Česky CZEnglish EN

Charkov

Spolupráce Brno – Charkov

http://www.city.kharkov.ua/ 

Město Charkov (1,62 mil. obyvatel) leží v severovýchodní části Ukrajiny. Bylo založeno v roce 1654 a dnes je druhým největším městem Ukrajiny. Jako město položené na obchodních cestách z Moskvy a Petrohradu do Kyjeva, na Krym a Kavkaz byl Charkov střediskem řemesel a měl mnoho přímých obchodních kontaktů se západní Evropou, Středním Východem a Balkánským poloostrovem. Ve druhé polovině 19. století se Charkov začal rychle rozvíjet a dnes je jedním z nejvýznamnějších průmyslových, vědeckých a kulturních center Ukrajiny. Jako jedna z největších dopravních křižovatek země situovaná poblíž hlavních průmyslových center Ukrajiny a Ruska má Charkov dobře vyvinutý dopravní systém. Vysoká úroveň hospodářského potenciálu regionu a hustota obyvatel přispívají k rozvoji železniční, silniční a letecké dopravy.

2003 – navázání prvních kontaktů

2005 – podepsán "Záměr o spolupráci mezi městem Charkovem a statutárním městem Brnem"

2008 - podepsáno „Memorandum o spolupráci mezi městem Charkovem a statutárním městem Brnem"

Přehled nejvýznamnějších aktivit 

Hospodářský rozvoj – cestovní ruch

  • mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour – prezentace města Charkova na stánku partnerských měst Brna
  • prezentace města Brna na výstavě "Charkov: Partnerství v cestovním ruchu" a účast na mezinárodních odborných konferencích na téma cestovního ruchu
  • účast města Charkova a Charkovské oblasti na veletrhu URBIS INVEST 2009 v Brně
  • jednání prezidenta Obchodní hospodářské komory města Charkova v Brně
  • návštěva brněnské delegace a zástupců podnikatelských kruhů v Charkově s cílem navázat nové kontakty zejména v oblasti hospodářské
  • jednání představitelů města Charkova a charkovských firem v Brně
  • Den businessu Ukrajiny – prezentace ukrajinských a charkovských firem v rámci konání 47. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Komunální politika

 • humanitární pomoc města Brna pro Charkov
 • účast oficiální charkovské delegace na festivalu Brno – město uprostřed Evropy
 • výměna zkušeností na téma Systém a kompetence Celní správy v ČR
 • účast tajemníka MMB Ing. Pavla Loutockého na závěrečném cyklu přednášek v Charkově v rámci projektu Centra pro studium demokracie a kultury zaměřeného na zprostředkování praktických zkušeností z oblasti formulace projektů, projektového řízení a získávání grantů (2011)
 • účast zástupců města Charkova na mezinárodní konferenci na téma "Dobrovolnictví v sociální oblasti" (2011)
 • účast města Brna na oslavách Dne města Charkova, Dne Nezávislosti Ukrajiny a Dne vítězství
 • účast zástupců města Brna na slavnostním otevření Honorárního konzulátu ČR v Charkově (2010)
  • účast města Brna v projektu „Posílení demokracie a struktur občanské společnosti na východní Ukrajině" realizovaném brněnským občanským sdružením Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a spolufinacovaném Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Projekt navázal na úspěšný přednáškový cyklus, jenž se konal v Charkově v roce 2006.
  • oficiální návštěva primátora města Charkova v Brně při příležitosti slavnostního podpisu „Memoranda o spolupráci mezi městem Charkovem a statutárním městem Brnem"
  • podpis „Záměru o spolupráci mezi městskou částí Brno-střed a Dzeržinským rajonem"
  • jednání českého honorárního konzula na Ukrajině Olega Čigrinova s partnery v Brně a v Praze
  • spolupráce na projektu „Jak končí starý režim a začíná nový; čeho se vyvarovat a co podpořit?", realizovaný Centrem pro studium demokracii a kulturu Brno
  • výměna zkušeností a informací v jednotlivých oblastech správy a administrativy v průběhu třítýdenní stáže 4 ukrajinských občanských aktivistů v Brně, realizace týdenního přednáškového cyklu v Charkově
  • otevření Konzulárního jednatelství Ukrajiny v Brně (2003)
  • studijní návštěva ukrajinských starostů v České republice
  • účast válečných veteránů z Ukrajiny na oslavách 60. výročí osvobození města Brna

Školství a vzdělávání

 • účast odbornice z Charkova na mezinárodní konferenci „Inkluze jako cesta ke kvalitě života“  ( 2017)
 • návštěva ukrajinských muzeoložek v Brně. Odbornice byly vybrány Evropskou komisí v rámci projektu podpořeného platformou EUNIC cluster Ukrajine a za podpory ČC Kyjev. Výsledky kurátorských cest byly prezentovány v partnerském městě Charkově na mezinárodní konferenci.
 • studenti středních charkovských škol, úspěšní řešitelé různých soutěží a olympiád, navštívili město Brno s cílem seznámit se s možnostmi studia na VŠ v Brně ( 2017)

  Setkání charkovských studentů se studenty EKO Gymnázia Brno
 • účast odborníků z Charkova na mezinárodní konferenci „Školní stravování – investice do zdraví“ (2016)
 • zapojení studentů Filozofické fakulty MU v Brně v roli dobrovolníků při organizačním zajištění fotbalového mistrovství EURO 2012 v Charkově
 • znalostní soutěž pro žáky brněnských a charkovských škol "Co víš o Brně?"-"Co víš o Charkově? – Historie a pamětihodnosti partnerského města Brna a Charkova"
 • výměnné pobyty nejlepších účastníků  znalostní soutěže v Brně a v Charkově 
  • přijetí účastníků mezinárodního vzdělávacího projektu "Evropské kolo" v Brně, říjen 2010
  • účast tajemníka MMB na semináři CDK v Charkově s příspěvkem "Bezpečnostní rizika v postmoderní době na městské úrovni", 2010
  • projekt "Demokracie a občanská společnost" realizovaný Centrem pro studium demokracie a kultury (CDK) a Odborem zahraničních vztahů MMB. Projekt byl spolufinancován z grantu Ministerstva zahraničních věcí a probíhal na půdě Charkovské národní ekonomické univerzity (CHNEU), která se po podpisu smlouvy o spolupráci s CDK v září 2009 stala oficiálním partnerem vzdělávacího programu na ukrajinské straně, září 2009 – červen 2010
  • setkání představitelů Odboru školství obou měst v Brně

Technický rozvoj – doprava

 • slavnostní otevření zastoupení letecké společnosti Aeromost Charkov na letišti v Brně‑Tuřanech
 • oficiální návštěva charkovské delegace a ředitele letecké společnosti „Aeromost Charkov" v Brně

Sport

 • účast charkovských sportovců na basketbalovém turnaji v Brně

Kultura  

  • mezinárodní konference v Charkově "Záchrana kulturního dědictví" (2018)
  • prezentace vily Tugendhat a brněnského projektu BAM v Charkově (2017)
  • vítězové soutěže "Hudební dílna" z Charkova navštívili Brno. Jedná se o dobročinný projekt pro talentované děti z Charkovské oblasti a jiných regionů Ukrajiny, které se učí hrát na klasické hudební nástroje. Tento projekt se uskutečnil po záštitou Velvyslanectví České republiky na Ukrajině a za podpory Charkovského oblastního úřadu.
  • návštěva charkovských architektů v Brně cílená na moderní funkcionalistickou architekturu
  • výstava  ukrajinských malířů Cesta domů v Křížové chodbě Nové radnice (2016)
  • ve spolupráci s Konzulátem Ukrajiny v Brně realizace výstavy současných ukrajinských malířů v Brněnském kulturním centru, listopad 2010
  • slavnostní otevření výstavy „Rok 1989 očima fotografů" věnované 20letému výročí pádu železné opony, výstavu zahájil velvyslanec ČR na Ukrajině Jaroslav Bašta a český generální konzul v Doněcku Antonín Murgaš. J. Bašta se následně zúčastnil 3. semináře CDK a vystoupil s příspěvkem zaměřeným na události roku 1989
  • vystoupení charkovského tanečního souboru „Zapovit" v Brně v rámci kulturního a zábavního festivalu „Brno – město uprostřed Evropy"
  • „Svět, který nás obklopuje" – výstava obrazů čtyř charkovských umělců v Brně
  • návštěva ředitelky Charkovské umělecké galerie v Brně
  • fotografická výstava „Brno očima Charkovana"
  • návštěva ukrajinských architektů a zástupců Městského informačního centra v Brně

Kontakt:

  Mgr. Klára Kuříková
  Odbor zahraničních vztahů MMB
  tel.: +420-542 172 226
  fax: +420-542 172 085
  e-mail: kurikova(tečka)klara(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.05.2019 13:37
 • Datum poslední aktualizace: 02.05.2019 13:37
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design