Česky CZEnglish EN

Schéma řízení statutárního města Brna
a Magistrátu města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátorka.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorkou a jejími náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

Primátorka města Brna 1. náměstek primátorky 2. náměstek primátorky 3. náměstek primátorky 4. náměstek primátorky Tajemník MMB Personální oddělení PO Odbor rozpočtu a financování Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátorky města Brna Kancelář marketingu a cestovního ruchu Odbor zahraničních vztahů Městská policie Brno Předseda Kontrolního výboru ZMB Úsek organizační Organizační odbor Odbor vnitřních věcí Odbor obrany Odbor správních činností Archiv města Brna Tiskové středisko Předsedkyně Finančního výboru ZMB Úsek 1. náměstka primátorky Odbor zdraví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor územního plánování a rozvoje Odbor životního prostředí Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Úsek 2. náměstka primátorky Majetkový odbor Odbor kultury Odbor památkové péče Odbor městské informatiky Odbor strategického rozvoje a spolupráce Úsek 3. náměstka primátorky Bytový odbor Odbor správy majetku Odbor územního a stavebního řízení Živnostenský úřad města Brna Úsek 4. náměstka primátorky Odbor investiční Odbor implementace evropských fondů Odbor dopravy Odbor dopravněsprávních činností Odbor sociální péče Členka ZMB pro marketing a cestovní ruch Člen RMB pro školství a sport Člen RMB pro územní plánování Člen RMB pro majetek města Člen ZMB pro informační technologie Člen RMB pro kulturu Člen RMB pro dopravu Člen RMB pro investice

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Primátorka města Brna

1. náměstek primátorky města Brna

2. náměstek primátorky města Brna

3. náměstek primátorky města Brna

4. náměstek primátorky města Brna

Předseda Kontrolního výboru ZMB

Předsedkyně Finančního výboru ZMB

Členka ZMB pro marketing a cestovní ruch

Člen RMB pro školství a sport

Člen RMB pro územní plánování

Člen RMB pro majetek města

Člen ZMB pro informační technologie

Člen RMB pro kulturu

Člen RMB pro dopravu

Člen RMB pro investice

Magistrát města Brna 

Tajemník MMB

Personální oddělení (PO)

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

Kancelář primátorky města Brna (KPMB)

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR)

Odbor zahraničních vztahů (OZV)

Úsek tajemníka

Organizační odbor (ORGO)

Odbor vnitřních věcí (OVV)

Odbor obrany (OOBR)

Odbor správních činností (OSČ)

Archiv města Brna (AMB)

Tiskové středisko (TIS)

Úsek 1. náměstka primátorky

Odbor zdraví (OZ)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Odbor životního prostředí (OŽP)

Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství (OVLHZ)

Úsek 2. náměstka primátorky

Majetkový odbor (MO)

Odbor kultury (OK)

Odbor památkové péče (OPP)

Odbor městské informatiky (OMI)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Úsek 3. náměstka primátorky

Bytový odbor (BO)

Odbor správy majetku (OSM)

Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ)

Živnostenský úřad (ŽÚ)

Bytová ombudsmanka

Úsek 4. náměstka primátorky

Odbor investiční (OI)

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Odbor dopravy (OD)

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

Odbor sociální péče (OSP)

         

Městská policie Brno (MP)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 03.06.2019 10:36
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design