Česky CZEnglish EN

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2005 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

 • Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření (Komentář.doc )
 • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna
  • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (Bilance.xls , list Statut)
  • Přehled transferů (Bilance.xls , list Transfery)
 • Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů statutárního města Brna
 • Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města
  • Bilance zdrojů a výdajů města (Bilance.xls , list Město)
  • Plnění rozpočtu příjmů
  • Čerpání rozpočtu výdajů
   • Provozní výdaje (Plnění.xls , listy PV, PV- položkové)
   • Kapitálové výdaje (Plnění.xls , list KV)
   • Čerpání kapitálových výdajů města a městských částí v rámci převodu investorství (Investice.xls )
   • Provozní a kapitálové výdaje na 1 obyvatele ( Výdaje_obyv.xls (412.2 kB, MS Excel tabulka)) 
 • Bilance zdrojů a výdajů městských částí (Bilance.xls ., list MČ)
 • Vyúčtování hospodaření
 • Hospodářské výsledky příspěvkových organizací
  • Hospodářský výsledek příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení do fondů (PO_výsledek .xls)
 • Vedlejší hospodářská činnost
  • Přehled o VHČ statutárního města Brna (VHČ.xls )
 • Zdroje a použití fondů a Veřejné sbírky MP
  • Fond rezerv a rozvoje (Fondy.xls , list FRR)
  • Fond krytí škod (Fondy.xls , list FKŠ)
  • Fond bytové výstavby (Fondy.xls , list FBV)
  • Fond rozvoje bydlení (Fondy.xls , list FRB)
  • Sociální fond (Fondy.xls , list SF)
  • Veřejná sbírka Městské policie Brno (Fondy.xls , list VS)
 • Zpráva auditora (Audit.pdf )
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2012 17:19
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2012 17:19
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design