Česky CZEnglish EN

Leeds

Spolupráce Brno – Leeds

http://www.leeds.gov.uk/

Leeds (725 tisíc obyvatel) – město v severní Anglii, důležitá křižovatka moderní dopravní sítě. Vysoká diverzifikovanost ekonomické základny v Leedsu, která patří k nejvyšším mezi britskými městy, je klíčem k trvalému udržování pozice Leedsu jako ekonomicky silného města. Hlavní ekonomické sektory zahrnují finanční služby, právní a další profesionální služby, maloobchod a výrobu. Ve srovnání s velkými městy Anglie a Walesu má Leeds nejnižší procento nezaměstnanosti.
Město založilo tzv. Leedskou iniciativu sdružující subjekty veřejného a soukromého sektoru, které společně usilují o rozvoj města.
Město leží uprostřed hrabství York s bohatým kulturním dědictvím, se známými budovami radnice, opery a univerzity. Je to město festivalů a hudby a město s mnoha parky.

1990 – navázání pravidelných kontaktů na úrovni městských správ
2003 – podpis memoranda o spolupráci

Plán na rok 2021

podpis dodatku k Memorandu o porozumění – aktualizace partnerské smlouvy

koncert Brněnské filharmonie v Leedsu (říjen – přeloženo na rok 2022)

spolupráce v rámci Eurocities (pracovní skupina "Děti a mládež")

spolupráce v oblasti kultury

výměna zkušeností v oblasti místní správy

Aktivity v roce 2020

účast na Brněnském půlmaratonu (duben) – zrušeno z důvodu pandemie coronaviru

účast odborníků z Leedsu na Dni partnerských měst Brna – zrušeno z důvodu pandemie coronaviru

obchodní mise do Leedsu (listopad) – uskutečnila se on-line

zapojení města Brna do nové pracovní skupiny "Děti a mládež" v rámci Eurocities

Nejvýznamnější oblasti spolupráce


Kultura

 • možnost výměny zkušeností v oblasti kandidatury na Evropské město kultury
 • výměna knih s Centrální knihovnou v Leedsu, za Brno zapojeny Knihovna J. Mahena a Moravská zemská knihovna (2018)
 • účast zástupců Brna na "Leeds Light Night" – výměna zkušeností v oblasti pořádání kulturních a společenských akcí (2017)
 • výstava "Brno – město s duchem bauhausu" a přednáška na téma brněnská moderní architektura (na Leeds Becket University) (2016)
 • vystoupení skupiny "Urban Angels" na festivalu Divadelní svět v Brně (2014)
 • výstava „Brno in Comics“ v Leedsu (2013)


Urban Angels v ulicích Brna (foto: archív TIC BRno)


Vzdělávání 

 • účast na mezinárodní konferenci o inkluzivním vzdělávání v Brně (2017)
 • workshopy spisovatelky a ilustrátorky dětských knih Hillary Robinson z Leedsu pro děti z brněnských základních škol (červen 2013)
 • účast na mezinárodním semináři „Příklady dobré praxe ve výuce o globálním vzdělávání a fair trade“ v Leedsu (říjen 2012).
 • účast zástupců města Leedsu na mezinárodní konferenci „Školní stravování – součást prevence obezity dětí“, v Brně (říjen 2012)
 •  

Oficiální kontakty

 • vzájemné oficiální návštěvy – návštěvy primátorů obou měst při různých příležitostech (oslavy výročí partnerství, Český týden v Leedsu, Dny Leedsu v Brně)
 • účast zástupců města Brna a letců RAF na Vzpomínkové neděli v Leedsu

10. výročí podpisu partnerské smlouvy (2003-2013)
8.-10. dubna 2013 Brno
oficiální přijetí starostky města Leedsu a její účast na aktivitách v rámci projektu RICE (oslava Mezinárodního dne Romů za účasti velvyslankyně Velké Británie v ČR, křest publikace "Náš svět psíma očima" a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže v Muzeu romské kultury)
23. – 27. června 2013 Leeds 
přijetí oficiální delegace z Brna na radnici v Leedsu (setkání se starostou města a lídrem rady města Leedsu), prezentace rozvojových projektů Leedsu (nové obchodní centrum, Leeds Arena), výstava "Brno in Comics" v městské knihovně, aktivity v rámci projektu RICE (návštěvy škol, Romský festival, slavnostní zakončení projektu na radnici).


Sociální oblast 

 • zapojení města Brna do pracovní skupiny "Děti a mládež" v rámci sítě Eurocities (vznik této skupiny iniciovalo město Leeds v r.2019 a je lídrem této skupiny).

 • účast zástupců Odboru sociální péče MMB na mezinárodním semináři "Child Poverty in Western Cities" v Leedsu (2019)

 • stáž sociálních pracovníků v Leedsu (červen 2018).  Stáž byla organizována v rámci evropského projektu 065 Síťování pro rodiny, který realizuje nezisková organizace Ratolest Brno. Během stáže se se uskutečnilo setkání jak se zástupci místní správy, tak neziskových a dobrovolnických organizací zaměřující se na práci s rodinou dětmi a mládeží a návštěvy vybraných organizací. Byly prezentovány inovativní projekty a přístupy práce, které se v Leedsu aktuálně realizují nebo mají za sebou velmi dobré výsledky.

 • vystoupení zástupce města Leedsu  na mezinárodní konferenci "Stárnutí a mezigenerační vztahy" (2017)
 • výměna zkušeností v oblasti dobrovolnictví
  mezinárodní konference "Dobrovolnictví mladých lidí v sociálních službách" v Brně (2011) – účast zástupců Leedsu a dalších partnerských měst (Kaunas, Charkov, Lipsko, Poznaň, Stuttgart, Vídeň) na konferenci pořádanou ve spolupráci s dobrovolnickou organizací Ratolest
  účast na konferenci „Dobrovolnictví v Evropě – aktivní občanství ve městech“ v Leedsu (2010) Mimo Brna se zúčastnili zástupci z  Brašova (Rumunsko), Lille (Francie), Dortmundu a Siegenu (Německo). Na konferenci byly prezentovány nejrůznější aktivity, při kterých pomáhají dobrovolníci – od sociálních služeb přes advokátní a vzdělávací poradny až k pomoci v oblasti kulturních aktivit

Projekty spolufinancované z grantů EU


RICE – začleňování Romů prostřednictvím kultury a vzdělávání.
Projekt RICE v rámci programu celoživotního učení Comenius byl zahájen v srpnu 2011 a ukončen v červenci 2013. Cílem projektu bylo využít kulturní tradice Romů při vzdělávání a tím usnadnit jejich integraci. Do projektu byly zapojeny základní a střední školy z Brna a Leedsu a také neziskové organizace pomáhající národnostním menšinám. Projekt byl oceněn "Pečetí kvality Comenius" za rok 2013.


Vzpomínky pro budoucnost – projekt v rámci programu CULTURE 2000.
Cílem projektu bylo zapojit mladé lidi ze zúčastněných měst do dokumentování sdíleného kulturního dědictví v oblasti architektury dělnického života a z nalezených podkladů vytvořit materiál pro digitální mediální dokument, webovou stránku a výstavu. Kromě Brna a Leedsu se do projektu zapojila města Dortmund a Enna (Sicílie). Projekt byl realizován v letech 2004-05.

 Kontakt:

RNDr. Lydie Zukalová
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420-542 172 078
e-mail: zukalova(tečka)lydie(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 22.09.2021 14:52
 • Datum poslední aktualizace: 22.09.2021 14:52
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design