Česky CZEnglish EN

     

"SUB>URBAN. OŽIVENÍ OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA"

Období realizace projektu        5/2016 – 5/2018

Mezinárodní projekt „sub>urban. Oživení okrajových částí města“, ve kterém je statutární město Brno zapojeno, se zaměřuje na nalezení a rozvíjení územních rezerv uvnitř samotného města tak, aby se z Brna v budoucnu stalo kompaktní, polyfunkční město krátkých vzdáleností.

Představení Územní studie pro oblast Červeného kopce a okolí a následnou společnou diskusi ve čtvrtek 19.dubna 2018 v 18:00.

Dobrovolnický úklid Červeného kopce v sobotu 7. dubna 2018 od 10:00 do 15:00.

Jakým oblastem se věnujeme?

Zaměřujeme se na oblasti mezi stávajícím souvisle zastavěným „vnitřním“ městem, velkými sídlištními celky a rozvolněnou zástavbou v okolí města Brna.

Čeho chceme dosáhnout?

Tato dosud nevyváženě a částečně chaoticky využívaná území bychom rádi do  budoucna přetvořili do podoby atraktivních lokalit pro potřeby jejich stávajících i budoucích obyvatel.

Pilotní lokalita

Vybraná oblast propojuje tři městské části –Bohunice, Brno-střed a Starý Lískovec. Zahrnuje tři dílčí oblasti, které chceme řešit provázaně:

 

.

oblast Červeného kopce a Kejbal, ležící na rozhraní městské části Brno-střed a Bohunic

.

území tzv. „Západní brány“, které leží ve Starém Lískovci v blízkosti univerzitního kampusu v Bohunicích

.

.

území mezi Ústředním hřbitovem a začátkem Bohunic 

Pro lepší představu, jak celá oblast vypadá, se na ni můžete podívat z „ptačí perspektivy“ na našem videu.

Proč jsme si vybrali právě tohle místo?

 • Iniciace – projektem chceme nastartovat rozvoj území, které není dlouhodobě systematicky řešeno. Může napomoci změnit současný status quo v oblasti, jejíž stav se postupně zhoršuje.
 • Místo a velikost – oblast leží mezi souvislou zástavbou v blízkosti centra města na jedné straně a velkými sídlišti na straně druhé, v sousedství rychle se rozvíjejícího univerzitního kampusu a navazujících vědeckovýzkumných center. Plocha všech tří částí dohromady je přes 80 ha.
 • Využití rozvojové oblasti – oblast je podle stávajícího územního plánu určena k rozvoji, územní plán respektujeme a chceme pomoci jej postupně naplnit, nikoliv měnit. Do budoucna tak může vzniknout území, ve kterém se propojí zeleň, bydlení i doprovodné služby, vč. těch sociálních a zdravotních.
 • Vlastnictví – vlastnická struktura je tu velmi složitá, v oblasti je řada vlastníků a nájemců pozemků, od velkých institucí, přes pozemky ve vlastnictví města, soukromých firem i řady individuálních majitelů či nájemců.

Prohlédněte si oblast na orto-foto mapě. 
Prohlédněte si územní plán a majetkové poměry v této oblasti. 

Jak to chceme řešit?

Důraz klademe na oživení a efektivnější využití oblasti prostřednictvím společných setkání a diskusí, kdy dojde k zapojení všech aktérů v území. Chceme zapojit vlastníky pozemků, nemovitostí či zahrádek v dané lokalitě a jejím okolí, soukromé firmy, instituce, místní obyvatele, město a jeho městské části.

Jaké aktivity v rámci projektu probíhají?

 • Setkání místních aktérů – vlastníků či nájemců pozemků, nemovitostí i zahrádek v lokalitě a významných subjektů v okolí. Úvodní setkání proběhlo v listopadu 2016. Výstupy z prvního setkání najdete zde . Dále chystáme 2 setkání v průběhu roku 2017 a závěrečné setkání v roce 2018.
 • Individuální setkání s vlastníky a nájemci – postupně se setkáváme se zástupci všech významných institucí v blízkosti této lokality, firmami i jednotlivci, kteří v oblasti vlastní nebo si pronajímají pozemky. Přehled těchto schůzek naleznete zde.

Co bude výsledkem projektu?

Na základě výstupů ze společných setkání budeme do jara 2018 připravovat Místní akční plán – přehled aktivit a činností pro oživení celé oblasti, který by měl být v následujících letech postupně realizován.

Mezinárodní setkání

Do projektu je zapojeno celkem 9 evropských měst, každé si vytváří svůj vlastní Místní akční plán pro vybranou okrajovou oblast města. Na společných workshopech v jednotlivých městech sdílíme své dosavadní zkušenosti s novými postupy v oblasti plánování města, jaké metody se osvědčily a jaké těžkosti je potřeba v jednotlivých městech překonávat. Společně tak krok za krokem hledáme a ověřujeme nové postupy pro pružnější plánování a realizaci konkrétních aktivit, které přinesou pozitivní změnu v daných oblastech.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.03.2018 14:12
 • Datum poslední aktualizace: 16.03.2018 14:12
 • Odpovědný útvar: Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design