Česky CZEnglish EN

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2004 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

 • Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření (Komentář.doc)

 • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna
  • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (Bilance.xls, list Statut)
 • Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů statutárního města Brna
  • Daňové příjmy a přijaté dotace (Příjmy.xls, list DaD)
 • Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města
  • Bilance zdrojů a výdajů města (Bilance.xls, list Město)
  • Plnění rozpočtu příjmů
  • Čerpání rozpočtu výdajů
   • Provozní výdaje (Plnění.xls, listy PV, PV- položkové)
   • Kapitálové výdaje (Plnění.xls, list KV)
   • Čerpání kapitálových výdajů města a městských částí v rámci převodu investorství (Investice.xls)
   • Provozní a kapitálové výdaje na 1 obyvatele ( Výdaje_obyv.xls (414.2 kB, MS Excel tabulka)) 
 • Bilance zdrojů a výdajů městských částí (Bilance.xls., list MČ)
 • Vyúčtování hospodaření
  • Přehled o finančním vypořádání města Brna a MČ (Přehled_FV.xls)
 • Hospodářské výsledky příspěvkových organizací
  • Hospodářský výsledek příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení do fondů (PO_výsledek.xls)

 • Vedlejší hospodářská činnost
  • Přehled o VHČ statutárního města Brna (VHČ.xls)

 • Zdroje a použití fondů a Veřejné sbírky MP
  • Fond rezerv a rozvoje (Fondy.xls, list FRR)
  • Fond krytí škod (Fondy.xls, list FKŠ)
  • Fond bytové výstavby (Fondy.xls, list FBV)
  • Fond rozvoje bydlení (Fondy.xls, list FRB)
  • Sociální fond (Fondy.xls, list SF)
  • Veřejná sbírka Městské policie Brno (Fondy.xls, list VS)
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2012 17:19
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2012 17:19
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design