Česky CZEnglish EN

Bratislava

Spolupráce Brno – Bratislava

www.bratislava.sk 

Bratislava (430 000 obyvatel) je hlavním a největším městem Slovenska. Leží v jihozápadní části země na úpatí pohoří Malé Karpaty a rozkládá se na obou březích řeky Dunaj. Je administrativním, hospodářským, univerzitním a kulturním centrem státu. Sídlí zde mimo jiné Mezinárodní visegrádský fond. Symbolem města je Bratislavský hrad. Mezi další zajímavé památky patří Primaciální palác, Stará radnice, Michalská brána, Katedrála sv. Martina či zříceniny Devínského hradu.

  8. 9. 2011 – podepsáno Memorandum o spolupráci

21. 5. 2012 – podepsána Dohoda o spolupráci (oblast strategie rozvoje města, územní rozvoj a integrace, městská a integrovaná doprava, vzdělávání, věda, výzkum, kultura, ekonomický rozvoj, sociální záležitosti, sport, spolupráce v rámci EU a CENTROPE)  

                                      

Nejvýznamnější oblasti spolupráce

Hospodářský rozvoj a cestovní ruch

 • tisková konference v Bratislavě informující o největších kulturních a turistických zajímavostech Brna a okolí 
 • účast města Brna na veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour v Bratislavě, účast Bratislavy na stánku partnerských měst Brna v rámci veletrhu Regiontour v Brně

   

Kultura

 • výstava koláží slovenské autorky Anity Bartos v Knihovně J. Mahena (ve spolupráci s Městskou knihovnou v Bratislavě)
 • výstava skic slovenského výtvarníka Rudolfa Fily v galerii České spořitelny
 • zapojení Městské knihovny Bratislava do programu festivalu Re:publika v rámci literárního salonu Knihovny J. Mahena v Brně (autorské čtení, vystoupení Kremnického divadla v podzemí)
 • výtvarné workshopy a výstavy – spolupráce brněnského ateliéru KREAT a bratislavské galerie Nezábudka (zaměřeno na díla osob s fyzickým i psychickým hendikepem) 
 • výstava o vile Tugendhat v Muzeu města Bratislavy v roce 2014 (realizováno ve spolupráci s Muzeem města Brna) 
 • výstava "Brno – město s duchem Bauhausu" v dubnu 2013 v Bratislavě
 • vystoupení umělců v rámci různých akcí a festivalů v obou městech (např. Bratislavské kulturní léto, Brno – město uprostřed Evropy)
 • spolupráce Knihovny J. Mahena v Brně s Mestskou knižnicou v Bratislavě -  zástupci bratislavské knihovny navštívili Knihovnu J. Mahena při příležitosti slavnostního otevření nových prostor
 • účast dětského tanečního souboru na mezinárodním festivalu neprofesionálních dětských tanečních souborů v Brně

Sport

 • účast tanečních párů z Bratislavy v soutěži O pohár partnerských měst ve společenských a latinsko-amerických tancích (v rámci soutěže Brno Open)
 • účast týmu Slovan Bratislava na Velké ceně kadetů v baseballu v Brně (srpen 2013)
 • účast na juniorské regatě v Brně

Doprava 

 • Účast poradce primátora Bratislavy Michala Feika na semináři "Bike Sharing" v sále ZMB na Nové radnici v Brně 
 • Pracovní návštěva zástupců Brněnských komunikací a. s. u hlavního dopravního inženýra města Bratislavy Ing. Tibora Schlossera za účelem výměny informací o přístupu vedení města Bratislavy k řešení problematiky dopravy ve městě. 
 • Setkání zástupců Kanceláře hlavního dopravního inženýra města Bratislavy se zástupci Odboru dopravy Magistrátu města Brna a KORDISu JMK za účelem výměny zkušeností v oblasti integrované dopravy, parkování a bike sharingu (říjen 2013)

Oficiální kontakty

   Setkání primátora Petra Vokřála s primátorem hlavního města Bratislavy Ivo Nesrovnalem (duben 2015)

 • Setkání náměstků pro kulturu v Brna na téma kulturní politika a podpora kreativních průmyslů
 • setkání ředitele Magistrátu hl. města SR Bratislavy s tajemníkem Magistrátu města Brna Pavlem Loutockým 
 • Účast primátora hl. města SR Bratislavy Milana Ftáčnika na jednání Politické rady středoevropského regionu CENTROPE, v září 2014 v Brně 
 • Návštěva primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a náměstka Jána Budaje v Brně - v rámci pobytu se setkali s vedením města Brna a zástupci Odboru dopravy a s politology Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pobyt zakončili účastí na přátelském utkání Zbrojovky Brno a Slovanu Bratislava (červen 2013)
 • Vystoupení primátora města Brna na konferenci „Komunální politika v sociální demokracii: problémy, výzvy a souvislosti“ v Bratislavě (2013).

Ostatní

 • Spolupráce v rámci CENTROPE
 • Spolupráce v rámci projektu MUNIS (Meziuniverzitní studentská soutěž)
 • Výměna zkušeností v oblasti životního prostředí (komunální odpad, péče o veřejnou zeleň)
 • Návštěva zástupců Kanceláře architekta města Brna u hlavní architekty Bratislavy
 • Účast na konferenci Smart Cities v Brně (červen 2014) a výměna zkušeností
 • Účast na konferenci "Stárnutí a mezigenerační vztahy" v Brně (2017)
 • Výměna zkušeností v oblasti boje proti graffiti (setkání zástupců městské policie),2016
 • Stáž zástupců bratislavského magistrátu v Kanceláři strategie města Brna (2017)
 • Návštěva zástupců Odboru životního prostředí bratislavského magistrátu v Brně na téma nakládání s odpady a péče o veřejnou zeleň (2017)
 • Setkání poradce primátora Bratislavy Michala Fejka se zástupci Kanceláře primátora města Brna, Turistického informačního centra v Brně a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna – výměna zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí,
 • Setkání zástupců Jihomoravské rady seniorů ČR se zástupci Rady seniorov hl. mesta Bratislavy k výměně zkušeností zejména v oblasti bezpečnosti, spoluúčasti seniorů na řízení a v problematice poctivého odměňování (důchody)
  • Zástupkyně Odboru zdraví Magistrátu města Brna vystoupila na odborném semináři "Podpora zaměstnávání seniorů v Bratislavě" (říjen 2014)
 • Účast pracovníků Magistrátu města Brna na zasedání Městského zastupitelstva hl. města SR Bratislavy a jednání se zástupci příslušných útvarů úřadu o zkušenostech spojených s organizací těchto zasedání a o specifikách daných zákonnými úpravami obou zemí (listopad 2013)

Kontakt:

RNDr. Lydie Zukalová
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420-542 172 078
fax: +420-542 172 085
e-mail: zukalova(tečka)lydie(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.03.2019 09:56
 • Datum poslední aktualizace: 29.03.2019 09:56
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design