Česky CZEnglish EN

Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Popis činnosti oddělení

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce je zodpovědné za tvorbu, aktualizaci, implementaci a řízení Integrované strategie rozvoje Brněnská metropolitní oblast pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO). Vykonává veškeré činnosti spojené s administrací ISR BMO a integrovaných projektů vybraných k realizaci prostřednictvím nástroje ITI, monitoruje průběh realizace projektů a jejich dopadů v rámci procesu aktualizace a naplňování ISR BMO. Zajišťuje činnosti z oblasti své působnosti v Řídicím výboru ISR BMO a v tematických pracovních skupinách a tato jednání organizačně a formálně zajišťuje. Důležitou činností je také zajištění adekvátní publicity a informování veřejnosti v oblasti problematiky ISR BMO. Oddělení rovněž analyzuje věcný potenciál metropolitní spolupráce v území Brněnské metropolitní oblasti, vytváří a aktualizuje metropolitní indikátorovou soustavu, nastavuje priority vzájemné spolupráce, koordinuje případné procesy institucionalizace metropolitní spolupráce. Oddělení zabezpečuje obousměrné vazby mezi Integrovanou strategií rozvoje BMO pro uplatnění nástroje ITI a novým hlavním strategickým dokumentem města Brna, případně dalšími strategickými dokumenty. Oddělení se zapojuje rovněž do mezinárodních aktivit (projekt ESPON-SPIMA) a do procesu nastavení evropské urbánní agendy a kohezní politiky po roce 2020.

Kontakty:

  1. Vedoucí oddělení (manažer ITI a strategických projektů) – Ing. Petr Šašinka, sasinka.petr@brno.cz, tel.: 542 172 058, mob.: 725 487 285
  2. Asistent manažera ITI – Michaela Szabová, DiS, szabova.michaela@brno.cz, tel. 542 172 467
  3. Koordinátor a administrátor ITI – Ing. Zdeněk Dvořák, dvorak.zdenek@brno.cz, tel.: 542 172 468
  4. Specialista metropolitních analýz/koordinátor územní spolupráce – Ing. Bc. Roman Chmelař, chmelar.roman@brno.cz, tel.: 542 172 469, mob.: 775 401 576
  5. Koordinátor územní spolupráce – Bc. Kateřina Šrámková, sramkova.katerina@brno.cz, tel. 542 172 892

Zajímavé odkazy:

Web Brněnské metropolitní oblasti a nástroje ITI  

Web připravované nové strategie #brno2050  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.11.2017 11:01
  • Datum poslední aktualizace: 01.11.2017 11:01
  • Odpovědný útvar: Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design