Česky CZEnglish EN

Nadnárodní region centrope

Vstup zemí Střední Evropy do Evropské unie, ke kterému došlo v roce 2004, vytvořil zcela nové příležitosti k mezinárodní spolupráci v oblasti.

Středoevropský nadnárodní region centrope je prostorem k životu a práci pro více než šest a půl miliónu obyvatel. Existuje více důvodů, proč by měly být podniknuty veškeré možné kroky, které povedou k vytvoření prosperujícího evropského regionu, v němž budou existující silné stránky v oblasti hospodářství, společnosti, politice, stejně jako jazyková a kulturní diverzita využity jako motor dynamického rozvoje.

Proto se v září 2003 představitelé regionů a starostové příhraničního čtyřúhelníku dohodli na společném založení a následné podpoře středoevropského regionu – centrope . Nezbytné základy, které měly umožnit zahájení intenzivní přeshraniční spolupráce, byly položeny v rámci projektu Interreg IIIA. Dva zrcadlové projekty BAER (Building a European Region) pomohly proměnit ideu v reálnou iniciativu a vytvořit první hmatatelné výsledky. Protože se princip vzájemného sbližování, spolupráce a propagace v regionu centrope ukázal jako správný a z hlediska trvale udržitelného rozvoje potřebný, podepsali vrcholní političtí představitelé 16 regionů ze 4 výše zmíněných zemí na politické konferenci centrope v Bratislavě 26. 11. 2007 společné usnesení, ve kterém vyjádřili svou vůli a zájem o podporu dalšího rozvoje nadnárodního středoevropského regionu centrope.

Výše zmíněné usnesení bylo nakonec úspěšně vtěleno do rámce dalšího projektu, který po další čtyři roky napomáhal udržet rozvoj centrope. Byl jím v rámci operačního programu Evropské unie Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa realizovaný projekt centrope CAPACITY

Tento projekt byl oficiálně ukončen 31. 12. 2012. Ale ještě předtím jeho pracovníci vytvořili sadu dokumentů, které navrhují způsoby, jak zajistit další spolupráci a udržitelný rozvoj regionu. Tzv. centrope Business Plan 2013+ byl schválen nejvyššími politickými představiteli centrope 25.10.2012 a zabývá se především ekonomickou a technickou stránkou spolupráce. Dostupný je zde (v angličtině). Komplexní strategické řízení pak zajišťuje Strategie a Akční plán centrope 2013+, který navrhuje směry spolupráce, společné projekty, další využití získaných znalostí atd. Dostupný je v češtině zde.

Kontakt:

Mgr. Monika Koppová
Odbor zahraničních vztahů
tel. 542 172 097
Fax 542 172 085
e-mail: koppova(tečka)monika(zavináč)brno(tečka)cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.03.2019 13:09
  • Datum poslední aktualizace: 05.03.2019 13:09
  • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design