Česky CZEnglish EN

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

 • Zpracovává návrh rozpočtu města na příslušný kalendářní rok
 • Navrhuje na základě změn v průběhu roku aktualizaci rozpočtu na příslušný kalendářní rok
 • Zpracovává návrh rozpočtového výhledu města na období 10 let
 • Zpracovává návrh koncepce střednědobého financování města
 • Zpracovává návrh koncepce dluhového zatížení města
 • Zajišťuje vedení účetnictví za Magistrát města Brna
 • Vymáhá pohledávky města

ORF schéma odboru

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruIng. Jana Červencovácervencova.jana(zavinac)brno.cz542 173 290542 173 308
 SekretářkaVěra Pavlíčkovápavlickova.vera(zavinac)brno.cz542 173 291542 173 308
 Vedoucí oddělení rozpočtuIng. Jiří Trnečkatrnecka.jiri(zavinac)brno.cz542 173 254
 Vedoucí odd. cen, daní a poplatkůVojtěch Horčicahorcica.vojtech(zavinac)brno.cz542 173 256
 Vedoucí odd. informační soustavyIng. Bohuslava Bílábila.bohuslava(zavinac)brno.cz542 173 282
 Vedoucí oddělení financováníMgr. Martin Rosickýrosicky.martin(zavinac)brno.cz542 173 259
 Vedoucí oddělení exekucíJUDr. Naděžda Vyroubalovávyroubalova.nadezda(zav)brno.cz542 173 050

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek:   8:00 – 12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru rozpočtu a financování

Oddělení rozpočtu

 • Metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces města, městských částí a příspěvkových organizací
 • Zabezpečuje přípravu a sestavení návrhu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a rozpočtového výhledu města
 • Navrhuje rozpočtové změny a úpravy rozpočtu města
 • Sleduje a vyhodnocuje plnění rozpočtu města a městských částí, provádí analýzy hospodárnosti a efektivnosti čerpání rozpočtových prostředků
 • Zpracovává za město finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet statutárního města Brna za uplynulý kalendářní rok

Oddělení cen, daní a poplatků

 • Zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti své působnosti
 • Zajišťuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti cen,místních a správních poplatků a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zpracovává daňová přiznání týkající se převodů majetku města
 • Zabezpečuje zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za město
 • Zpracovává přiznání k dani z nemovitostí
 • Zpracovává daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přezkoumává rozhodnutí vydaná v 1. stupni orgány městských částí ve věci místních poplatků, správních poplatků, cen a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Oddělení informační soustava

 • Zabezpečuje vedení účetnictví magistrátu města Brna
 • Vystavuje potvrzení o provedených úhradách
 • Metodicky řídí účetnictví městských částí a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Brno a městské části
 • Platová účtárna – zajišťuje vedení platového účetnictví za Magistrát města Brna a Městskou policii Brno

Oddělení financování

  • Zajišťuje efektivní získávání zdrojů pro dlouhodobé financování města
  • Zajišťuje efektivní zhodnocování dočasně volných peněžních zdrojů města
  • Zajišťuje jednání s ratingovými agenturami, analyzuje výsledky ratingového ohodnocení města
  • Zajišťuje veškeré finanční operace týkající se převodů finančních prostředků na městské části, příspěvkové organizace zřízené městem a ostatní subjekty
  • Vede evidenci přijatých účelové určených finančních prostředků
  • Kontroluje vykazování poskytnutých příspěvků a dotací
  • Vede evidenci všech majetkových účastí města v obchodních společnostech
  • Vykonává správu Fondu krytí škod

  Oddělení exekucí

  • Zajišťuje vymáhání pohledávek z cen za montáže a demontáže technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, pohledávek z cen za nucený odtah vozidla a pohledávek za umístění psa v útulku, které nebyly uhrazeny na základě upomínky
  • Zajišťuje exekuci pohledávek podle pravomocných rozhodnutí soudů a dalších orgánů, kterými se stanoví povinnost dlužníka zaplatit dlužnou částku
  • Vymáhá pohledávky z pokut uložených v přenesené působnosti odbory Magistrátu města Brna
  • Vymáhá pohledávky z dopravních a pořádkových pokut uložených orgány Městské policie
  •  
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.09.2021 11:29
 • Datum poslední aktualizace: 14.09.2021 11:29
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design