Česky CZEnglish EN

Mozart v Brně

Členy spolku Evropské Mozartovy cesty jsou města a regiony, která prokazatelně procestoval W. A. Mozart. Návštěva Mozartů v Brně je doložena z přelomu let 1767-1768.

Když v říjnu 1767 vypukla ve Vídni epidemie planých neštovic, obával se otec Leopold Mozart nákazy svých dětí, a proto s nimi odjel na Moravu.

V sobotu 24. října dorazil se synem Wolfgangem a dcerou Marií Annou (Nannerl) do Brna a ubytovali se na dosud nezjištěném místě. Složili poklonu zemskému hejtmanovi, hraběti Franzi Antonu Xaverovi Schrattenbachovi, který byl bratrem salcburského arcibiskupa Siegmunda Christopha Schrattenbacha, u něhož byl L. Mozart dvorním skladatelem a vicekapelníkem a Wolfgang Amadeus neplaceným koncertním mistrem. Návštěva se uskutečnila ve Schrattenbachově paláci na Kobližné 4. Druhý den byli Mozartovi opět u Schrattenbachů. Leopold se zmínil, že by chtěl s dětmi cestovat do Olomouce a dohodl se se Schrattenbachem, že po návratu uspořádají v Brně koncert pro místní šlechtu.

V pondělí 26. října odcestovali Mozartovi do Olomouce a do Brna se vrátili až 24. prosince na Štědrý den. Ubytovali se pravděpodobně v paláci hraběte Schrattenbacha. Celé vánoční svátky prožili v Brně, při čemž se jim dostalo zvláštních milostí a poct od kanovníka kolegiátní kapituly na Petrově, hraběte Johanna Karla Josepha Herbersteina. Nepochybně navštívili brněnské kostely sv. Tomáše a Jakuba, minoritů, jezuitů a na Petrově. Je trochu škoda, že v dopisech, které psal Leopold ženě, není zachyceno víc postřehů o Brně nebo o hudbě v brněnských kostelích.

Mladý Wolfgang koncertoval se svou sestrou Nannerl 30. prosince před zemským hejtmanem v Taverně, což bylo dnešní divadlo Reduta. Hrály se tam opery a divadla a občas pořádaly koncerty. Wolfgang i Nannerl koncertovali nejspíš na cembale. O konání koncertu existují dva doklady. První nalezl prof. Bohumír Štědroň, který zjistil, že hudebník Abraham Fischer, který děti údajně na koncertu doprovázel, se v žádosti brněnskému magistrátu roku 1768 odvolával na to, že doprovázel se zdejším orchestrem Mozartovy děti. Chlubil se tím, že jeho tovaryši doprovázeli Mozartovy děti tak dobře, že se tomu sám pan kapelník Mozart podivoval.

Druhé svědectví pochází z deníku převora augustiniánů ze Šternberka Aurelia Augustina, který patrně s Mozartovou rodinou přicestoval do Brna. Převor si mj. poznamenal:...byl jsem přítomen koncertu v obecním domě, řečeném Taverna, na kterém se jedenáctiletý chlapec ze Salcburku se svou patnáctiletou sestrou předvedli k všeobecnému údivu na cembale doprovázeni jinými brněnskými hudebníky na různé nástroje. Chlapec prý nemohl vystát trubače (možná šlo spíše o hornisty), kteří prý se nemohli shodnout ani na jednom čistém tónu.

Co Mozartovy děti hrály, není nikde ani naznačeno. Poněvadž Wolfgang v té době již úspěšně skládal, je možné, že se hrály i jeho skladby. Více se bohužel k vystoupení Mozartových dětí v Brně zatím nepodařilo zjistit. Do Vídně se Mozartovi vrátili opět 9. ledna 1768.

Zpracoval: Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.


Kontakt:

Robert Kudělka
Referát pro germanofonní oblast
Odbor zahraničních vztahů
tel.: +4205-42 17 22 25
fax: +4205-42 17 20 85
e-mail:  kudelka.robert@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.03.2019 10:05
  • Datum poslední aktualizace: 01.03.2011 11:14
  • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design