Česky CZEnglish EN

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2015

 • Úvod (Úvod.doc)
 • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (Rozpočet 2015.xls, list Bilance)
 • Přehled transferů mezi městem a městskými částmi (Rozpočet 2015.xls, list Transfery)
 • Rozpočet příjmů statutárního města Brna (Rozpočet 2015.xls, list Příjmy)
  • Daňové příjmy a transfery (Rozpočet 2015.xls, list Daňové a Transfery)
  • Nedaňové a kapitálové příjmy (Rozpočet 2015.xls, list N a K)
  • Graf
   • Příjmy statutárního města Brna v roce 2015 (Grafy.xls, list Příjmy)
 • Rozpočet výdajů statutárního města Brna (Rozpočet 2015.xls, list Výdaje)
  • Běžné a kapitálové výdaje (Rozpočet 2015.xls, list B a K)
  • Grafy
   • Výdaje statutárního města Brna v roce 2015 (Grafy.xls, list Výdaje_Statut)
   • Celkové výdaje statutárního města Brna v členění na výdaje města a městských částí (Grafy.xls, list Výdaje_MMB+MČ)
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.04.2015 08:07
 • Datum poslední aktualizace: 27.04.2015 08:07
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design