Česky CZEnglish EN

Štrasburský klub

                                                                      Logo metropole Štrasburk

Síť evropských měst z nových a budoucích členských států Evropské unie vzešla v květnu 2003 z iniciativy starostky Štrasburku Fabienne Kellerové. V současné době síť sdružuje 35 hlavních měst a regionálních metropolí. Na 1. setkání starostové stvrdili podpisem „Deklarace" svou vůli usilovat o jednotnou Evropu a upevňovat dobré vztahy mezi členy Unie na úrovni samosprávy. Na 2. setkání podepsali starostové „Štrasburskou deklaraci z 5. května 2004", tématem jednání byla role místních samospráv v procesu vytváření kohezní a regionální politiky EU.


Cíle:

 • Výměna zkušeností (politika územního plánování, dopravy, strukturálních fondů, kultury, mezinárodní spolupráce, vzdělávání, výměnné pobyty studentů a umělců).
 • Výměna zkušeností v problematice městských částí a samosprávy.
 • Intervence v institucích EU za lepší pochopení otázek politiky samosprávy a specifických problémů, s nimiž se samosprávy setkávají.
 • Podpora pluralitní Evropy, dialog s občany.

Aktivity:

 • Plánování nového projektu v oblasti mezinárodní mobility mládeže a dobrovolnictví v rámci měst Klubu (předpokládaná realizace v období 2016/2017)
 • V návaznosti na úspěšnou spolupráci v rámci výtvarného projektu ANIMALITER – Mluvící zvířata se města Štrasburského klubu rozhodla připravit další projekt zaměřující se na ilustrace a pedagogiku učení se psát pro nejmenší. Projekt s názvem ETLETTERA bude podpořen Evropskou komisí z programu Kultura a poběží od podzimu roku 2010 do roku 2012. Partnery Brna v rámci projektu jsou města Štrasburk, Arad, Barcelona, Debrecín, Varšava. Hlavními aktivitami projektu budou putovní výstava, výměna knihovnic a výtvarné workshopy pro děti. Místním partnerem města Brna v projektu je Knihovna Jiřího Mahena.
 • V rámci spolupráce s městy Štrasburského klubu vznikl projekt zaměřující se na ilustrace s názvem ANIMALITER – Mluvící zvířata, který byl podpořen Evropskou komisí z programu Kultura. Do projektu se zapojila města Arad, Barcelona, Brno, Debrecín, Štrasburk, Praha, Ruse a Varšava. Cílem projektu bylo sdílet kulturní dědictví národů, prohloubit zájem mládeže o ilustrátorství a podpořit mobilitu umělců i uměleckých děl. Za město Brno se projektu zúčastnily Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Ateliér grafického designu Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně.
 • Pro akademický rok 2007/2008 rozhodla komise ve Štrasburku o udělení jednoho ze 40 stipendií Štrasburského klubu studentce Masarykovy univerzity Martě Oslzlé. Brněnská studentka tak bude mít možnost studia na vysoké škole uměleckoprůmyslové (Ecole Supérieure des Arts Décoratifs) ve Štrasburku.
 • V rámci projektu RESIDENCE absolvovali od března 2007 štrasburský malíř CAIRO a kanadská multimediální umělkyně Stéphanie Brodeur žijící ve Štrasburku tříměsíční stáž v ateliéru Domu umění města Brna. Výsledkem stáže bude výstava díla inspirovaného Brnem na téma Rodinného dědictví. Projekt vytváří pouto mezi Brnem a Štrasburkem, přičemž reflektuje odkaz J. G. Mendela – zakladatele genetiky a J. Mandela, významného štrasburského genetika současnosti.
 • Brno předložilo žádost o grant Evropské komise na projekt Ilustrátoři a ilustrované knihy. Cílem projektu je zhodnotit význam evropského ilustrátorského umění ailustrované knihy, vzájemné poznávání a zpřístupnění bohaté ilustrátorské tradice vzemích západní, střední a východní Evropy a propojení širokého spektra činitelů na poli evropské výtvarné a knižní produkce. Projekt bude realizován ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Fakultou výtvarných umění VUT a Střední školou uměleckého designu (únor 2007).
 • V rámci kulturní spolupráce Brna a Štrasburku se podařilo navázat kontakty mezi Centrem experimentálního divadla, Divadelní fakultou JAMU a prestižní Akademií dramatických umění při Národním divadle ve Štarsburku. Cílem začínající spolupráce je účast štrasburského studentského souboru na brněnském divadelním festivalu ENCOUNTER.
 • Účast na seminářích o možnostech čerpání finančních prostředků z programů Evropské komise 2007 – 2013 (listopad 2006).
 • Brno poskytlo informace o organizačním zajištění koncertního turné pěveckého sboru města Štrasburku (červenec 2006).
 • Brněnský umělec Milan Houser získal stipendium Štrasburského klubu a Evropské kulturní agentury vrámci projektu RESIDENCE. Výběrová komise města Štrasburku rozhodla o jeho přijetí na tříměsíční stáž ve štrasburských ateliérech (červenec 2006).
 • Účast primátora města Brna na setkání starostů měst Štrasburského klubu stematikou „Zvyšování atraktivity měst a regionů". Představitelé měst podepsali Štrasburskou deklaraci. Na půdě Evropského parlamentu Brno prezentovalo projekt rekonstrukce železničního uzlu – EUROPOINT (květen 2006).
 • Brno se zapojilo do projektu RESIDENCE – výměnné stáže umělců změst Štrasburského klubu. Cílem projektu je výstava uměleckých děl inspirovaná Brnem a umělecké aktivity se zapojením studentů uměleckých oborů a veřejnosti (únor 2006).
 • Setkání administrativních pracovníků ze zahraničních vztahů a kultury členských měst s cílem definovat budoucí směřování sítě a vytvořit návrh společného kulturního projektu. Kulturní různorodost členských měst byla vyhlášena tématem roku 2006. Na závěrečné konferenci za účasti představitelů města Štrasburku a alsaského kraje prezentovalo město Brno kulturně vzdělávací projekt „Vzpomínky pro budoucnost", realizovaný vrámci programu Evropské komise Culture 2000. Brno bylo za vynikající provedení navrženo na pozici předsednictví pro rok 2006 (listopad 2005).
 • Jednání o stipendiích pro brněnské studenty uměleckých oborů na výměnný pobyt ve Štrasburku (březen 2005).
 • Tříměsíční grant pro štrasburskou umělkyni na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (červenec 2005).
 • 3. setkání starostů Štrasburského klubu (květen 2005).
 • Během 2. setkání se starostové dohodli na 4 oblastech spolupráce: evropské strukturální fondy, dopravní infrastruktura ve městech, stipendia pro studenty uměleckých oborů, vysokoškolský výměnný program (květen 2004).

Bližší informace:

http://www.strasbourg.eu/ 

Kontakt:

Mgr. Andrea Opršalová

Odbor zahraničních vztahů

tel.: +420-542 17 20 93

e-mail: oprsalova(tečka)andrea(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 09.07.2019 09:24
 • Datum poslední aktualizace: 09.07.2019 09:24
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design