Česky CZEnglish EN

Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 2013

Bilance zdrojů a výdajů (Bilance.xls)
Schválený rozpočet příjmů
  • Sumarizace dle položek (Prijmy.xls, list Souhrn)
  • Příjmy v členění dle ORJ, paragrafů a položek (Prijmy.xls, list ORJ)
Schválený rozpočet provozních a kapitálových výdajů
Finanční vztah kpříspěvkovým organizacím města, společnostem, v nichž město drží majetkový podíl a k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu (Fin_vztah.xls, Ostatní_osoby.xls)

Zdroje a použití fondů a veřejné sbírky města (Fondy.xls)
Plán nákladů a výnosů VHČ – Oddělení Jídelna OVV MMB (VHC.doc)
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.12.2016 13:06
  • Datum poslední aktualizace: 20.12.2016 13:06
  • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design