Česky CZEnglish EN
 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace

národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky

na období roku 2007

 

Č.

 

Organizace

 

Projekt

Dotace v tis. Kč

 

 1

Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně  

 

Bulharská kultura, jazyk  a lidové tradice

    

     75

 2

POLONUS - Polský klub v Brně

 

Kulturní a společenská činnost Polského klubu v Brně v roce 2007

     75

 

 3

Svaz Maďarů Brno

 

Provoz Maďarského kulturního

a informačního střediska (MKIC) a vydávání zpravodaje Brünni Magyar Futár (Brněnský maďarský kurýr)

         

     80

 4

Řecká obec Brno

 

Řekové v Brně v roce 2007

      85

 5

Obec Slovákov  v Brne

 

Slováci v Brně

      85

 6

Sdružení pro Bulharsko

 

Provoz Sdružení pro Bulharsko

a bulharského klubu

      20

 

 7

Brněnské sdružení občanů německé

národnosti ČR  

 

Rozvíjení a zachování identity se zaměřením na kult. a vzdělávací aktivity pro další generaci

     

      25

 8

Německé kulturní sdružení - Region Brno      

Péče o německou kulturu

      25

 9

Německý jazykový a kulturní spolek Brno

 

Jazykové, kulturní a osvětové vzdělávání členů spolku a zájemců

z řad německé jazykové komunity

     

      35

10

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

 

Činnost brněnské pobočky SPPR v roce 2007

      20

11

Společnost přátel jižních Slovanů

 

Rozvoj kultury jižních Slovanů u nás

      75

 

12

IQ Roma Servis

 

Team Bulding sociálních pedagogi- ckých pracovníků s odbornou diagnostikou a supervizí 2007

      20

13

ROMASAM

 

Divadlo ROMASAM

      15

 

14

Folklorní sdružení Púčik

 

a/  Žijeme v jednom městě  (25 tis. Kč)

b/  Krojovna - záchrana pro lidové kroje a krojové součástky   (15 tis. Kč)

     

      40

15

PIRIN

 

Rozvoj bulharské kultury a folklóru

v Brně

      25

16

Asociace ruských spolků v ČR

 

Dotace na provozní náklady ARS ČR v Brně

      50

17

Človíček (One Little)

 

Ejhle, Člověk

      10

 

18

Ruské kulturně osvětové sdružení

na Moravě  

 

Podpora činnosti Ruského kulturního osvětového sdružení na Moravě (RKOS) v roce 2007

    

      40

 

                           C E L K E M

 

     800

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design