Česky CZEnglish EN

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2006 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

 

Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření (Komentář.doc)

Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

 • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (Bilance.xls, list Statut)
 • Přehled transferů (Bilance.xls, list Transfery)

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů statutárního města Brna

 • Daňové příjmy a přijaté dotace (Příjmy.xls, list DaD)
 • Nedaňové a kapitálové příjmy (Příjmy.xls, list NaK)
 • Provozní a kapitálové výdaje (Výdaje.xls, list PV+KV)
 • Přehled přijatých dotací (Dotace.xls)

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města

 • Bilance zdrojů a výdajů města (Bilance.xls, list Město)
 • Plnění rozpočtu příjmů
 • Čerpání rozpočtu výdajů
  • Provozní výdaje (Plnění.xls, listy PV, PV- položkové)
  • Kapitálové výdaje (Plnění.xls, list KV)
  • Čerpání kapitálových výdajů města a městských částí v rámci převodu investorství (Investice.xls)
  • Provozní a kapitálové výdaje na 1 obyvatele ( Výdaje_obyv.xls (420.9 kB, MS Excel tabulka)) 

Bilance zdrojů a výdajů městských částí (Bilance.xls., list MČ)

 

Vyúčtování hospodaření

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací

 • Hospodářský výsledek příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení dofondů (PO_výsledek.xls)

Vedlejší hospodářská činnost

 • Přehled o VHČ statutárního města Brna (VHČ.xls, VHČ.doc)

Zdroje a použití fondů a Veřejné sbírky MP

 • Fond rezerv a rozvoje (Fondy.xls, list FRR)
 • Fond krytí škod (Fondy.xls, list FKŠ)
 • Fond pro tvorbu rezerv na splácení dluhu (Fondy.xls, list FRdluh)
 • Fond bytové výstavby (Fondy.xls, list FBV)
 • Fond rozvoje bydlení (Fondy.xls, list FRB)
 • Sociální fond (Fondy.xls, list SF)
 • Veřejná sbírka Městské policie Brno (Fondy.xls, list VS)

Zpráva auditora (Audit.pdf)

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2012 17:18
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2012 17:18
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design