Česky CZEnglish EN

St. Pölten

Spolupráce Brno – St. Pölten

http://www.st-poelten.gv.at/

St. Pölten (50 tisíc obyvatel) – hlavní město spolkové země Dolní Rakousko, leží na řece Traisen na rozsáhlé rovině mezi Dunajem a alpským předhůřím. První zmínka o městě je z roku 1100. Bylo vystavěno na základech římského tábora Aelium Cetium. St. Pölten se v průběhu doby stal zemským knížecím městem a od roku 1986 zemským hlavním městem. St. Pölten je důležitým průmyslovým centrem a sídlem mnoha středních škol. V roce 1996 byla dokončena výstavba moderní zemské vládní čtvrti, jejíž součástí je i Zemský archiv a knihovna, televizní a rozhlasové studio, budova divadla a koncertní sál. Ve městě je sídlo Institutu na podporu hospodářství (WIFI) a Dolnorakouské obchodní komory. Kromě nové vládní čtvrti je velmi zajímavé i historické centrum s mnoha barokními stavbami. V roce 1995 obdrželo město St. Pölten Evropský diplom Rady Evropy, v roce 1996 Čestnou vlajku Rady Evropy, v roce 1999 Čestnou plaketu Rady Evropy a v roce 2001 Evropskou cenu Rady Evropy.

1991 – podepsána partnerská dohoda (9. 5. 1991)

2001 - Cena Zastupitelstva města St. Pöltenu za mnohostrannou spolupráci a výsledky v Kooperační síti evropských měst střední velikosti (září)

2003 – Brno a St. Pölten s dalšími partnery podepisují politickou deklaraci v Kittsee „Budeme evropským regionem"

2005 – Brno a St. Pölten s dalšími partnery podepisují memorandum „Srůstáme. Společně porosteme" CENTROPE ve Vídni

2006 – Brno a St. Pölten s dalšími partnery uzavírají 1. fázi projektu CENTROPE na konferenci CENTROPE 2006 plus ve Vídni

Aktivity v roce 2017/2018 

 • Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR – prezentace města St. Pölten na společném stánku partnerských měst Brna v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour
 • Účast mladých brněnských hudebníků na koncertu talentů, který se uskutečnil v rámci Mistrovských koncertů v St. Pöltenu.  Město Brno dostalo poprvé příležitost představit své mladé interprety na festivalu, který se koná v našem partnerském městě
   (foto © YAMAHA)
 • Reciproční vystoupení mladé hudebnice ze St. Pöltenu v Brně na festivalu Mozartových dětí (Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno)
   (foto archív města St. Pölten)
 • účast zástupců Brna na Barokním festivalu v St. Pöltenu
 • 180. výročí Musikschule St. Pölten - účast brněnského hudební tělesa na společném koncertu
 • Reciproční pobyty žáků partnerských škol ZŠ/MŠ Rozmarýnová a International School St. Pölten
 • studentská výměna v rámci projektu Youth Unlimited
 • Austrian Ironman 70.3. – účast brněnských triatlonistů na tradičních mezinárodních závodech
 • Brněnský půlmaraton a Desítka – účast sportovců ze St. Pöltenu
 • spolupráce dolnorakouských a brněnských filatelistů
 • nově vznikající spolupráce fotoklubů Brno a St. Pölten

Nejvýznamnější oblasti spolupráce

 • Město Brno se prezentovalo a účastnilo na akcích spojených s 25. výročím partnerských měst  St. Pöltenem a Brnem a 30. výročí zemského hlavního města St. Pöltenu. Při této příležitosti se Brno představilo na akci Gästival, kterou zahájil starosta města St. Pölten.

  Vystoupení jazzového kytarového dua v našem partnerském městě (foto K. Kuříková)
 • Návštěva delegace města St. Pöltenu vedená starostou Matthiasem Stadlerem, přijetí primátorem města Brna  u příležitosti 25. výročí partnerských měst.
 • Společný projekt  ZŠ Brna a ZŠ St. Pölten  „Přátelství bez hranic“, výstava v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

  Výstava výtvarných prací žáků základních škol z Brna a St. Pöltenu v KJM (foto Zdeněk Kolařík)
 • Pracovní návštěva odborníků ze St. Pöltenu v Brně k otázkám  prezentace internetových stránek města, problematika jejich tvorby a diskuse k tomuto problému.  Setkání se uskutečnilo na základě pracovního zasedání členů sítě KOSEM, jejichž tématem bylo  „PR ve městech – jak se města prezentují ve vztahu k veřejnosti a médiím se zaměřením na on-line vystoupení“.
 • 20. výročí partnerství měst 1991-2011 (hlavní slavnost na radnici v St. Pöltenu – listopad 2011, akce v Brně – březen a říjen 2011),
 • Křest tramvaje DPMB ke 20. výročí partnerství měst (březen 2011)

Evropské záležitosti

 • Kooperační síť měst střední velikosti, vzájemná výměna zkušeností mezi 31 členskými městy, účast zástupců města Brna na posledních tematických konferencích v St. Pöltenu (2016), Leobenu (2015), Hodoníně (2011), St. Pöltenu (2010) a Martině (2009)

  Přijetí  účastníků pracovního zasedání KOSEM starostou města St. Pöltenu na radnici (foto archiv města St. Pöltenu)
 • společná realizace dokumentu „Programy úkolů CENTROPE 2008 plus" a spolupráce v oblastech se společnými strategickými záměry
 • spolupráce při vytváření středoevropského regionu CENTROPE
 • spolupořádání zasedání finanční komise KOSEM
 • Městské slavnosti u příležitosti 850. výročí udělení městských práv St. Pöltenu za účasti 1. náměstka primátora města Brna (květen 2009)
 • Slavnosti hlavního města Dolního Rakouska, účast zástupců města Brna a dechové kapely Brněnské konzervatoře v St. Pöltenu (červenec 2008)

Hospodářský rozvoj – cestovní ruch

 • podpora rozvoje cestovního ruchu – vzájemné zveřejňování informací o nejvýznamnějších kulturních a jiných akcích, prezentace materiálů St. Pöltenu na veletrhu Regiontour
 • jednání o projektu Cestovní ruch a architektura Brno-St. Pölten

Životní prostředí

 • Projekt Odpadové hospodářství – komunikace s veřejností, účast města Brna na projektu, jehož vedoucím městem je St. Pölten (2010-2007)
 • výměna zkušeností v oblasti Fair Trade produktů (od roku 2006)

Sport

 • účast zástupců města Brna na závodu AUSTRIA IRONMAN 70.3 (od roku 2005)
 • rozvoj spolupráce ve vybraných sportovních odvětvích (fotbal, triatlon, americký fotbal), např. spolupráce Brno Alligators a St. Pölten Invaders (týmy amerického fotbalu)

PR

 • spolupráce města Brna na publikaci "Mezinárodní St. Pölten"

Kultura

 • Vernisáž výstavy o vile Tugendhat v Muzeu města St. Pöltenu. Součástí akce byla též mediální prezentace města Brna. Ve spolupráci s univerzitou New Design University (NDU) se konala také na univerzitní půdě samostatná přednáška  o funkcionalismu a významných kulturních památkách města Brna
 • Výstava Dora Müller – brněnská Němka. Cesta k německo-českému porozumění
 • Výstava Zpět do ČSSR. Výprava mladšími dějinami České republiky v rámci sympozia „Změna moci nebo nový začátek? Česko po ´89“ – vernisáže se konaly za účasti oficiálních představitelů partnerských měst
 • Přijetí oficiální delegace města Brna starostou St. Pöltenu u příležitosti vernisáží výstav
 • Výstava rakouské umělkyně Evy Riebler v Křížové chodbě Nové radnice (září 2014), vernisáž se konala za účasti oficiální delegace z partnerského města St. Pöltenu,
 • Výstava partnerských měst na radnici v St. Pöltenu (podzim 2014)
 • Městské slavnosti ke 25. výročí jmenování St. Pöltenu Hlavním zemským městem Dolního Rakouska (červenec 2011),
 • Výstava o historii a současnosti židovských obcí v Dolním Rakousku na půdě Židovské obce Brno (říjen/listopad 2011),
 • Spolupráce muzejníků městských a zemských muzeí a archivů (2011),
 • Zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim 2011, Tonkünstler Orchester Niederösterreich (říjen 2011)
  • výstava o historii a současnosti Židovské obce Brno na radnici v St. Pöltenu (listopad/prosinec 2010)
  • přijetí zástupců Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska primátorem St. Pöltenu Matthiasem Stadlerem v rámci týdenní studijní cesty po Rakousku (červenec 2008)
  • vystupování brněnských profesionálních těles na St. Pöltenských scénách
  • výstava o vile Tugendhat v St. Pöltenu (2005)
  • prezentace mezinárodní putovní výstavy "Deset let od otevření hranic" v Moravském zemském muzeu v Brně (březen 2000)

Školství a mládež

   • reciproční pobyty žáků partnerských škol ZŠ/MŠ Rozmarýnová a International School St. Pölten spojené s přijetími na radnicích (od roku 2006),
   • zapojení brněnských škol do internetového projektu iEARN "V aktivitě mládeže a v respektu před stářím je šance světa", pro mladé lidi od 10 do 18 let, 2005-2006
   • studentská výměna v rámci projektu Youth Unlimited, reciproční projekt měsíčního pobytu studentů Brno – St. Pölten (od roku 2006)
   • rozvoj spolupráce v oblasti povinného školství – rozšíření na celé Dolní Rakousko
   • zvláštní cena pro ZŠ Brno Pastviny v soutěži Dolnorakouského kulturního fóra "Hledání evropského ducha", 2005

Sociální oblast

 • Partnerská spolupráce v oblasti sociálních služeb mezi Brnem a St. Pöltenem – pracovní návštěva za účelem výměny informací o přístupu partnerského města k péči o seniory (2014) 
 • "Péče se týká nás všech!" – konference o současném a budoucím stavu ošetřovatelské péče v sociálních službách v České republice a Rakousku realizovaná v rámci přeshraničního projektu ZUWINST+ (červenec 2013)

Zájmové oblasti

 • spolupráce v oblasti občanských sdružení – Lions Clubs, dlouhodobá spolupráce dolnorakouských a brněnských filatelistů (od roku 2000)

Gender

 • spolupráce v oblasti rovnosti příležitostí mužů a žen, workshop Rovnost příležitostí mužů a žen na komunální úrovni (2002)

Oficiální návštěvy

 • Účast oficiálních představitelů města St. Pöltenu v rámci oslav festivalu Brno – město uprostřed Evropy (2014),
 • Návštěva členů Spolku pro partnerství Brno-St. Pölten v Brně (říjen 2013),
 • Návštěva člena Rady města St. Pölten Roberta Laimera a tajemníka Rakouského odborového svazu Marcuse Strohmeiera v Brně – přijetí náměstkem primátora Ing. Oliverem Pospíšilem, jednání o další spolupráci obou měst (březen 2012)
  Návštěva ze St. Pöltenu (2012) - Brno navštívili občané St. Pöltenu (mezi nimi také kunsthistorici) a pracovníci několika odborů Magistrátu města St. Pölten. Hlavním bodem programu byla prohlídka nově opravené Vily Tugendhat. Návštěva přispěje k propagaci této památky UNESCO a podnítí zvýšený zájem ze strany rakouských turistů.
 • Dne 6. října 2012 na návštěvu Brna zavítala 150členná delegace ze St. Pöltenu včetně dvou poslanců rakouského parlamentu a poslankyně zemského parlamentu. Na Nové radnici je přivítali jak primátor města Brna Roman Onderka a jeho náměstek Oliver Pospíšil, tak i hejtman JMK Michal Hašek. Účastníci přijetí jednali o plánech na další spolupráci našich měst.
  Oficiální přijetí delegace ze St. Pöltenu vedené starostou Matthiasem Stadlerem na Nové radnici v Brně (2011)

Kontakt:

Mgr. Klára Kuříková
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420-542 172 226
fax: +420-542 172 085
e-mail: kurikova(tečka)klara(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.05.2019 13:39
 • Datum poslední aktualizace: 02.05.2019 13:39
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design