Česky CZEnglish EN

Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city

Oddělení strategického plánování

Popis činnosti / Co děláme

Hlavní činností našeho oddělení je příprava a následná realizace hlavního rozvojového dokumentu města „Strategie pro Brno“.  V roce 2016 jsme zahájili práce na nové podobě této strategie, kterou postupně připravujeme. Její dokončení je plánováno na rok 2018. Průběžně také poskytujeme metodickou podporu při zpracování jednotlivých tematických strategií města Brna, jako jsou např. aktuálně připravovaný Plán zdraví či Strategie bydlení.
Věnujeme se také problematice brownfields – mapování a znovuoživení starých zanedbaných areálů – a koordinujeme aktivity na podporu kreativních průmyslů, mezi něž spadá např. design, audiovizuální tvorba, reklamní průmysl či architektura.
Spolupracujeme s řadou partnerů na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni  a podílíme se na různých tematicky zaměřených projektech. V současnosti je to mj. mezinárodní projekt „sub>urban. Reinventing the fringe.“, zaměřený na oživení a rozvoj okrajových částí měst.
Naše oddělení má také na starost provoz a rozvoj Urban centra – Informační kanceláře rozvojových projektů města Brna. Ve výstavních prostorech Urban centra pořádáme výstavy spojené s rozvojem města Brna, doprovodné přednášky či prezentace nových rozvojových záměrů, besedy s představiteli města a další doplňkové akce pro širokou i odbornou veřejnost. Aktuální program Urban centra naleznete na www.urbancentrum.brno.cz  .

1.    Vedoucí oddělení strategického plánování – Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz , 542 172 215
2.    Manažer strategie města – Martina Pacasová, pacasova.martina@brno.cz , 542 172 320
3.    Manažer Urban centra – Jana Hrubanová, hrubanova.jana@brno.cz , 542 172 023
4.    Specialista kreativních oblastí a projektů – Tereza Chrástová, chrastova.tereza@brno.cz , 542 172 309
5.    Specialista rozvojových lokalit a nástrojů – Ivana Foltánková, foltankova.ivana@brno.cz , 542 172 127
6.    Specialista regionálních politik a nástrojů – Kateřina Pavlíková, pavlikova.katerina@brno.cz ,542 172 317
7.    Specialista prezentace strategie a projektů (Urban centrum) – Pavel Benda, benda.pavel@brno.cz , 778 520 752
8.    Koordinátor prezentace městských projektů (Urban centrum) – Dagmar Hudcová, hudcova.dagmar@brno.cz , 778 520 752

Zajímavé odkazy, bannery, projekty, odkazy na materiály či dokumenty:

Strategie pro Brno: www.brno.cz/strategie 
Koncepční dokumenty města: http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/koncepcni-dokumenty   
Urban centrum: www.urbancentrum.brno.cz  
Projekty v Brně: www.projektyvbrne.cz 
Projekt sub>urban. Reinventing the fringe 
Brněnská metropolitní oblast a nástroje ITI: www.brno.cz/iti  
Regionální inovační strategie: http://www.risjmk.cz/cz 
Studentská soutěž MUNISS: www.muniss.cz/ ; , https://www.facebook.com/muniss.cz
Kreativní centrum Brno: www.kreativnibrno.cz/ ; , https://www.facebook.com/kreativnibrno
Brownfields v Brně: http://www.brno.cz/podnikatel-investor/investicni-prilezitosti/brownfields 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.06.2018 08:35
  • Datum poslední aktualizace: 04.06.2018 08:35
  • Odpovědný útvar: Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design