Česky CZEnglish EN

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2008 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

 • Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření (Komentář.doc )
 • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna
  • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (Bilance.xls , list Statut)
  • Přehled transferů (Bilance.xls , list Transfery)
 •  Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů statutárního města Brna
  • Daňové příjmy a přijaté transfery (Příjmy.xls , list D a T)
  • Nedaňové a kapitálové příjmy (Příjmy.xls , list N a K)
  • Provozní a kapitálové výdaje (Výdaje.xls , list PV+KV)
  • Přehled přijatých dotací (Dotace.xls )
  • Plnění rozpočtů městských částí ( MC_plneni.xls (1 MB, MS Excel tabulka))
 • Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města
  • Bilance zdrojů a výdajů města (Bilance.xls , list Město)
  • Plnění rozpočtu příjmů
  • Čerpání rozpočtu výdajů
   • Provozní výdaje (Plnění.xls , listy Provozní_výd, PV- položky)
   • Kapitálové výdaje (Plnění.xls , list Kapitálové_výd)
   • Čerpání kapitálových výdajů města a městských částí v rámci převodu investorství (Investice.xls )
   • Provozní a kapitálové výdaje na 1 obyvatele ( Výdaje_obyv.xls (419.8 kB, MS Excel tabulka))
 • Bilance zdrojů a výdajů městských částí (Bilance.xls ., list MČ)
 • Vyúčtování hospodaření
 • Hospodářské výsledky příspěvkových organizací
  • Hospodářský výsledek příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení dofondů (PO_výsledek.xls )
 • Vedlejší hospodářská činnost
  • Přehled o VHČ statutárního města Brna (VHČ.xls , VHČ.doc)
 • Zdroje a použití fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno (Fondy.xls )
 • Zpráva auditora (Audit.pdf )
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2012 17:14
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2012 17:14
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design