Česky CZEnglish EN

St. Pölten

Spolupráce Brno – St. Pölten

http://www.st-poelten.gv.at/

St. Pölten (50 tisíc obyvatel) – hlavní město spolkové země Dolní Rakousko, leží na řece Traisen na rozsáhlé rovině mezi Dunajem a alpským předhůřím. První zmínka o městě je z roku 1100. Bylo vystavěno na základech římského tábora Aelium Cetium. St. Pölten se v průběhu doby stal zemským knížecím městem a od roku 1986 zemským hlavním městem. St. Pölten je důležitým průmyslovým centrem a sídlem mnoha středních škol. V roce 1996 byla dokončena výstavba moderní zemské vládní čtvrti, jejíž součástí je i Zemský archiv a knihovna, televizní a rozhlasové studio, budova divadla a koncertní sál. Ve městě je sídlo Institutu na podporu hospodářství (WIFI) a Dolnorakouské obchodní komory. Kromě nové vládní čtvrti je velmi zajímavé i historické centrum s mnoha barokními stavbami. V roce 1995 obdrželo město St. Pölten Evropský diplom Rady Evropy, v roce 1996 Čestnou vlajku Rady Evropy, v roce 1999 Čestnou plaketu Rady Evropy a v roce 2001 Evropskou cenu Rady Evropy.

1991 – podepsána partnerská dohoda (9.5.1991)

2001 - Cena Zastupitelstva města St. Pöltenu za mnohostrannou spolupráci a výsledky v Kooperační síti evropských měst střední velikosti 

2003 – Brno a St. Pölten s dalšími partnery podepisují politickou deklaraci v Kittsee „Budeme evropským regionem"

2005 – Brno a St. Pölten s dalšími partnery podepisují memorandum „Srůstáme. Společně porosteme" CENTROPE ve Vídni

2006 – Brno a St. Pölten s dalšími partnery uzavírají 1. fázi projektu CENTROPE na konferenci CENTROPE 2006 plus ve Vídni

Nejvýznamnější oblasti spolupráce

Kultura

  • účast odborníků ze St. Pöltenu na Dni partnerských měst v Brně (2020 – zrušeno z důvodu koronavirové pandemie)
  • společná výstava umělců Brno, St. Pöltenu, Clichy, Heidenheim, Lešno, Zadar, Maribor a Nyiregyháza (2019)
  • Evropský fond malých projektů Interreg Österreich – Tschechische Republik – společný projekt „Mladí umělci bez hranic“ (2018/2019)
  • 180. výročí Musikschule St. Pölten - účast brněnského hudební tělesa na společném koncertu (2018)
  • účast mladých brněnských hudebníků na koncertu talentů, který se uskutečnil v rámci Mistrovských koncertů v St. Pöltenu.  Město Brno dostalo poprvé příležitost představit své mladé interprety na festivalu, který se koná v našem partnerském městě (2017)
    
  • reciproční vystoupení mladé hudebnice ze St. Pöltenu v Brně na festivalu Mozartových dětí (Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno) (2017)
    
  • účast zástupců Brna na Barokním festivalu v St. Pöltenu (2017)
  • vernisáž výstavy o vile Tugendhat v Muzeu města St. Pöltenu. Součástí akce byla též mediální prezentace města Brna. Ve spolupráci s univerzitou New Design University (NDU) se konala také na univerzitní půdě samostatná přednáška  o funkcionalismu a významných kulturních památkách města Brna (2016)
  • město Brno se prezentovalo a účastnilo na akcích spojených s 25. výročím partnerských měst  St. Pöltenem a Brnem a 30. výročí zemského hlavního města St. Pöltenu. Při této příležitosti se Brno představilo na akci Gästival, kterou zahájil starosta města St. Pölten. Součástí bylo i vystoupení jazzového kytarového dua v našem partnerském městě (2016)
  • výstava Dora Müller – brněnská Němka. Cesta k německo-českému porozumění (2016)
  • výstava Zpět do ČSSR. Výprava mladšími dějinami České republiky v rámci sympozia „Změna moci nebo nový začátek? Česko po ´89“ - vernisáže se konaly za účasti oficiálních představitelů partnerských měst (2016)
  • přijetí oficiální delegace města Brna starostou St. Pöltenu u příležitosti vernisáží výstav
  • výstava rakouské umělkyně Evy Riebler v Křížové chodbě Nové radnice, vernisáž se konala za účasti oficiální delegace z partnerského města St. Pöltenu
  • výstava partnerských měst na radnici v St. Pöltenu 
  • výstava o historii a současnosti židovských obcí v Dolním Rakousku a Židovské obce Brno
  • spolupráce muzejníků městských a zemských muzeí a archivů
  • zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim, Tonkünstler Orchester Niederösterreich

    Školství a mládež

    • pracovní návštěva pedagogů ze St. Pöltenu v Brně s cílem navázání spolupráce (2019)
    • společný projekt  ZŠ Brna a ZŠ St. Pölten  „Přátelství bez hranic“ (2016)
    • reciproční pobyty žáků partnerských škol ZŠ/MŠ Romarýnová a International School St. Pölten spojené s přijetími na radnicích (od roku 2006)
    • studentská výměna v rámci projektu Youth Unlimited, reciproční projekt měsíčního pobytu studentů Brno – St. Pölten (od roku 2006)

    Hospodářský rozvoj – cestovní ruch

    • prezentace města Brna na významném hospodářském veletrhu WISA (2020 – zrušeno z důvodu koronavirové pandemie)
    • Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR - prezentace města St. Pölten na společném stánku partnerských měst Brna

    Sport

    • Challenge St. Pölten – účast brněnských sportovců (2020 – zrušeno z důvodu koronavirové pandemie)
    • Austrian Ironman 70.3. – účast brněnských triatlonistů na tradičních mezinárodních závodech (od roku 2005)
    • Brněnský půlmaraton a Desítka - účast sportovců ze St. Pöltenu (2020 zrušeno z důvodu koronavirové pandemie)
    • podpis dohody na radnici St. Pöltenu o spolupráci v oblasti mládeže a výměnné trenérské stáže vedením klubů SC St. Pölten a SK Líšeň (prosinec 2018), společné projekty v rámci Evropského fondu malých projektů Interreg Österreich – Tschechische Republik (2019)
    • brněnští tanečníci v St. Pöltenu (2018)

    Komunální politika

    • pravidelně organizované „Bürgerreise“ – 1-2 denní cesty komunálních politiků, zástupců spolků, občanů z partnerského města St. Pöltenu 
    • návštěva delegace města St. Pöltenu vedená starostou Matthiasem Stadlerem, přijetí primátorem města Brna  u příležitosti 25. výročí partnerských měst (2016)
    • křest tramvaje DPMB ke 20. výročí partnerství měst
    • účast oficiálních představitelů města St. Pöltenu v rámci oslav festivalu Brno – město uprostřed Evropy
    • návštěva členů Spolku pro partnerství Brno-St. Pölten v Brně

    Evropské záležitosti

    • Kooperační síť měst střední velikosti, vzájemná výměna zkušeností mezi 34 členskými městy, účast zástupců města Brna na posledních tematických konferencích v St. Pöltenu (2021, 2019, 2016, 2010), Leobenu (2015), Hodoníně (2011) a Martině (2009)
    • on-line konference sítě KOSEM k tématu "Služby pro občany na městských úřadech" (2021)
    • přijetí účastníků pracovního zasedání KOSEM starostou města St. Pölten na radnici
    • zasedání KOSEM (Koordinační evropská síť měst střední velikosti) „Kulturní rozmanitost a výměny jako příležitost pro evropská města střední velikosti  (2019)
    • pracovní návštěva odborníků ze St. Pöltenu v Brně k otázkám  prezentace internetových stránek města, problematika jejich tvorby a diskuse k tomuto problému.  Setkání se uskutečnilo na základě pracovního zasedání členů sítě KOSEM, jejichž tématem bylo  „PR ve městech – jak se města prezentují ve vztahu k veřejnosti a médiím se zaměřením na on-line vystoupení“ (2017)
    • spolupráce při vytváření středoevropského regionu CENTROPE
    • spolupořádání zasedání finanční komise KOSEM

    Životní prostředí

    • projekt Odpadové hospodářství – komunikace s veřejností, účast města Brna na projektu, jehož vedoucím městem byl St. Pölten

    Sociální oblast

    • partnerská spolupráce v oblasti sociálních služeb mezi Brnem a St. Pöltenem – pracovní návštěva za účelem výměny informací o přístupu partnerského města k péči o seniory 

    Zájmové oblasti

    • dlouhodobá spolupráce dolnorakouských a brněnských filatelistů
    • nově vznikající spolupráce fotoklubů Brno a St. Pölten

    Kontakt:

    Mgr. Klára Kuříková
    Odbor zahraničních vztahů MMB
    tel.: +420-542 172 226
    e-mail: kurikova(tečka)klara(zavináč)brno(tečka)cz

            
           • ©  Statutární město Brno
           • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
           • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2021 13:25
           • Datum poslední aktualizace: 24.06.2021 13:25
           • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
           © webdesign Omega Design