Česky CZEnglish EN

Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 2015

Bilance zdrojů a výdajů ( Bilance.pdf (222.7 kB, Adobe Acrobat dokument))
Schválený rozpočet příjmů ( Prijmy.pdf (478.4 kB, Adobe Acrobat dokument))
 • Sumarizace dle položek
 • Příjmy v členění dle ORJ, paragrafů a položek
Schválený rozpočet běžných a kapitálových výdajů
 • Rekapitulace dle oddílů a paragrafů ( Vydaje.pdf (222.5 kB, Adobe Acrobat dokument))
 • Běžné výdaje v členění dle ORJ a paragarafů ( BV_paragrafy.pdf (258.4 kB, Adobe Acrobat dokument))
 • Běžné výdaje v členění dle ORJ, paragarafů a položek ( BV_pol.pdf (689.4 kB, Adobe Acrobat dokument))
 • Podrobný rozpis rozpočtu běžných výdajů – jmenovitá náplň ( BV_JNP.pdf (372.7 kB, Adobe Acrobat dokument))
 • Kapitálové výdaje v členění dle paragrafů ( KV_paragrafy.pdf (377.7 kB, Adobe Acrobat dokument))
 • Podrobný rozpis rozpočtu kapitálových výdajů ( KV_akce.pdf (764.7 kB, Adobe Acrobat dokument))
Finanční vztah k příspěvkovým organizacím města, společnostem, v nichž město drží majetkový podíl a k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu ( Fin_vztah.pdf (386.2 kB, Adobe Acrobat dokument))

Zdroje a použití fondů a veřejné sbírky města ( Fondy.pdf (401.6 kB, Adobe Acrobat dokument))
Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti ( VHC1.pdf (214.7 kB, Adobe Acrobat dokument),  VHC2_Jidelna.pdf (192.8 kB, Adobe Acrobat dokument))
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.01.2015 12:52
 • Datum poslední aktualizace: 06.01.2015 12:52
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design