Česky CZEnglish EN

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2003 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

 • Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření (Komentář.rtf)
 • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna
 •  
  • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (Bilance.xls, list Statut)
  • Přehled transferů (Bilance.xls, list Transfery)
 • Plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Brna
 •  
  • Daňové příjmy a přijaté dotace (Příjmy.xls, list DaD)
  • Nedaňové a kapitálové příjmy (Příjmy.xls, list NaK)
  • Provozní a kapitálové výdaje (Výdaje.xls, list PV+KV)
  • Struktura zadluženosti (Graf_Z.xls)
  • Provozní přebytek (PP.xls, list Tvorba_PP)
  • Přehled poskytnutých dotací ze státního rozpočtu (Dotace.xls)
 • Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
 •  
  • Bilance zdrojů a výdajů města (Bilance.xls, list Město)
  • Plnění rozpočtu příjmů
  • Plnění rozpočtu výdajů
   • Provozní výdaje (Plnění.xls, listy PV, PV- položkové)
   • Kapitálové výdaje (Plnění.xls, list KV)
   • Čerpání kapitálových výdajů města a městských částí v rámci převodu investorství (Investice.xls)
   • Provozní a kapitálové výdaje na 1 obyvatele ( Výdaje_obyv.xls (396.8 kB, MS Excel tabulka)) 
 • Bilance zdrojů a výdajů městských částí
 • Vyúčtování hospodaření
 • Hospodářské výsledky příspěvkových organizací
 •  
  • Hospodářský výsledek příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení do fondů (PO_výsledek.xls)
 • Vedlejší hospodářská činnost
 •  
  • Přehled o VHČ statutárního města Brna (VHČ.xls)
 • Zdroje a použití fondů a Veřejné sbírky MP
  • Fond rezerv a rozvoje (Fondy.xls, list FRR)
  • Fond krytí škod (Fondy.xls, list FKŠ)
  • Fond bytové výstavby (Fondy.xls, list FBV)
  • Fond rozvoje bydlení (Fondy.xls, list FRB)
  • Sociální fondy (Fondy.xls, list SF, list SF_OŠMT)
  • Veřejná sbírka Městské policie Brno (Fondy.xls, list VS)
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2012 17:20
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2012 17:20
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design