Česky CZEnglish EN

Publikace

      

Informační bulletin města Brna

Informační bulletin města Brna

Další vydané publikace

Kriminalita, prevence kriminality a společnost - sborník příspěvků z odborné konference. Brno, 2018.

20. výročí vzniku Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé. Brno, 2014.

4. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017. Brno, 2015.

5. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2018-2019. Brno, 2018.

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně. Brno, 2013.

Adresář seniorských organizací ve městě Brně. Brno, 2019.

Pomáhejme správně - průvodce pomoci osobám se zrakovým postižením. Brno, 2018.

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2013 (Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015). Brno, 2013.

Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu. Brno, 2016.

Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně. Brno, 2017

Brno srpen 1968, 1969. Brno.

Brno v srpnu 1968 a 1969. Brno, 2004.

Co? Kde? Jak? V nepříznivé sociální situaci. Brno, 2014.

Domovy pro seniory. Brno, 2017.

Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně. Brno, 2018.

Katalog služeb pro školy a rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání. Brno, 2015.

Služby a zařízení pro rodiny v krizových situacích, oběti domácího násilí a ohrožené děti a mládež. Brno, 2012.

Sociální služby pro mládež v krizové sociální situaci. Brno, 2012.

Sociální služby pro seniory ve městě Brně. Brno, 2016.

Srpnové události 1968 a 1969 v Brně. Brno, 2006.

Sprnové události 1968 a 1969 v Brně. Druhé rozšířené vydání. Brno, 2009.

Totální nasazení. Historie, která by neměla být zapomenuta. Brno, 2006.

Zjišťování počtu lidí bez domova 2014. Brno, 2015.

Publikace za poplatek

Statut města Brna (obecně závazná vyhláška č. 10/2013 - úplné znění)77 Kč
Metodika Magistrátu města Brna - Městské standardy pro kanalizační zařízení (2010)          196 Kč
Metodika Magistrátu města Brna - Městské standardy pro vodovodní síť (2010)114 Kč
Vlajky městských částí, A44 Kč
Znaky městských částí, A44 Kč

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2019 11:43
  • Datum poslední aktualizace: 24.06.2019 11:43
  • Odpovědný útvar: Kancelář marketingu a cestovního ruchu Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design