Česky CZEnglish EN

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účastníci:

Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna
Ing. Hana Kašpaříková, ZMB
Mgr. Iva Machalová, OD MMB
Ing. Pavla Valtr Kneslová, OD MMB

Termín konání:27.–28. 04. 2017
Místo konání:Berlín, Německo
Název akce:

Jednání se zástupci berlínského magistrátu v oblasti mobility a životního prostředí

Pořadatel:

Město Berlín

Shrnutí:

Účelem cesty byla účast jednání se zástupci berlínského magistrátu, toto jednání bylo zaměřeno na zkušenost s realizací strategií a opatření jednak pro zlepšení kvality ovzduší, a pak také v oblasti podpory udržitelné mobility, speciálně bikesharingu.
Jednání se zúčastnil Martin Lutz z odboru pro životní prostředí, dopravu a ochranu klimatu a Dr. Julius Menge z odboru pro rozvoj města.
Město Brno na jednání zastupoval náměstek primátora Bc. Matěj Hollan, Ing. Hana Kašpaříková, členka zastupitelstva města Brna, a Mgr. Iva Machalová a Ing. Pavla Valtr Kneslová z Oboru dopravy MMB.
Jednání proběhlo v budovách berlínského magistrátu.

Zpráva:

Dopolední jednání bylo věnováno nejprve prezentaci strategický dokumentů a cílů v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšování kvality ovzduší.
M. Lutz (odbor životního prostředí, dopravy a ochrany klimatu) prezentoval strategické cíle, které v této oblasti město Berlín má. Pro tyto potřeby byl vytvořen Plán pro zlepšení kvality ovzduší v letech 2011–2017 (Air Quality Plan for Berlin 2011–2017). Tento plán se zaměřuje na snižování NOx a prachové částice, k výraznému zlepšení kvality ovzduší došlo v 90. letech, po sjednocení Německa, kdy došlo ke zvyšování ochrany ovzduší před emisemi především z výrobních provozů.
V Berlíně byly také vytvořeny nízkoemisní zóny v souladu se zákonem. V centrální části města, uvnitř S-Bahn ringu, byla tzv. environmentální zóna, v této oblasti bydlí cca 1 milion obyvatel. Jejich cílem je snižovat především emise NOx a prachových částic.
V první etapě od 1. 1. 2008 byl povolen vjezd pouze vozidlům s červenou nálepkou (Euro 2 nebo Euro 1 s příslušným filtrem), ve druhé etapě od 1. 1. 2010 byl povolen vjezd pouze vozidlům se zelenou nálepkou (emisní kategorie Euro 4, Euro 5, Euro 6 nebo Euro 3 s přidaným filtrem). Ne všechny komunikace v této oblasti jsou součástí environmentální zóny a je do nich povolen vjezd také vozidlům bez zelené nálepky, cílem tohoto opatření je zamezit dlouhým objízdným trasám pro vozidla, která již tak nezatěžují životní prostředí.
Důležité ovšem je, že v roce 2012 mělo okolo 96 % dieselových vozidel a okolo 85 % nákladních vozidel zelenou nálepku. To bylo dosaženo také tím, že 60.000 dieselových vozidel dostalo přidaný filtr. Na tuto akci byl v roce 2016 vyhlášen celonárodní dotační titul, pro osobní automobily a lehké nákladní vozidla, kdy majitel aut dostal dotaci ve výši cca 300 EUR. Také Investiční Berlínská banka (Investment Berlin Bank) připravila podpůrný finanční program pro malé a střední podnikatele, aby jim umožnila nákup filtrů nebo nových vozidel. Takto se snaží reflektovat sociální otázku, kdy si sociálně slabší nemohou dovolit nákup nových vozidel, která splňují příslušné normy.
Tato opatření vedla k tomu, že v podstatě mezi tzv. environmentální zónou a zbytkem Berlína existují pouze malé rozdíly.
Dopad na snižování emisí NOx a prachových částic ovšem nebyl tak výrazný, jak se očekávalo. Souvisí to se skutečnou úrovní emisí, které jsou aut produkovány. Ty se dost výrazně liší od těch, které jsou teoreticky předpokládány pro emisní kategorie. Proto se německá vláda snaží vytvořit metodiku/nařízení, které by na základě skutečně produkovaných emisí definovalo kategorie vozidel. V současné době na toto téma probíhají jednání.

Město Berlín vydalo také Atlas životního prostředí.

Na tuto prezentaci navázal Dr. J. Menge, který má na odboru rozvoje města na starosti přípravu Strategií v oblasti mobility. Město Berlín má již od roku 2011 Plán rozvoje městské dopravy (Stadtentwicklungsplan Verkehr – StEP), který stanovuje strategické cíle v oblasti mobility do roku 2025. Dále byl připraven také Akční plán do roku 2016, který obsahuje 40 opatření, která měla napomoci dosažení navržených cílů. V loňském roce byla zahájena jeho aktualizace s časovým horizontem 2030, dopravní model se bude připraven i pro rok 2050. Součástí této aktualizace je také evaluace již realizovaných opatření. Tento plán je dále podrobněji rozpracován v jednotlivých strategiích jako např. strategii rozvoje cyklistické dopravy nebo programu na zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Kromě otázek spojených se zlepšováním životního prostředí musí Berlín také reagovat na fakt, že dochází ke zvyšování počtu obyvatel a tím pádem také nároků na bydlení. Zvyšující se počet obyvatel znamená vyšší mobilitu a nároky na infrastrukturu.

Dr. Menge je zodpovědný za přípravu a realizaci opatření v oblasti cyklistické dopravy. V posledních letech došlo k nárůstu počtu cyklistů a s tím související infrastruktury. Od 5. 5. 2017 bude v Berlíně zahájen provoz nového bikesharingového systému – nextbike Berlin. V současné době je již na území města bikesharingový systém v provozu, jedná se však o soukromou aktivitu Deutsche Bahn a obchodního řetězce Lidl.
Pro „městský“ systém bikesharingu se město rozhodlo pro nákup této služby. Ve výběrovém řízení stanovilo podmínky, cílové skupiny a také celkovou částku, kterou je ochotno platit. Ve výzvě nebyly uvedeny žádné technické specifikace týkající se např. jízdních kol, ale to, jaká má služba být. V Berlíně je bikesharing cílen na pravidelné uživatele, v prvním kole bude systém zaveden u hlavních přestupních stanic S-Bahnu. Cílem je tak nabídnout lidem, kteří přijedou do centra vlakem, možnost využit jízdní kolo. Dojde tak i ke snížení počtu přepravovaných kol v prostředcích veřejné dopravy, což snižuje kapacitu ve vozidlech.
Smlouva s provozovatelem bikesharingu je podepsána na 5+3 roky, každý rok dostane provozovatel 1.500.000 EUR. Ovšem pouze v prvním roce je tato částka zaručena, v následujících letech bude provozovatel dostávat pouze částku 1,1 mil EUR, zbylá část závisí na výsledcích provozu bikesharingu. Systém malusů a bonusů, který má město ve smlouvě zakotvený, má motivovat provozovatele ke zlepšování systému a také k získávání nových uživatelů. Po pěti letech bude fungování bikesharingu vyhodnoceno a v případě, že bude systém finančně soběstačný, sníží město svůj příspěvek provozovateli. K hodnocení provozu bikesharingu bude docházet každoročně i pro účely vyčíslení výše bonusu/malusu.
Kola, na kterých bude bikesharing provozován, mají software zabudovaný přímo v sobě, tzn. není nutné používaní složitých dokovacích stanic. Kola v berlínském bikesharingu tak mohou být používána i bez dokovacích stanic, systém bude hybridem.

Další oblast, které se Dr. Menge věnuje, je city logistika. Město Berlín se logistikou zabývá jako celkem. Nejedná se tedy pouze o vytvoření systému pro zásobování obchodů v centrální části města, ale také o zajištění logistiky velkých výrobních podniků nebo nákupních center.

Po ukončení této části programu následovala prohlídka příkladů konkrétních řešení v ulicích Berlína.
Město může díky legislativě zkoušet jako tzv. pilotní projekty řešení, která jsou inovativní a nemusí být v souladu s normami.
Jedná se například o všesměrnou křižovatku Kochstrasse x Friedrichstrasse, která byla upravena včetně světelné signalizace tak, že umožňuje pohyb chodců ve všech směrech ve stejném čase.
Dalším příkladem byl sdílený prostor v ulici Maasenstrasse, která byla upravena bez pomoci stavebních zásahů tak, že byl rozšířen veřejný prostor a omezen pochyb osobních automobilů. Této ulici se mohou chodci pohybovat bez omezení. Na začátku a na konce jsou osazeny dopravní značky, které upozorňují vjíždějící automobily na tento sdílený prostor s omezenou rychlostí (20 km/hod).

 
Zpracovala: Iva Machalová, OD MMB
V Brně dne 4. 5. 2017

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.05.2017 08:16
  • Datum poslední aktualizace: 22.05.2017 08:16
  • Odpovědný útvar: Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design