Česky CZEnglish EN

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno

 • Zajišťuje provádění interního auditu, nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Magistrátu města Brna a Městské policie Brno.
 • Zajišťuje, jako kontrolní orgán statutárního města Brna, kontrolu ve všech oblastech samostatné působnosti statutárního města Brna (Magistrát města Brna, Městská policie Brno, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem, městské části statutárního města Brna).
 • Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a petic občanů za statutární město Brno.
 • V rámci působnosti Odboru interního auditu a kontroly provádí dozor v otázkách samostatné působnosti v případech, kdy z prováděných šetření a kontrol vyplyne nesprávné (zákonu odporující) usnesení, rozhodnutí či jiné opatření orgánů městských částí statutárního města Brna.
OKO schéma odboru

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax

Vedoucí odboru

Ing. Ivana Göttingerovágottingerova.ivana(zavinac)brno.cz

542 172 251

542 172 063
Právník - PodatelnaMgr. Dominika Babákovábabakova.dominika(zavinac)brno.cz542 172 191542 172 063

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa8:00–17:00
Pátek8:00–12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení a referát Odboru interního auditu a kontroly

Oddělení interního auditu

 • Provádí interní audit u Magistrátu města Brna a Městské policie Brno (zjišťuje, zda jsou dodržovány obecně závazné právní předpisy, interní normativní akty a přijatá opatření, zda poskytují řídící kontroly primátorce města Brna spolehlivé a včasné informace a zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních a provozních podmínek).
 • Poskytuje na vyžádání metodickou pomoc útvarům interního auditu zřízeným na městských částech statutárního města Brna a příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Brnem.
 • Zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za celé statutární město Brno pro Ministerstvo financí ČR.
 • Zabezpečuje monitoring rizik a analýzu výskytu aktuálních rizik v rámci Magistrátu města Brna a Městské policie Brno.

Oddělení kontroly

 • Provádí kontroly v oblasti samostatné působnosti u Magistrátu města Brna a Městské policie Brno.
 • Provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem.
 • Provádí v přenesené působnosti kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí statutárního města Brna.
 • Spolupracuje s Kontrolním a Finančním výborem Zastupitelstva města Brna a jinými kontrolními orgány.

Oddělení stížností

 • Posuzuje došlá podání označená jako petice.
 • Provádí šetření v oblasti návrhů, připomínek a podnětů občanů města.
 • Vyřizuje petice a stížnosti občanů adresované orgánům města.
 • Poskytuje metodickou pomoc útvarům městských částí statutárního města Brna, které se zabývají řešením stížností a petic občanů.

Právní referát

 • Poskytuje právní asistenci v rámci Odboru interního auditu a kontroly.
 • Poskytuje v rámci působnosti Odboru interního auditu a kontroly metodickou a konzultační činnost.
 • Provádí v přenesené působnosti kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí statutárního města Brna.
 • Provádí kontroly v oblasti samostatné působnosti u Magistrátu města Brna a Městské policie Brno.
 • Provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem.
 • Provádí, v rámci působnosti Odboru interního auditu a kontroly, dozor v otázkách samostatné působnosti v případech, kdy z prováděných šetření a kontrol vyplyne nesprávné (zákonu odporující) usnesení, rozhodnutí či jiné opatření orgánů městských částí statutárního města Brna.

Další působnosti oddělení a referátu Odboru interního auditu a kontroly jsou uvedeny v Příloze č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Brna. 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.09.2020 08:39
 • Datum poslední aktualizace: 04.09.2020 11:35
 • Odpovědný útvar: Odbor interního auditu a kontroly Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design