Česky CZEnglish EN

Rennes

Spolupráce Brno – Rennes

https://metropole.rennes.fr/

Rennes (210 tisíc obyvatel) – hlavní město historického francouzského kraje Bretaň, leží na soutoku řek Ille a Vilaine. Místo bylo osídleno před více než dvěma tisíci lety. Ve středověku bylo Rennes hlavním městem bretaňského vévodství, po připojení k Francii se z něj stává sídlo bretaňského parlamentu (1562). Podstatná část středu města vyhořela v roce 1720 a byla znovu postavena podle plánů královského architekta Gabriela. Město bylo jedním z prvních dějišť událostí revoluce z roku 1789. V 19. století se město modernizuje, po druhé světové válce zažívá bouřlivý rozvoj, patří mezi nejdynamičtější ve Francii. Dnes je Rennes administrativním a univerzitním centrem (60 000 studentů), městem s bohatou kulturou, důležitým střediskem výzkumu (3 000 vědeckých pracovníků, technopark Rennes – Atalante). Město je zapojeno do programu Světové zdravotnické organizace a je velice aktivní a úspěšné v oblasti péče o životní prostředí.


1965 – podepsána partnerská dohoda


1990 – podepsána navazující rámcová dohoda

Aktivity v roce 2021:

 • účast zástupců města Rennes na videokonferenci s partnerskými městy o podpoře cestovního ruchu v době pandemie (leden)
 • město Rennes poskytlo odpovědi na dotazy města Brna k průběhu očkování proti Covid-19 a k bytům pro samoživitelky (únor)
 • účast zástupce města Rennes na online veletrhu URBIS Smart City Fair (červen)
 • vernisáž výstavy fotografií manželů Carretových z Rennes "Otisk cest" v Muzeu romské kultury a doprovodný program za osobní účasti umělců (září)
 • účast zástupců města Brna na online zasedání Fóra pro znalostní společnost EUROCITIES v Rennes (září)

Aktivity v roce 2020:

 • vystoupení umělců z Rennes v rámci festivalu Bonjour Brno (1. - 30. dubna) – zrušeno z důvodu pandemie koronaviru
 • koncert souboru Ensemble Sonopsie z Rennes: Povídky z jedné a druhé kapsy v divadle Reduta (25. dubna) – zrušeno z důvodu pandemie koronaviru
 • účast zástupců města Brna na mezinárodní konferenci o digitální mobilitě InOut 2020 v Rennes (květen) – zrušeno z důvodu pandemie koronaviru
 • stáže studentů učitelství pro ZŠ z Rennes v brněnských školách (listopad) – zrušeno z důvodu pandemie koronaviru

Aktivity v roce 2019:

 • prezentace města Rennes na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2019 (leden)
 • účast hostů z Université de Rennes I na oslavách 100. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně (leden)
 • účast uvolněného člena Zastupitelstva města Brna O. Kotase a zástupce Odboru spolupráce a rozvoje na mezinárodní konferenci o digitální mobilitě InOut 2019 v Rennes (březen)
 • umělci z Rennes se představili v rámci festivalu frankofonní kultury Bonjour Brno – zpěvák a improvizátor Molow, folková skupiny Kepasaj, projekce dokumentárního filmu "Muž bez historie" za účasti režiséra T. Mauceriho z Rennes (duben)
 • týdenní studijní pobyt studentů sociální práce z Rennes v Brně  – návštěva Odboru sociální péče MMB, Pedagogické fakulty MU, IQ Roma servisu (květen)
 • účast juniorek z klubu KP Brno na Mezinárodním turnaji mladších hráček v košíkové v Rennes-Chantepie (červen)
 • účast zástupců města Brna včetně krasobruslařky Elišky Březinové na MS ve fotbale žen v Rennes – setkání sportovců s dětmi ve školách, kulatý stůl na téma propagace ženského sportu (červen)
 • koncert Bretaňského orchestru mládeže z Rennes v rámci festivalu Uprostřed (červenec)
 • koncert brněnské kapely Acute Dose na 3. ročníku festivalu Rituel 3 v Rennes (listopad)

Nejvýznamnější oblasti spolupráce

Hospodářský rozvoj a cestovní ruch

 • prezentace města Rennes na stánku partnerských měst v rámci veletrhu Regiontour v Brně 
 • prezentace města Brna na veletrhu cestovního ruchu Salon du Tourisme et des Vacances v Rennes
 • obchodní kontakty: oboustranné mise podnikatelů, kontakty BVV, Svaz pekařů a cukrářů
 • spolupráce Brna a Rennes v rámci mezinárodní sítě měst EUROCITIES 

Kultura

 • pravidelná účast umělců z Rennes na festivalu francouzské kultury Bonjour Brno pořádaný Francouzskou aliancí v Brně (výstavy, divadlo, koncerty, přednášky, gastronomie atd.)
 • České dny v Mezinárodním domě v Rennes – prezentace města Brna a jeho kultury ve spolupráci se Sdružením pro partnerství Rennes – Brno
 • spolupráce brněnských kulturních institucí s partnery v Rennes (Moravská galerie, Muzeum města Brna, Muzeum romské kultury, Národní divadlo Brno, divadlo Husa na provázku, divadlo Radost, Mendelovo muzeum )
 • stáže na téma kulturní politiky města a kulturního managementu
 • vystupování souborů z Rennes v rámci festivalu BMUE
 • prezentace spisovatelů z Rennes a Bretaně v rámci Měsíce autorského čtení v Brně (2010)
 • spolupráce studentských divadel, účast divadelního souboru studentů francouzštiny Pedagogické fakulty MU na mezinárodním festivalu studentského divadla Entrez dans l´Arène (Vstupte do Arény) v Rennes (2014)
 • výstava o Vile Tugendhat na Fakultě architektury v Rennes (ENSAB), přednáška Ing.arch. Ivety Černé z Muzea města Brna o Vile Tugendhat jako významné architektonické památce 20. století (2014)
 • oslavy 50. výročí spolupráce Brna a Rennes – festival frankofonní kultury Bonjour Brno 2015 ve dnech 10.- 25. dubna 2015 (zajištěn výhradně umělci z Rennes): program tvořily výstavy, divadelní představení, koncerty, bretaňské hry, turnaj ve frisbee a pétanque, ochutnávky, přehlídka francouzského filmu atd.

(foto: představení divadla Les Echappés du Bal, zahrada Mendelova muzea, archiv Fr.aliance)

 • kulturní festival Sevenadur v Rennes – vystoupení cimbálové muziky Krepina, výstava o nehmotném kulturním dědictví Brna a jižní Moravy, výstava fotografií z tradičních moravských hodů (2015)

Školství

 • francouzsko-české studium veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity založené v roce 1999 Masarykovou univerzitou a Univerzitou Rennes 1. Studenti dvouletého magisterského studia pravidelně vykonávají stáže na Magistrátě města Brna.
 • spolupráce na úrovni vysokých škol (Mendelova univerzita, VUT Brno, Masarykova univerzita) i středních škol (např. Cyrilometodějské gymnázium, Gymnázium Křenová, Konzervatoř a další)
 • spolupráce Ústavu románských jazyků a literatur FF MU s Univerzitou Rennes 2 v oblasti sociolingvistiky, pravidelné videokonference doktorandů
 • roční pobyt studentek česko-francouzské sekce Gymnázia Matyáše Lercha v Rennes a studium na Lycée V.H. Basch v rámci projektu Francouzského institutu "Rok ve Francii" (2013/2014)
 • odborná exkurze v Rennes pro ředitele brněnských škol sdružených v Klubu Komenský (2010)
 • spolupráce Malých debrujárů z Brna a Rennes (popularizace vědy pro děti a mládež)
 • spolupráce sdružení Esperanto Rennes se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně
 • studijní a poznávací pobyt studentů informatiky a managementu z Univerzity Rennes 1 v Brně, exkurze ve dvou úspěšných brněnských firmách (2014)
 • podpis Dohody o vědecké spolupráci mezi vědeckou laboratoří PREFics Univerzity Rennes 2 a Ústavem románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Součástí dohody jsou společné výzkumné projekty, doktorské studium pod dvojím vedením, výměny studentů a vyučujících. (2015)
 • v říjnu 2015 proběhly výměny studentů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí a Lycée de la Salle z Rennes. Francouzští hosté strávili týden v Brně a byli mimo jiné přijati I. náměstkyní primátora města Brna Klárou Liptákovou na Nové radnici. Poté se pak naši gymnazisté vypravili na týden do Rennes.
 • ve školním roce 2015/2016 studoval na Lycée Victor et Hélene Basch v Rennes student Biskupského gymnázia v Brně v rámci projektu Francouzského institutu "Rok ve Francii"
 • studenti architektury z Rennes, kteří v rámci programu Erasmus studují na VUT v Brně, prezentovali město Rennes studentům česko-francouzského studia veřejné správy na ESF MU, kteří v rámci studia budou absolvovat tříměsíční stáž v Rennes (2016)
 • studenti informatiky a managementu z Univerzity Rennes 1 navštívili Brno; absolvovali exkurze do několika úspěšných brněnských firem a na Fakultu informatiky VUT (2016)

Sport

 • účast basketbalového klubu Valosun Brno na Mezinárodním turnaji mladších hráček v Rennes-Chantepie (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • výměny volejbalistů v rámci spolupráce MČ Brno-Jehnice s MČ Rennes Sud Gare, společná soustředění sportovců
 • spolupráce baseballových klubů VSK Technika Brno a Redwings Rennes
 • účast starších žáků z baseballového klubu VSK Technika Brno na mezinárodním turnaji "Breizh baseball challenge 2014" v Rennes, navázání kontaktů s klubem Redwings Rennes (2014)
 • výměnný sportovní pobyt mládeže v Brně a Rennes financovaný z grantu Evropské komise v rámci evropského "Roku výchovy prostřednictvím sportu" ve spolupráci s CVČ Lužánky (2004)
 • účast baseballového klubu Redwings z Rennes na mezinárodním turnaji Velká cena Brna v baseballu, jednalo se o reciproční návštěvu klubu VSK Technika Brno (2015)

(foto: klub Redwings z Rennes během přijetí na Nové radnici v Brně)

 • účast mladších kadetů klubu VSK Technika Brno na baseballovém turnaji v Rennes a zisk 1. místa (2016)

Životní prostředí

 • spolupráce s Rennes a dalšími městy na evropském projektu MINIWASTE zaměřeném na předcházení vzniku odpadů (2010 – 2012)
 • zapojení do projektu LIFE – snižování množství komunálního odpadu, pod vedením Rennes Métropole, ve spolupráci s Vídní a Charleroi (2005)
 • Rennes iniciovalo zapojení města Brna do evropské sítě Zdravých měst (1996)
 • prezentace výsledků projektu Brno-zdravé město na konferenci v Rennes (2005)

Výměny zkušeností

 • výměny zkušeností a stáže pracovníků Magistrátu města Brna a politických zástupců města Brna v následujících oblastech: městská zeleň, kultura, strategie rozvoje města, technické infrastruktury, urbanismus, sociální péče, rozpočtová politika, personalistika, vodní hospodářství, komunikace s veřejností
 • studijní návštěva vedoucího Odboru financování města Rennes v Brně na témata rozpočtová politika města Brna, proces plánování velkých investic a plánování mzdových nákladů. Příspěvek na konferenci "Stáže studentů v institucích české a francouzské veřejné správy", kterou pořádala ESF MU při příležitosti 15. výročí česko-francouzského studia Veřejné správy (2014)
 • náměstkyně starostky Rennes Nadège Noisette vystoupila s příspěvkem na mezinárodní konferenci o zdravém školním stravování na Nové radnici v Brně (2016)
 • člen Zastupitelstva města Brna a předseda Komise Smart City RMB J.Kacer vystoupil v Praze na konferenci Smart Cities pořádanou Francouzským velvyslanectvím a setkal se s 1. náměstkem starostky Rennes Sébastienem Sémerilem (2016)
 • zástupci města Brna se v Rennes zúčastnili zasedání Fóra pro znalostní bezpečnost mezinárodní sítě EUROCITIES. Tématem zasedání bylo využívání nových technologií ve městech, smart city strategie, role měst v digitální ekonomice. Předseda Komise Smart city RMB Jaroslav Kacer prezentoval Strategii Smart city města Brna (2016)

Spolupráce městských částí Brno-Jehnice a Renes Sud Gare

 • od roku 2003 pravidelné výměny sportovců a občanů, kulturní akce
 • společná soustředění oddílů volejbalu

Ostatní

 • na 4. ročníku Špilberk Food Festivalu se představil šéfkuchař špičkové restaurace Le Baron Rouge z Rennes a během kuchařské show vařil typické bretaňské recepty (2015)

Oficiální návštěvy

 • návštěva primátora města Brna Romana Onderky v Rennes na prezentaci města Brna a české kultury Český den v Rennes (2012)
 • návštěva náměstkyně primátora města Brna pro kulturu Jany Bohuňovské v Rennes při příležitosti premiéry opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa, realizované ve spolupráci s Národním divadlem Brno (2011)
 • senátor a bývalý starosta města Rennes Edmond Hervé převzal Cenu města Brna pro rok 2009 za oblast mezinárodní spolupráce, za účasti starosty Rennes Daniela Delaveau a náměstkyně starosty pro mezinárodní vztahy Roselyne Lefrançois (2010)

 • návštěva oficiální delegace na oslavách 40. výročí spolupráce v Rennes ve složení: primátor Richard Svoboda, 1. náměstek primátora Jan Holík, zastupitelé, tajemník MMB Pavel Loutocký, starostka MČ Brno-střed Dagmar Hrubá, vedoucí Odboru kultury Martin Reissner a ředitel BKC Pavel Galík (2005)
 • oslavy 50. výročí spolupráce v Rennes ve dnech 21. - 24. října 2015: oficiální delegace města Brna navštívila Francouzsko-české ekonomické fórum, účastnila se slavnostní recepce na radnici v Rennes, členové delegace absolvovali tematické schůzky se svými protějšky a zúčastnili se festivalu české kultury "Dobrý den, Rennes", kde vystoupili brněnští umělci (FS Jánošíček, duo Tešlon a Frkl, skupiny Listolet a Ian, taneční studio No feet, divadlo Radost). Více informací o festivalu na webových stránkách: www.dobrydenrennes.fr
  • návštěva oficiální delegace z Rennes v čele s náměstkyní starostky Rennes pro mezinárodní vztahy Jocelyne Bougeard při příležitosti 50. výročí spolupráce (16. - 17. dubna 2015) – přijetí starostou MČ Brna-střed, slavnostní zasazení stromu a odhalení cedule na ulici Renneská za přítomnosti starosty MČ Brno-střed Martina Landy a náměstka primátora města Brna Martina Andera; přijetí primátorem města Brna Petrem Vokřálem a tejmníkem MMB Pavlem Loutockým na Nové radnici; návštěva IQ Roma servis o.s.; vernisáž výstavy fotografií a komiksů umělců z Rennes "Kesaj čhave – příběh dětí víly Kesaj" v Muzeu romské kultury; návštěva Jihomoravského inovačního centra a CEITEC
 •                     

  (foto: slavnostní zasazení stromu na ulici Renneská, archiv MMB)

Kontakt:

      Mgr. Andrea Opršalová
      Odbor zahraničních vztahů MMB
      tel.: +420-542 172 093
      e-mail: oprsalova(tečka)andrea(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 23.09.2021 13:25
 • Datum poslední aktualizace: 23.09.2021 13:25
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design