Česky CZEnglish EN

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2012

 Kompletní materiál ke stažení (25 MB, Adobe Acrobat dokument)
Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření ( Komentář.doc (261.1 kB, MS Word dokument))
Plnění rozpočtu příjmů, čerpání rozpočtu výdajů, finanční vypořádání statutárního města Brna
 • Bilance zdrojů a výdajů ( Bilance.xls (123.7 kB, MS Excel tabulka), list Statut)
 • Přehled transferů ( Bilance.xls (123.7 kB, MS Excel tabulka), list Transfery)
 • Daňové příjmy a přijaté transfery ( Příjmy.xls (131.1 kB, MS Excel tabulka), list D a T)
 • Nedaňové a kapitálové příjmy ( Příjmy.xls (131.1 kB, MS Excel tabulka), list N a K)
 • Provozní a kapitálové výdaje ( Výdaje.xls (154.1 kB, MS Excel tabulka), list PV+KV)
 • Provozní a kapitálové výdaje na 1 obyvatele ( Výdaje_obyv.xls (707.1 kB, MS Excel tabulka))
 • Přehled přijatých dotací ( Dotace.xls (218.1 kB, MS Excel tabulka))
 • Přehled o finančním vypořádání ( Přehled_FV.xls (64 kB, MS Excel tabulka))
Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města 
 • Bilance zdrojů a výdajů ( Bilance.xls (123.7 kB, MS Excel tabulka), list Město)
 • Plnění rozpočtu příjmů
  • Daňové příjmy ( Plnění.xls (330.4 kB, MS Excel tabulka), list Daňové)
  • Nedaňové příjmy ( Plnění. xls (330.4 kB, MS Excel tabulka), list Nedaňové)
  • Kapitálové příjmy ( Plnění. xls (330.4 kB, MS Excel tabulka), Kapitálové)
  • Přijaté transfery ( Plnění.xls (330.4 kB, MS Excel tabulka), list Transfery) 
 • Čerpání rozpočtu výdajů
  • Provozní výdaje ( Plnění.xls (330.4 kB, MS Excel tabulka), listy Provozní_výd, PV-položky)
  • Kapitálové výdaje ( Plnění.xls (330.4 kB, MS Excel tabulka), list Kapitálové_výd, Investice)
Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů městských částí
    • Bilance zdrojů a výdajů městských částí ( Bilance.xls (123.7 kB, MS Excel tabulka)., list MČ)
    • Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů městských částí ( Plnění_MČ.xls (491 kB, MS Excel tabulka))
Hospodářské výsledky příspěvkových organizací
 • Hospodářský výsledek příspěvkových organizací a jeho rozdělení do fondů ( PO_výsledek.xls (49.7 kB, MS Excel tabulka))
Vedlejší hospodářská činnost
 • Přehled o VHČ statutárního města Brna ( VHČ.xls (55.2 kB, MS Excel tabulka),  VHČ.doc (55.3 kB, MS Word dokument))
Zdroje a použití fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno ( Fondy.xls (97.7 kB, MS Excel tabulka))
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 17.05.2013 07:29
 • Datum poslední aktualizace: 17.05.2013 07:29
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design