Česky CZEnglish EN

Poznaň

Spolupráce Brno – Poznaň


www.poznan.pl

Poznaň – hlavní město jednoho z nejvyspělejších polských regionů, Wielkopolska, (středozápadní Polsko se 3 miliony obyvatel). Poznaň leží na řece Warta, na jedné z nejdůležitějších evropských tras, v polovině cesty mezi Varšavou a Berlínem. Má přes 600 000 obyvatel a je důležitým obchodním, průmyslovým i kulturním centrem. Bylo tu založeno první polské divadlo. Město je dějištěm mezinárodních veletrhů, střediskem vysokého školství (na 27 státních a soukromých institutech vysokého školství tu studuje 140 000 studentů), řady vědeckých spolků a institucí. V Poznani má sídlo honorární konzulát České republiky.

16. 9. 1966 – podepsána partnerská dohoda (smlouva o přátelství a spolupráci na úseku kulturním, turistickém, společenském a výměny zkušeností z komunálního hospodářství mezi městy Poznaň a Brno)

19. 5. 1989 – smlouva byla prodloužena a rozšířena o oblast ekonomickou a výměnu odborníků

Aktivity v roce 2021

 • účast zástupců Poznaně na videokonferenci o podpoře cestovního ruchu v době pandemie (leden)
 • účast zástupce Poznaně na videokonferenci o očkování proti Covid-19 v partnerských městech (únor)
 • festival Dny polské kultury v Brně (8. - 30. dubna 2021) – vzhledem k pandemii proběhl online
 • účast zástupců Poznaně na online veletrhu URBIS Smart City Fair (červen)
 • v rámci oslav 55. výročí spolupráce Brna a Poznaně sdružení Punkt Wspólny natočilo 4 krátké filmy o bytech a jejich obyvatelích v Poznani a Brně. Premiéra filmu se plánuje na říjen 2021 a bude k dispozici na youtube s českými i polskými titulky (srpen)
 • festival Setkání s polskou kulturou v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (1. - 30. září 2021) – připomínka 55 let spolupráce měst a 15 let spolupráce městských knihoven
 • festival Dny české kultury v Poznani (18. - 21. října)

Aktivity v roce 2020

 • účast zástupců z Poznaně na stánku partnerských měst v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2020 (leden)
 • účast zástupců města Brna na stánku partnerských měst v rámci veletrhu cestovního ruchu Toursalon 2020 v Poznani (únor)
 • účast Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Veletrhu knih pro děti a mládež v Poznani (březen) – zrušeno z důvodu pandemie koronaviru
 • festival Dny polské kultury v Brně (30. března – 20. dubna ) – zrušeno z důvodu pandemie koronaviru. Stránky festivalu: https://dpk.brno.cz
 • výstava "Spojenci /Poláci a Češi na bojištích 2.sv. války" na náměstí Svobody v Brně (ve spolupráci s Polským institutem) – 30.června. – 26.července
 • účast zástupců města Poznaně na veletrhu Urbis Smart City Fair v Brně, prezentace zmocněnce pro Smart City města Poznaně (září)
 • festival Dny české kultury v Poznani (12. - 15.října) – za účasti zástupkyně KJM, filmová prezentace Muzejní maringotky
 • účast vedoucího Odboru spolupráce a rozvoje MMB na online Fóru o rozvoji měst v Poznani – prezentace projektu Špitálka (5. listopadu)
 • Setkání s polskou kulturou v Knihovně Jiřího Mahena (listopad) – zrušeno z důvodu zavření knihoven

Aktivity v roce 2019

 • účast zástupců z Poznaně na stánku partnerských měst v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2019 (leden)
 • účast zástupců města Brna na stánku partnerských měst v rámci veletrhu cestovního ruchu Toursalon 2019 v Poznani (únor)
 • město Brno se prostřednictvím Knihovny Jiřího Mahena v Brně představilo na 18. ročníku Veletrhu knih pro děti a mládež v Poznani (březen)
 • festival Dny polské kultury v Brně (8. - 30. 4. 2019)
 • Jakub Pindych z Turistického centra v Poznani byl jedním z odborných hodnotitelů soutěže Gourmet Brno (kategorie vinárny a wine bary)
 • juniorští veslaři z Poznaně (klub KS Posnania) se zúčastnili 48. brněnské mezinárodní veslařské regaty juniorů na brněnské přehradě (květen)
 • návštěva žáků ze základní školy Powstanców Wielkopolskich z Poznaně v rámci výměny se ZŠ 28. října v Brně, vystoupení na festivalu Amari Kereka (květen)
 • účast Masarykovy základní školy Kamenačky na integračním setkání Děti dětem v Poznani a navázání spolupráce se ZŠ v Hnězdně (červen)
 • účast zástupců města Poznaně na veletrhu Urbis Smart City Fair v Brně, prezentace zmocněnce pro Smart City města Poznaně během Summitu V4+Smart Cities (červen)
 • v rámci oslav 150. výročí MHD v Brně navštívil Brno ředitel Dopravního podniku města Poznaně Jan Gosiewski (červen)
 • přijetí náměstkyně primátora Poznaně Katarzyny Kierzek-Koperské 2. náměstkem primátorky města Brna T. Koláčným a radním M. Fišerem a setkání se zástupci Odboru životního prostředí během studijní návštěvy na téma udržitelné energetiky (červenec)
 • vystoupení pěveckého souboru seniorek  z Poznaně "Poznańskie Senioritki" v rámci Mezinárodního dne seniorů v Brně (září)
 • festival Dny české kultury v Poznani – vernisáž výstavy "Století českého komiksu" a výstavy "100 let očima fotografů 1918-2018", koncert kapely Acute Dose, česko-polské čtení dětem (říjen)
 • účast zástupců Odboru spolupráce a rozvoje MMB na konferenci o Smart Cities v rámci 3. Fóra o rozvoji města v Poznani (říjen)
 • zástupci Odboru životního prostředí MMB přednesli příspěvek na konferenci v Poznani v rámci projektu "PL – CZ EKOPROJEKT 2019" na téma udržitelné energetiky (říjen)
 • studijní návštěva delegace z Poznaně na téma marketing a propagace města (říjen)

Nejvýznamnější oblasti spolupráce

Hospodářský rozvoj a cestovní ruch

   • pravidelná prezentace města Brna v rámci veletrhu cestovního ruchu Toursalon v Poznani
   • účast města Poznaně na stánku partnerských měst na veletrhu Regiontour v Brně

Kultura

     • spolupráce Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Knihovny Raczynskich v Poznani (www.bracz.edu.pl)
     • festival Dny polské kultury v Brně, Dny české kultury v Poznani 
     • pravidelná účast Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Veletrhu knih pro děti a mládež v Poznani
     • vystupování brněnských a poznaňských hudebních souborů, orchestrů, divadel apod. na různých kulturních akcích v Brně a v Poznani
     • Účast poznaňského divadla Teatryle na festivalu Divadelní svět Brno 2014 
     • Setkání s polskou kulturou v rámci projektu "Brána jazyků otevřená III" proběhlo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Na programu byl jazzový koncert Lukasze Wisniwského, autorské čtení básnířky Ewy Lipské, přednáška a výtvarná dílna pro děti ilustrátorky Iwony Chmielewské. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přednášela dr. Urszula Kowalská z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. (listopad 2015)
     • spisovatelka Kateřina Tučková dne 3. prosince 2015 absolvovala v Poznani dva literární pořady o knize Žítkovské bohyně – besedu se studenty na Univerzitě Adama Mickiewicze a besedu se čtenáři v Knihovně Raczynskich.

(Foto: Kateřina Tučková na besedě se čtenáři v Knihovně Raczynskich v Poznani)

 • v rámci oslav 50. výročí partnerství Brna Poznaně se uskutečnil festival Dny polské kultury v Brně. Součástí programu byly výstavy, literární a hudební pořady, přednášky, workshopy, přehlídka polského filmu v kině Art a společný koncert hudebních škol z Brna a Poznaně (duben 2016)
 • na prestižním festivalu Spring break v Poznani vystoupila brněnská začínající kapela 1flfsoap (2016)
 • na festivalu F SCÉNA se představil folklórní soubor Poligrodzianie z Poznaně společně s VUS Ondráš a Brněnským Valáškem  (2016)
 • oslavy 50. výročí spolupráce a festival Dny české kultury v Poznani za účasti oficiální delegace z Brna. Součástí programu byla vernisáž česko-polské výstavy "Svět Doubravy a Měška I.", výstavy o 95. výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně a výstavy o architektovi Bohuslavu Fuchsovi, společný koncert hudebních škol z Brna a Poznaně na radnici, inaugurace Brněnské ulice (říjen 2016)
 • festival Dny české kultury v Poznani (16. - 19. října 2017) – beseda se spisovatelem M.Szczygielem, workshopy pro děti, vernisáže výstav na Technické univerzitě a v Knihovně Raczyńských, projekce filmů pro neslyšící a beseda s režisérkou
 • v rámci Muzejní noci v Brně vystoupil folklórní soubor Poligrodzianie z Poznaně (2018)
 • ve dnech 4. - 30.4.2018 proběhl festival Dny polské kultury v Brně – výstavy, přednášky, literární a hudební pořady, přehlídka polského filmu a dny polské kuchyně. Součástí festivalu byly aktivity projektu "Brána jazyků otevřená: 1918 – 2018" realizovaného z grantu Česko-polského fóra MZV ČR

Školství

 • smlouva o spolupráci Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani
 • partnerství mezi ZŠ Husova v Brně a ZŠ Lejery v Poznani
 • pravidelná účast brněnských ZŠ na integračním setkání pořádaném konzulkou ČR v Poznani Renatou Mataczynskou
 • výměna zkušeností v oblasti školního stravování apod.
 • na 26. ročníku Tmavomodrého festivalu, mezinárodní hudební přehlídce pro zrakově postižené děti a mládež, vystoupily nevidomé hudebnice Karolina Perdek a Barbara Walczak z Poznaně (květen 2015)
 • žáci a učitelé ze základní školy pro zrakově postiženou mládež v Poznani účinkovali na 27. ročníku Tmavomodrého festivalu (2016)
 • návštěva žáků a pedagogů ZŠ a SŠ pro nevidomé z Poznaně-Owińsk, prezentace zvukového stolního tenisu v ZŠ a SŠ Kamenomlýnská (2017)
 • Klub Komenský sdružující ředitele brněnských ZŠ a MŠ absolvoval studijní pobyt v Poznani, návštěvy škol, diskuse s vedoucím OŠMT (2017)
 • podpis dohody o záměru spolupráce mezi VUT Brno a Poznaňskou Polytechnikou rektory obou univerzit (2017)

Sport

 • účast Warta Poznań na plaveckých závodech Májové Brno (2012)
 • účast zdravých i handicapovaných plavců KONTAKT vB a Komety Brno na mezinárodních závodech v Poznani "Evropa bez bariér" (2011)
 • účast brněnských veteránů -atletů – na Mistrovství Evropy v atletice v Poznani (2006)
 • účast 1. FC Brno na IV. mezinárodním turnaji juniorů ve fotbale v Poznani (2004)
 • Účast studentů z Gymnázia Matyáše Lercha na závodech dračích lodí v Poznani (2014)
 • juniorští veslaři z Poznaně (klub KS Posnania) se zúčastnili 44. brněnské mezinárodní veslařské regaty juniorů na brněnské přehradě (květen 2015), účast je od té doby každoroční
 • účast juniorů z Brna na Turnaji partnerských měst ve stolním tenise, který pořádalo město Poznaň (červen 2015)
 • účast studentů Gymnázia Matyáše Lercha na závodech dračích lodí v Poznani (2016)
 • skupina tanečníků a instruktorů hip-hopu z Poznaně navštívila Brno v rámci projektu "Poznan moves Exchange", taneční dílny ve spolupráci se studiem No Feet, vystoupení na Jakubském náměstí (2016)

(představení mladých tanečníků z Poznaně na Jakubském náměstí v Brně, foto: L.Baranowski)

 • účast zástupkyně města Poznaně na Brněnském půlmaratonu (2018)

Projekty spolufinancované z grantů

 • "Brána jazyků otevřená – Brama jezyków otwarta" (spolufinancováno Česko-polským fórem při Ministerstvu zahraničních věcí ČR) – projekt realizován Knihovnou Jiřího Mahena ve spolupráci s Knihovnou Raczynskich v Poznani, Univerzitou Adama Mickiewicze a Státní vyšší školou J. A. Komenského v Lešně. Hlavním cílem bylo přiblížit nadčasové myšlenky J. A. Komenského současné mladé generaci. (2012)
 • "Klíče k přáním" (spolufinancováno Evropskou komisí z programu "Evropa pro občany 2007-2013") – hlavním cílem projektu bylo setkání občanů z partnerských měst Brna a Poznaně. Důraz byl kladen především na problematiku dětských práv a výměnu zkušeností v oblasti práce s dětmi a mládeží. Na realizaci projektu se podílelo velké množství institucí z Brna i Poznaně. (2008)

Oficiální návštěvy

 • přijetí náměstka primátora Poznaně Jedrzeje Solarského primátorem města Brna Petrem Vokřálem při příležitosti oslav 50. výročí partnerské spolupráce Brna a Poznaně (2016)

(přijetí náměstka primátora Poznaně Jedrzeje Solarského primátorem města Brna, foto: archiv MMB)

 • Udělení ocenění Stříbrná pečeť města Poznaně primátorovi města Brna Romanu Onderkovi za zásluhy o rozvoj partnerské spolupráce Brna a Poznaně (2014)
 • udělení Ceny města Brna pro rok 2012 za oblast mezinárodní spolupráce primátorovi města Poznaň Ryszardu Grobelnemu (v Brně převzal 1. náměstek primátora města Poznaně Tomasz Kayser, leden 2013)
 • návštěva náměstka primátora města Brna Olivera Pospíšila a členů ZMB v Poznani při příležitosti konání oslav 45 let spolupráce Brna a Poznaně (2011)
 • návštěva primátora města Poznaně Ryszarda Grobelneho se členy Rady města Poznaně při příležitosti oslav 45 let spolupráce v Brně (2011)

  

   (foto: Setkání primátorů Brna a Poznaně – Brno, duben 2011)

 • přijetí desetičlenné delegace z Poznaně u příležitosti oslav 40. výročí spolupráce Brna a Poznaně (2006)
 • účast náměstka primátora města Brna Petra Zbytka na oslavách 750. výročí města Poznaně a na výročním zasedání CEMR (2003)
 • návštěva primátora města Poznaně Ryszarda Grobelneho v Brně za účelem jednání o možných oblastech spolupráce mezi oběma městy (2001)
 • účast poznaňské delegace v čele s primátorem města na oslavách 750. výročí založení města Brna (1993)

Ostatní

 • výměna zkušeností v různých oblastech (bezpečnost: spolupráce Městské policie Brno a Městské policie Poznaň; doprava: spolupráce Brněnských komunikací a. s. a Odboru dopravy města Poznaň při vypracování dokumentace "Strategie parkování ve městě Brně"; životní prostředí apod.)
 • Účast 1. náměstka primátora města Brna Roberta Kotziana na mezinárodní konferenci "10 na 10 - Evropská unie – Samospráva – Obyvatelé" organizované v Poznani u příležitosti 10 let od vstupu do Evropské unie. Pan náměstek vystoupil v rámci panelové diskuse "Samospráva v Unii – Unie v samosprávě. Desetiletí změn".(2014)
 • Studijní návštěva členů Rady města Poznaně v Brně za účelem výměny zkušeností v oblasti zajišťování obecního bydlení a systému městské hromadné dopravy (2014)
 • vedoucí Odboru rozvoje města Poznaně Iwona Matuszcak Sulc se 3. června 2015 zúčastnila mezinárodní konference časopisu Smart City Magazine, která se konala pod záštitou primátora města Brna Petra Vokřála.
 • Jana Šubrová z Knihovny Jiřího Mahena převzala z rukou starosty Poznaně Jacka Jaskowiaka významné ocenění "Za zásluhy o město Poznaň" jako poděkování za osobní podíl na budování přátelských vztahů mezi Poznaní a Brnem (červen 2015)

(Foto: Jana Šubrová získala ocenění "Za zásluhy o město Poznaň" z rukou starosty Poznaně, archiv KJM)

 • pracovní návštěva ředitelky knihovny Technické univerzity v Poznani, prohlídka Knihovny Jiřího Mahena, Moravského zemského archivu, knihovny VUT, Moravské zemské knihovny a návštěva VIDA (2016)
 • účast zástupců Poznaně na konferenci Stárnutí a mezigenerační vztahy v Brně, dva referáty na téma politika města vůči seniorům a aktivizace seniorů (2017)
 • pracovní návštěva zástupců města Brna v Poznani na téma senioři a mezigenerační spolupráce (2017)
 • Jana Šubrová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně převzala Cenu města Brna za rok 2016 v oblasti mezinárodní spolupráce za svůj přínos k rozvoji partnerských aktivit s Poznaní (2017)

    Kontakt:

    Mgr. Andrea Opršalová
    Odbor zahraničních vztahů

    tel.: +420-542 172 093
    e-mail: oprsalova(tečka)andrea(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 23.09.2021 13:04
 • Datum poslední aktualizace: 23.09.2021 13:04
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design