Česky CZEnglish EN

Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 2021

Bilance zdrojů a výdajů (Bilance.pdf)
Schválený rozpočet příjmů (Prijmy.pdf)
 • Sumarizace dle druhu (položky) 
 • Příjmy v členění dle správců rozpočtu (ORJ), odvětví (paragrafy) a druhu (položky) 
Schválený rozpočet běžných a kapitálových výdajů
 • Rekapitulace dle odvětví – oddíly (Vydaje.pdf)
 • Běžné výdaje v členění dle správců rozpočtu a odvětví (BV_par.pdf)
 • Běžné výdaje v členění dle správců rozpočtu, odvětví a druhu (BV_pol.pdf)
 • Podrobný rozpis rozpočtu běžných výdajů – jmenovitá náplň (BV_JNP.pdf)
 • Kapitálové výdaje v členění dle odvětví (KV_par.pdf)
 • Podrobný rozpis rozpočtu kapitálových výdajů (KV_akce.pdf)
Finanční vztah k příspěvkovým organizacím města, společnostem, v nichž město drží majetkový podíl a k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu (Fin_vztah.pdf)

Zdroje a použití fondů a veřejné sbírky města (Fondy.pdf)
Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti (VHC1.pdf, VHC2_Jidelna.pdf)

Očekávané daňové výnosy v roce 2021 na 1 obyvatele:  23.600 Kč

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 25.01.2021 13:20
 • Datum poslední aktualizace: 25.01.2021 13:20
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design