Česky CZEnglish EN
Účastníci:       Mgr. Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna
                      Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město

Termín:          17. - 19. 6. 2010 (Mgr. Suchý)
                      16. - 20. 6. 2010 (Mgr. Draholová)

Místo konání:  Sandnes, Norsko

Název akce:    Výroční konference Evropské sítě Zdravých měst WHO

Pořadatel:       Světová zdravotní organizace a město Sandnes  


Výroční konference členských měst Evropské sítě Zdravých měst WHO se konala v norském městě Sandnes. Město Brno je jediným zástupcem České republiky v této prestižní asociaci zastřešené OSN/WHO.

Každoroční konference je platformou pro rozhodování asociace, sdílení zkušeností a prezentace jednotlivých měst.

Hlavním tématem konference, která zahrnovala celkem 24 pracovních sekcí a 5 plenárních zasedáních byl rovný přístup ke zdraví ve všech oblastech života města.

V části programu, kdy konference plní funkci valné hromady, byl schválen rozpočet asociace na rok 2010, přijata Zpráva o aktivitách Centra zdraví měst WHO a přijaty výsledky voleb do Poradního výboru Národních sítí Zdravých měst.

Pro další aktivity evropských Zdravých měst je důležitá informace o založení Evropského výzkumného centra Zdravých měst v Helsinborgu. Centrum sídlí na akademické půdě a bude poskytovat odborné materiály, školení a pomoc městům při realizaci strategií podpory zdraví a kvality života.

Jedním z důležitých cílů konference byla cílená výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblastech podpory zdravého způsobu života, rovných příležitostí pro zdraví a plánování a zapojování veřejností do aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života.

K zajímavým projektům, které by mohly být využity i v městě Brně patří následující projekty měst.


1. Vytváření integrovaného plánu rozvoje sportu – Drážďany

Civilizační choroby jsou příčinou 60% úmrtí populace. K významným rizikovým faktorům patří nadváha a nedostatek pohybu. V Drážďanech se proto rozhodli zpracovat komplexní plán rozvoje pohybových a sportovních aktivit. Prvním krokem bylo vyhodnocení 6 000 dotazníků vypovídajících o pohybových zvyklostech obyvatel jak při organizovaném, tak neorganizovaném sportu. Důležité bylo zmapování infrastruktury a podmínek pro pohybové aktivity, které ukázalo velké rozdíly ve vybavenosti jednotlivých městských částí. Vytvoření plánu sportovních aktivit je výsledkem spolupráce zástupců řady sektorů (územního plánování, ekonomiky, turismu, podpory zdraví ... ) a zástupců místní komunity.

2. Nekuřácké město- Newcastle

Cílem projektu bylo připravit obyvatele města i dotčené podnikatele na přijetí legislativy, platné ve Velké Británii od roku 2007, zamezující kouření ve veřejných prostorách, zejména v restauracích. Obyvatelé mohli zdarma využít 6-ti týdenní terapii odvykání kouření. Pro majitele restauračních zařízení byla uspořádána série informačních setkání s vysvětlením dopadů legislativy. Pro úspěch celého projektu byla klíčová spolupráce s médii, která napomohla vysvětlit obyvatelům negativní dopady kouření na zdraví a přínos nově platné legislativy. Výsledkem projektu bylo rovněž výrazné snížení prevence kouření.

3. Léčba zranitelných skupin sportem – Sandnes.

Projekt spočívá v podpoře léčby lidí závislých např. na antidepresivech sportovní terapií. V rámci projektu jsou vybráni dobrovolníci, kteří následně vedou sportovní aktivity svých pacientů. Výsledky projektu ukazují, že terapie vede např. ke snížení potřebných dávek medikace. Do projektu jsou zapojeni dobrovolníci, základní výdaje spojené s projektem tvoří personální náklady na koordinaci projektu.Shrnutí:

Výroční konference členských měst Evropské sítě Zdravých měst WHO umožnila aktivní výměnu zkušeností a dobré praxe v oblastech podpory zdravého způsobu života, vytváření zdravého městského, humánního a podporujícího prostředí. Klíčovým tématem konference bylo vytváření podmínek pro rovný přístup ke zdraví.

Konference současně plnila funkci valné hromady, která rozhodla o důležitých otázkách týkajících se rozpočtu a hodnocení aktivit uplynulého roku.
Zpracovala: Mgr. Ivana Draholová

Dne: 2. 7. 2010

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.03.2011 11:14
  • Datum poslední aktualizace: 01.03.2011 11:14
  • Odpovědný útvar: Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design