Česky CZEnglish EN

Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 2010

 • Bilance zdrojů a výdajů (soubor Bilance.xls)
 • Schválený rozpočet příjmů
  • Rekapitulace schváleného rozpočtu příjmů (soubor Prijmy_souhrn.xls)
  • Daňové příjmy (soubor Prijmy.xls, list Daňové
  • Nedaňové příjmy (soubor Prijmy.xls, list Nedaňové
  • Kapitálové příjmy (soubor Prijmy.xls, list Kapitálové
  • Přijaté Transfery (soubor Prijmy.xls, list Transfery)
 • Schválený rozpočet provozních výdajů
 • Schválený rozpočet kapitálových výdajů
 • Finanční vztah kpříspěvkovým organizacím města, společnostem, vnichž město drží majetkový podíl a kdalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků zrozpočtu (soubor Fin_vztah.xls, Ostatni osoby.xls)
 • Zdroje a použití fondů a veřejné sbírky města
  • Fond rezerv a rozvoje (soubor Fondy.xls, list FRR)
  • Fond krytí škod na nemovitém majetku a souboru movitých věcí ve vlastnictví města Brna (soubor Fondy.xls, list FKŠ)
  • Fond pro tvorbu rezerv na splácení dluhu (soubor Fondy.xls, list FRdluh)
  • Fond kofinancování evropských projektů (soubor Fondy.xls, list FKEP)
  • Fond bytové výstavby (soubor Fondy.xls, list FBV)
  • Fond rozvoje bydlení (soubor Fondy.xls, list FRB)
  • Sociální fond (soubor Fondy.xls, list SF)
  • veřejná sbírka Městské policie Brno (soubor Fondy.xls, list VS_MP)

Plán nákladů a výnosů VHČ – Oddělení Jídelna OVV MMB (soubor VHC.doc)

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.12.2016 13:01
 • Datum poslední aktualizace: 20.12.2016 13:01
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design