a Utrechtu (2005, 2006). Součástí semináře byla exkurze do vybraných lokalit brownfields v Utrechtu a okolí a výstava "Průmyslové dědictví Brna a Utrechtu"
 • stáž zástupců MMB v Utrechtu na téma vodohospodářství
 • využití zkušeností z projektu "Evropská spolupráce formou dialogu" (projekt financovaný holandským svazem měst a obcí VNG, partneři: město Brno, město Utrecht, Jihomoravský kraj a Provincie Utrecht). V rámci tohoto projektu se uskutečnilo několik seminářů na téma inovace, regionální rozvoj a turistika, řízení a administrativa cestovního ruchu, struktura organizace a spolupráce
 • projekt "Integrovaný přístup k bydlení" realizovaný v rámci studie Strategie dlouhodobého rozvoje města. Výstupem projektu bylo zpracování koncepce bydlení města Brna, příprava rozvojových plánů v MČ Brno-střed a MČ Židenice a zhotovení příručky o přípravě rozvojových plánů pro další česká a zahraniční města. Projekt byl oceněn 1. místem v prestižní soutěži Eurocities za inovační přístup. V roce 2002 se uskutečnila závěrečná prezentace projektu

Kultura

 • spolupráce pěveckého sboru Toonkunst koor z Utrechtu s Brněnským filharmonickým sborem Beseda brněnská, společné koncerty v Brně i v Utrechtu
 • koncerty Utrechtského studentského orchestru v Brně (společně s Brněnským filharmonickým sborem Beseda brněnská a   Orchestrem Sokola Brno I) 
 • vystoupení studentů konzervatoře Utrecht v Brně
 • výstavy komiksů – "Utrechtská oranžáda" v Brně a výstava „Brno in Comics“ na radnici v Utrechtu
 • vystoupení brněnských souborů v Utrechtu (např. cimbálová kapela M. Horvátha a skupina Čankišou na festivalu Worldfeast)
 • výstavy o kulturních a architektonických památkách (vila Tugendhat, Rietveld – Schröder Huis)

Vzdělávání

 • stáže studentů žurnalistiky z Hogeschool Utrecht v Brně – rozhovory a sběr dokumentace pro články o dění v Brně (ve spolupráci s katedrou nederlandistiky FF MU) – do roku 2013
 • návštěva zástupců partnerských škol z Utrechtu v Brně, prezentace filmů natočených studenty utrechtského Stedelijk Gymnasium a brněnského Gymnázia Slovanské náměstí na téma "Život v mém městě" –  2013
 • účast zástupců města Brna na zasedání pracovní skupiny "Vzdělávání " v Utrechtu v rámci sítě "Cities for Children ( 2012)
 • spolupráce v oblasti daltonského způsobu výuky – vzájemná spolupráce přispěla k certifikaci některých základních škol zavádějících daltonský způsob výuky a následně ke vzniku Daltonské asociace v Brně. Projekt byl financován z programu EK Socrates a obě města za tento projekt získala cenu mezinárodní kanceláře SOCRATES-COMENIUS.
 • spolupráce mezi základními a středními školami – spolupráce s využitím moderních komunikačních technologií, vzájemné návštěvy a výměny studentů
 • spolupráce univerzit –  Masarykova univerzita je aktivním členem Utrechtské sítě univerzit

Sociální péče, zdravotnictví

 • výměna zkušeností v oblasti péče o seniory a bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel
 • účast v projektu "Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou" (nezisková organizace Spondea z Brna a VieJa z Utrechtu)
 • problematika národnostních menšin – stáž k tématu "Menšiny, uprchlíci a cizinci v kontextu místní správy ČR", romská problematika – projekt "Integrace menšin v ČR"

Bezpečnost 

 • spolupráce Městské policie Brno a Policie ČR s Regionální policií v Utrechtu, výměna zkušeností v oblasti zajištění bezpečnosti ve městě a při velkých akcích   (do roku 2009)

 Ostatní

 • křest lodě "Utrecht" na brněnské přehradě za účasti zástupců města Utrechtu a velvyslance Nizozemského království v ČR (květen 2011)
 • spolupráce v rámci Eurocities

Kontakt:

RNDr. Lydie Zukalová
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420-542 172 078
e-mail: zukalova(tečka)lydie(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.05.2021 10:57
 • Datum poslední aktualizace: 06.05.2021 10:57
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design