Česky CZEnglish EN

Charkov

Spolupráce Brno – Charkov

http://www.city.kharkov.ua/

Město Charkov (1,62 mil. obyvatel) leží v severovýchodní části Ukrajiny. Bylo založeno v roce 1654 a dnes je druhým největším městem Ukrajiny. Jako město položené na obchodních cestách z Moskvy a Petrohradu do Kyjeva, na Krym a Kavkaz byl Charkov střediskem řemesel a měl mnoho přímých obchodních kontaktů se západní Evropou, Středním Východem a Balkánským poloostrovem. Ve druhé polovině 19. století se Charkov začal rychle rozvíjet a dnes je jedním z nejvýznamnějších průmyslových, vědeckých a kulturních center Ukrajiny. Jako jedna z největších dopravních křižovatek země situovaná poblíž hlavních průmyslových center Ukrajiny a Ruska má Charkov dobře vyvinutý dopravní systém. Vysoká úroveň hospodářského potenciálu regionu a hustota obyvatel přispívají k rozvoji železniční, silniční a letecké dopravy.

2003 – navázání prvních kontaktů

2005 – podepsán "Záměr o spolupráci mezi městem Charkovem a statutárním městem Brnem"

2008 - podepsáno „Memorandum o spolupráci mezi městem Charkovem a statutárním městem Brnem"

Aktivity v roce 2021

 • Společné projekty v rámci Charkovského roku:
  • Výstava Charkovské školy fotografie v Brně (15.–30. září 2021)
   více informací v češtině zde, webové stránky CHŠF zde
  • Poetry in Motion/Poezie v dopravních prostředcích
 • nejlepších 25 zahraničních studentů, kteří budou v nadcházejících letech studovat na jižní Moravě, získalo stipendijní podporu, z toho je 5 stipendistů z lektorátu českého jazyka v Charkově (2021) – více informací v tiskové zprávě 

Přehled nejvýznamnějších aktivit 

Hospodářský rozvoj – cestovní ruch

  • obchodní mise do Charkova a účast města Brna na veletrhu Prom ENERGY 2019
  • návštěva brněnské delegace a zástupců podnikatelských kruhů v Charkově s cílem navázat nové kontakty zejména v oblasti hospodářské (2019)

   Mezinárodní veletrh Prom ENERGY
   (Foto: Mezinárodní veletrh Prom ENERGY)

  • mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour – prezentace města Charkova na stánku partnerských měst Brna
  • prezentace města Brna na výstavě "Charkov: Partnerství v cestovním ruchu" a účast na mezinárodních odborných konferencích na téma cestovního ruchu

Školství a vzdělávání

 • slavnostní otevření a zahájení činnosti Centra českého jazyka na univerzitě A. N. Beketova. Tento projekt vznikl na základě partnerství měst Brna a Charkova. Výuka je určena vysokoškolským studentům technických oborů, kteří se tak v Charkově mohou naučit český jazyk, což jim umožní splnit podmínky pro studium na brněnských univerzitách (projekt se realizuje od roku 2018 do současnosti).
  Slavnostní otevření Centra českého jazyka Studenti a lektor Centra českého jazyka
  (Foto: Slavnostní otevření Centra českého jazyka) (Foto: Studenti a lektor Centra českého jazyka)
 • účast odborníků z Charkova na mezinárodních konferencích „Inkluze jako cesta ke kvalitě života“ a „Školní stravování – investice do zdraví“ (2017)
 • návštěva ukrajinských muzeoložek v Brně. Odbornice byly vybrány Evropskou komisí v rámci projektu podpořeného platformou EUNIC cluster Ukrajine a za podpory ČC Kyjev. Výsledky kurátorských cest byly prezentovány v partnerském městě Charkově na mezinárodní konferenci. (2017)
 • studenti středních charkovských škol, úspěšní řešitelé různých soutěží a olympiád, navštívili město Brno s cílem seznámit se s možnostmi studia na VŠ v Brně (2017)

  Setkání charkovských studentů se studenty EKO Gymnázia Brno
  (Foto: Setkání charkovských studentů se studenty EKO Gymnázia Brno)

 • projekt "Demokracie a občanská společnost" realizovaný Centrem pro studium demokracie a kultury (CDK) a Odborem zahraničních vztahů MMB. Projekt byl spolufinancován z grantu Ministerstva zahraničních věcí a probíhal na půdě Charkovské národní ekonomické univerzity (CHNEU). (2010)

Kultura  

 • účast odborníků z Charkova na Dni partnerských měst v Brně (2020 zrušeno z důvodu koronavirové pandemie)
 • mezinárodní konference v Charkově "Záchrana kulturního dědictví" (2018)
 • prezentace vily Tugendhat a brněnského projektu BAM v Charkově (2018)
 • vítězové soutěže "Hudební dílna" z Charkova navštívili Brno. Jedná se o dobročinný projekt pro talentované děti z Charkovské oblasti a jiných regionů Ukrajiny, které se učí hrát na klasické hudební nástroje. Tento projekt se uskutečnil po záštitou Velvyslanectví České republiky na Ukrajině a za podpory Charkovského oblastního úřadu. (2017)
 • návštěva charkovských architektů v Brně cílená na moderní funkcionalistickou architekturu (2016)
 • výstavy ukrajinských malířů v Brně (2016)

  Obraz ukrajinského malíře Vernisáž výstavy ukrajinských malířů v Brně
  (Foto: Výstavy ukrajinských malířů v Brně)

Komunální politika

 • účast oficiální charkovské delegace na festivalu RE:PUBLIKA (2018)
 • humanitární pomoc města Brna pro Charkov (2015)
 • účast oficiální charkovské delegace na festivalu Brno – město uprostřed Evropy (2014)
 • účast tajemníka MMB na závěrečném cyklu přednášek v Charkově v rámci projektu Centra pro studium demokracie a kultury zaměřeného na zprostředkování praktických zkušeností z oblasti formulace projektů, projektového řízení a získávání grantů (2010)
 • účast tajemníka MMB na semináři CDK v Charkově s příspěvkem "Bezpečnostní rizika v postmoderní době na městské úrovni" (2010)
 • účast města Brna na oslavách Dne města Charkova, Dne Nezávislosti Ukrajiny a Dne vítězství
  • účast válečných veteránů z Ukrajiny na oslavách 60. výročí osvobození města Brna

Sport

 • mezinárodní maraton v Charkově (2020 – zrušeno z důvodu koronavirové pandemie)
 • účast charkovských sportovců na basketbalovém turnaji v Brně
 • zapojení studentů Filozofické fakulty MU v Brně v roli dobrovolníků při organizačním zajištění fotbalového mistrovství EURO 2012 v Charkově

 • Fotbalové mistrovství EURO 2012
  (Foto: Fotbalové mistrovství EURO 2012)

Kontakt:

  Mgr. Klára Kuříková
  Odbor zahraničních vztahů MMB
  tel.: +420-542 172 226
  e-mail: kurikova(tečka)klara(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.07.2021 10:26
 • Datum poslední aktualizace: 16.07.2021 10:26
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design