Česky CZEnglish EN

Odbor sociální péče (OSP)

    Kontakty

             OdděleníZajímavé odkazy

Dokumenty

    Formuláře             Dotační programy

Koliště 19, Brno 601 67

Posláním sociální péče je poskytovat pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích.

   

Rozsah činností na úseku sociální péče je dán platnou legislativou. Statut města Brna rozděluje působnost danou legislativou mezi město a 24 městských částí.

   

Sociální péči v Brně zajišťují:

 • Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
 • úřady 24 městských částí
 • 13 příspěvkových organizací města poskytujících sociální služby
 • pečovatelská služba 6 úřadů městských částí
 • nevládní neziskové organizace zabývající se sociálními službami

Úřad práce zajišťuje vyplácení nepojistných sociálních dávek (příspěvek na péči, dávky hmotné nouze a dávky pro zdravotně postižené občany).

 • Příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a dávky hmotné nouze vyřizuje Úřad práce Brno-město, Křenová 25, Brno
 • Příspěvek na bydlení vyřizuje Úřad práce Brno-město, Polní 37, Brno

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax

vedoucí odboru

PaedDr. Jan Polák, CSc. polak.jan(zavinac)brno.cz54217 3721fax
sekretářkaMichaela Kallovákallova.michaela(zavinac)brno.cz54217 3722fax

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Dokumenty

5. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2018-2019

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně 2016 - souhrnná zpráva a dílčí zprávy 

4. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019

Přílohy Strategického plánu sociálního začleňování města Brna

Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021

Akční plán Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2019

Analýza drogové situace ve městě Brně v roce 2016 a související doporučení pro městskou drogovou strategii

3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

Zpráva o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

Aktivní začleňování seniorů v Brně - zpráva LAO Brno

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně

Zpráva o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013

Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013

Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2008 – 2012

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013 - 2016

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 - 2021

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - shrnutí

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - závěrečná zpráva

Informativní zpráva o realizaci programu protidrogové politiky města Brna v roce 2008

Strategie protidrogové politiky města Brna na období  2011 - 2014

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2015

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2014

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2013

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2012

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2011

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2010

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2009

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2008

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2007

Zpráva o situaci národnostních menšin za rok 2013 ve městě Brně 

Dotační programy

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - obecná část

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – program I.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2018 - program I.

Dopis vedoucího odboru k dotačnímu řízení na rok 2018

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 - program I.

Pokyny pro dotační řízení na rok 2018 - program I.

Formulář žádosti o dotaci na rok 2018 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2017 - program I.

Zpráva o čerpání dotace - program I (tabulka)

Zpráva o čerpání individuální dotace - dofinancování (tabulka)

Zpráva o čerpání individuální dotace - síť MPSV (tabulka)  

Schválené dotace NNO pro rok 2016 - dofinancování

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2016 - program I.

Schválené dotace NNO pro rok 2015 na vybrané priority 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna - 2. etapa

Schválené dotace NNO pro rok 2015 na dofinancování služeb prevence - 2. etapa

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2015 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2014 - program I. 

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2013 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2012 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby pro rok 2011 - program I.

Schválené dotace NNO na sociální služby na rok 2010

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY V SOCIÁLNÍ OBLASTI – program II.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna pro nestátní neziskové organizace na doplňující služby

Dotace na doplňující služby pro rok 2018

Pokyny pro dotační řízení pro rok 2018

Projektová fiche 2018

Příloha projektové fiche 2018

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2017 - program II

Závěrečná zpráva o čerpání dotace - formulář

Vyúčtování poskytnuté dotace - formulář

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2016 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2015 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2014 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2013 - program II.

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2012 - program II. 

Schválené dotace NNO na doplňující služby v sociální oblasti pro rok 2011 - program II.

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

Výzva k podávání žádostí o dotace pro organizace působící v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 2018

Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty národnostních a etnických menšin

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2017

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2016 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2015 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2014 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2013

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2012

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2011

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2010

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky na období roku 2009

PREVENCE KRIMINALITY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti prevence kriminality

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2018

Formulář 2018 - dílčí projekt

Příloha č. 1 - 2018

Příloha č. 2 - 2018

Příloha č. 4 - 2018

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2017

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2016

Projekty nestátní neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog v roce 2016

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2015

Projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog za rok 2015

Přehled financování projektů prevence kriminality v roce 2014

Projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog za rok 2014 

Projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog za rok 2013

Přehled financování projektů v roce 2013

Přehled financování projektů v roce 2012

Přehled financování projektů v roce 2011

Přehled financování projektů v roce 2010

Přehled financování projektů v roce 2009

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty realizované v rámci politiky města v oblasti drog a závislostí

Výzva II. k podávání žádostí o dotace na rok 2018 - oblast drog a závislostí

Výzva k podávání žádostí o dotace na rok 2018 - oblast drog a závislostí

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018

Příloha č. 1 k žádosti - 2018

Příloha č. 2 k žádosti - 2018

Příloha č. 3 k žádosti - 2018

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2015

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014

Schválené dotace z rozpočtu města Brna na rok 2013

Dotace typu A organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2012

Dotace typu B organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2012

Dotace typu A organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2011

Dotace typu B organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2011

Dotace typu A organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2010

Dotace typu B organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna na rok 2010

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.02.2018 15:15
 • Datum poslední aktualizace: 14.02.2018 15:15
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design