Česky CZEnglish EN

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2002 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

 • Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření ( Dův_zpráva.doc (174.6 kB, MS Word dokument))
 • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna
  • Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna ( Bilance.xls (306.2 kB, MS Excel tabulka), list Statut)
  • Přehled transferů ( Bilance.xls (306.2 kB, MS Excel tabulka), list Transfery)
 • Plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Brna
  • Rekapitulace příjmů dle tříd a oddílů ( Příjmy.xls (166.4 kB, MS Excel tabulka), list Rekapitulace)
  • Daňové příjmy a přijaté dotace ( Příjmy.xls (166.4 kB, MS Excel tabulka), list DaD) 
  • Nedaňové a kapitálové příjmy ( Příjmy.xls (166.4 kB, MS Excel tabulka), list NaK)
  • Rekapitulace výdajů dle oddílů ( Výdaje.xls (205.8 kB, MS Excel tabulka), list Rekapitulace)
  • Provozní a kapitálové výdaje ( Výdaje.xls (205.8 kB, MS Excel tabulka), list PV+KV)
  • Provozní přebytek ( PP.xls (24.1 kB, MS Excel tabulka), listy Tvorba_PP, Podíl_PP)
  • Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu ( Dotace_SR.xls (54.3 kB, MS Excel tabulka))
   
 • Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
 • Bilance zdrojů a výdajů města ( Bilance.xls (306.2 kB, MS Excel tabulka), list Město)
 • Plnění rozpočtu příjmů
  • Daňové příjmy ( Plnění.xls (345.6 kB, MS Excel tabulka), list Daňové )
  • Nedaňové příjmy ( Plnění. xls (345.6 kB, MS Excel tabulka), list Nedaňové )
  • Kapitálové příjmy ( Plnění. xls (345.6 kB, MS Excel tabulka), list Kapitálové )
  • Přijaté dotace ( Plnění.xls (345.6 kB, MS Excel tabulka), list Dotace)
 • Čerpání rozpočtu výdajů
  • Provozní výdaje ( Plnění.xls (345.6 kB, MS Excel tabulka), listy PV, PV-položkové)
  • Jmenovitá náplň provozních výdajů ( JNP.xls (2.3 MB, MS Excel tabulka)) 
  • Kapitálové výdaje ( Plnění.xls (345.6 kB, MS Excel tabulka), list KV)
  • Čerpání kapitálových výdajů města a městských částí v rámci převodu investorství ( Investice.xls (415.7 kB, MS Excel tabulka))
  • Provozní a kapitálové výdaje na 1 obyvatele ( Výdaje_obyv.xls (352.8 kB, MS Excel tabulka))
Bilance zdrojů a výdajů městských částí ( Bilance.xls (306.2 kB, MS Excel tabulka)., list MČ)
Hospodářské výsledky příspěvkových organizací
 • Hospodářský výsledek příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení do fondů ( PO_výsledek.xls (73.7 kB, MS Excel tabulka))
 • Komentář k hospodaření příspěvkových organizací ( PO_kom.doc (33.8 kB, MS Word dokument))
Vedlejší hospodářská činnost
 • Přehled o VHČ statutárního města Brna ( VHČ.xls (142.8 kB, MS Excel tabulka))
Zdroje a použití fondů ( Fondy.xls (63.5 kB, MS Excel tabulka))
Výrok auditora ( Výrok_auditora.doc (46.1 kB, MS Word dokument))
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2012 17:21
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2012 17:21
 • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design