Česky CZEnglish EN


I. Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2007

č.ž.

Žadatel adresa

Sportovní odvětví

Název projektu
(sportovní úroveň)

schváleno ZMB


Specifikace účelu dotace
(poznámka)

1.

Klub orientačního běhu Moira Brno
Teyschlova 27, 635 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti, soutěží mládeže v orientačním běhu
(výkonnostní)

10 000

materiální vybavení, nájemné tělocvičen, výroba map pro OB, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění

2.

Akademický atletický klub Brno (AAC Brno)
Drobného 45, 602 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže i dospělých v atletice
(výkonnostní a vrcholová)

20 000

cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, nájemné sportovišť, startovné a materiální vybavení

3.

Vysokoškolský sportovní klub Vysokého učení technického v Brně
Technická 2, 616 69, Brno

atletika

Centrum brněnské atletiky – celoroční organizace tréninkové a závodní činnosti atletických subjektů Brněnského tělovýchovného sdružení na stadionu Pod Palackého vrchem
(výkonnostní a vrcholová)

200 000

v případě schválení dotace bude smlouva se specifickými podmínkami pronájmu pro atletické kluby předložena na dalším ZMB

4.

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Žabovřesky
Jana Nečase 1, 616 00 Brno

atletika, turistika, volejbal, malá kopaná, všestrannost

Zabezpečení celoročního provozu areálu "Tyršovo hřiště" a tělocvičny pro tělovýchovnou a sportovní činnost oddílů TJ a pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)

30 000

provozní náklady (el. energie, voda, plyn) areálu a tělocvičny

5.

SK SPEED Brno
Křídlovická 61a, 603 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v atletice
(výkonnostní a vrcholová)

60 000

materiální vybavení, nájemné sportovišť, věcné ceny, cestovné – jizdné a ubytování na soutěže a soustředění, startovné

6.

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno
Heinrichova 24, 602 00 Brno

atletika, plavání, basketbal, volejbal, MG a lyžování – 6 oddílů

Zabezpečení účasti 6 oddílů – reprezentace města Brna na mezinárodních závodech, turnajích a soutěžích ve státech Evropské uniie a pořádání mezinárodních soutěží, turnajů a závodů a soustředění
(rekreační a výkonnostní a vrcholová)

60 000

cestovné – jízdné (i letenky) a ubytování na soutěže a soustředění, nájemné sportovišť, materiální vybavení

7.

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno
Heinrichova 24, 602 00 Brno

atletika, basketbal, plavání, MG, OB, volejbal, běžecké lyžování, aj. – 17 oddílů

Celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže i dospělých v 17 oddílech VSK, vč. pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní a vrcholová)

600 000

nájemné sportovišť, ošatné rozhodčím, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení, věcné ceny

8.

ACP Olymp Brno
Rerychova 10, 635 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží prvoligového družstva žen, družstev juniorek a dorostenek
(výkonnostní)

350 000

cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení, nájemné sportovišť, startovné

9.

ACP Olymp Brno
Rerychova 10, 635 00 Brno

atletika

Zabezpečení sportovní přípravy družstva juniorek k reprezentaci města Brna a ČR na Mistrovství Evropy juniorských družstev v atletice skupiny "A" konané v r. 2007 v Brně, T: 07-08/2007, ČR a zahraničí
(vrcholová)

100 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné – jízdné a ubytování během sportovní přípravy před ME

10.

SK Mládeže Brno
Tučkova 32, 602 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže v atletice. Pořádání soutěží.
(výkonnostní)

80 000

nájemné sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení, startovné, věcné ceny

11.

ATHLETIC RUNNERS CLUB BRNO
Fibichova 45, 612 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a účasti na soutěžích mládeže i dospělých. Pořádání náborových závodů pro mládeže
(výkonnostní a vrcholová)

60 000

cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, startovné, nájemné sportovišť, materiální vybavení, rozhodčí – ošatné, věcné ceny

12.

AC Moravská Slavia Brno
Vojtova 12, 639 00 Brno

atletika

Zabezpečení provozu atletického areálu a celoroční sportovní činnosti mládeže i dospělých, včetně účasti a pořádání soutěží v atletice
(výkonnostní a vrcholová)

170 000

provozní náklady (voda, plyn, el. energie) atletického stadionu, vč. neinvestičních oprav a nákupu materiálu pro údržbu, nájemné cizích sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže, rozhodčí – ošatné, věcné ceny, materiální vybavení

13.

AC TRACK a FIELD BRNO
Filipova 19, 635 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti mládeže a dospělých v atletice, vč. pořádání soutěží
(výkonnostní)

10 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, rozhodčí – ošatné, věcné ceny

14.

Atletický oddíl BYSTRC YOUNG ATHLETIC CLUB Brno (BYAC Brno)
Laštůvkova 77, 635 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží oddílu BYAC Brno, provozu sportovního areálu školy Laštůvkova 77 pro veřejnost (děti a mládež)
(rekreační a výkonnostní)

130 000

materiální vybavení, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, startovné, nájemné sportovišť, věcné ceny,
provozní náklady (voda) vč. údržby areálu, mzda správce

15.

Atletický klub organizačně-technického zabezpečení Brno
Zámečnická 2, 601 98 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti atletických oddílů a pořádání závodů a mítinků v atletice
(výkonnostní)

70 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné – jízdné na soutěže a treninky mimo Brno, věcné ceny, rozhodčí – ošatné, oprava a údržba sportovního materiálu

16.

MC atletika Brno
Podbělová 12, 628 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti mládeže v atletice, včetně účasti a pořádání soutěží a soustředění
(rekreační, výkonnostní)

10 000

nájemné tělocvičen, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení, startovné, věcné ceny

17.

JUMP ATHLETIC CLUB BRNO
Merhautova 49, 613 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a účasti v soutěžích v mládeže i seniorů v atletice a pořádání závodů: Vánoční laťka, Vánoční dětská hala, Novoroční skoky, Memoriál Ing. Z. Procházky ve skoku dalekém, MZ, aj.
(výkonnostní a vrcholová)

130 000

materiální vybavení, nájemné sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, rozhodčí – ošatné, věcné ceny

18.

Vysokoškolský sportovní klub Vysokého učení technického v Brně
Technická 2, 616 69, Brno

americká fotbal, basketbal, sportovní aerobik, lyžování, korfbal, aj.14 oddílů

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých ve 14 sportovních odvětvích
(výkonnostní)

40 000

nájemné sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže, materiální vybavení, startovné, rozhodčí – ošatné

19.

AEROBIK CENTRUM BRNO
Merhautova 224, 613 00 Brno

aerobik

Rozvoj aerobiku pro děti a mládež – celoroční tréninková činnost a soutěže ve sportovním aerobiku
(výkonnostní a vrcholová)

50 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, rozhodčí – ošatné, věcné ceny, startovné

20.

SPORTOVNÍ KLUB JUNIOR AEROBIK SLUNÍČKA BRNO
Fričova 1, 616 00 Brno

aerobik

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti dětí a mládeže v aerobiku team show
(výkonnostní)

20 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, věcné ceny

21.

SPORTOVNÍ KLUB JUNIOR AEROBIK SLUNÍČKA BRNO
Fričova 1, 616 00 Brno

aerobik

Účast a pořádání soutěží a soustředění dětí a mládeže v dětském aerobiku
(výkonnostní)

10 000

cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, startovné

22.

Badmintonový club RSC Brno
Dědická 33, 627 00 Brno

badminton

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých v badmintonu
(výkonnostní a vrcholová)

10 000

nájemné tělocvičen a materiální vybavení

23.

SK Premiera BC
Stavební 17, 602 00 Brno

badminton

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v badmintonu
(rekreační a výkonnostní)

15 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné – jízdné na soutěže

24.

Tělovýchovná jednota Sokol Jehnice
Brno – Jehnice, 621 00 

badminton a volejbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže a dospělých v badmintonu a volejbalu
(rekreační a výkonnostní)

120 000

materiální vybavení, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, rozhodčí – ošatné

25.

SK Sprint Brno
Sportovní 2a, 602 00 Brno

badminton

Vytvořit členskou základnu a zabezpečit celoroční činnost oddílu badmintonu
(výkonnostní)

0

 

26.

Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno
Veveří 95, 662 37, Brno

baseball, softball, krasobruslení, lední hokej, basketbal, judo, aj. – 12 oddílů

Zabezpečení celoroční činnosti, účasti a pořádání soutěží 12 oddílů VSK Technika
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

700 000

nájemné sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže, rozhodčí – ošatné, startovné,materiální vybavení, věcné ceny

27.

Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno
Veveří 95, 662 37, Brno

baseball a softball

Zajištění opravy a údržby baseballového areálu na Kraví Hoře v r. 2007 pro celoroční sportovní činnost odd. baseballu a softballu
(vrcholová)

200 000

neinvestiční údržba a opravy hřišť (hnojení, sekání trávy a válení travnaté plochy, nátěry a opravy oplocení ), nákup materiálního vybavení (barev, antuky, ochranné sítě pro tzv. backstop), dovoz materiálního vybavení pro údržbu a opravy


28.

MALÁ BASEBALLOVÁ LIGA
Horská 31, 616 00 Brno

baseball

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží školní baseballové ligy mládeže
(výkonnostní)

30 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení

29.

Hroši Brno
Zámezí 14, 621 00 Brno

baseball

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže v baseballu
(výkonnostní)

10 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné – jízdné na soutěže a soustředění

30.

Sportovní klub Draci Brno
Horákova 8, 616 00 Brno

baseball

Celoroční tréninková činnost mládeže a dospělých a účast v oblastním přeboru až po MČR a extralize juniorů. Pořádání soutěží.
(rekreační, výkonostní a vrcholová)

100 000

nájemné sportovišť a pálkařského tunelu, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení, rozhodčí – ošatné

31.

Vysokoškolský sportovní klub MZLU v Brně, o.s.
J. Babáka 3/5, 616 00 Brno

baseball

Zabezpečení provozu baseballového areálu v Zamilovaném Hájku a celoroční tréninkové činnosti mládeže a soutěží v baseballu
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

100 000

provozní náklady (el. energie), vč. údržby a oprav baseballového hřiště, správní budovy, nákup materiálu na údržbu a opravy, cestovné – jízdné na soutěže, materiální vybavení

32.

JIHOMORAVSKÉ BASKETBALOVÉ CENTRUM
Vodova 108, 612 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží brněnské basketbalové mládeže
(výkonnostní)

200 000

nájemné sportovišť, rozhodčí – ošatné, cestovné – jízdné na soutěže a soustředění, materiální vybavení

33.

Sportovní škola míčových her mládeže
Horákova 7, 616 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládežnických družstev v basketbalu – ženy
(výkonnostní a vrcholová)

100 000

nájemné sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení

34.

Sportovní klub Vinohrady
Mutěnická 21, 629 00 Brno

basketbal, stretball, volejbal, TO, powerjogy a petanque

Zabezpečení celoroční sportovní činnosti a soutěží 6 oddílů SK. Pořádání soutěží a akcí pro veřejnost
(rekreační a výkonnostní)

15 000

nájemné sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení

35.

Sportovní oddíl Basketbal SK Královo Pole
Vodova 108, 612 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti, účasti a pořádání soutěží v dorosteneckých kategoriích, včetně extraligy a soutěží žákovských kategorií ženských složek v basketbalu
(výkonnostní a vrcholová)

150 000

nájemné cizích tělocvičen, rozhodčí – ošatné, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, materiální vybavení

36.

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka
Gajdošova 18, Brno 615 00

basketbal, volejbal, házená, SG, MG, krasojízda aj.(25 sportů)

Organizování a realizace sportovní činnosti 25 sportů odboru sportu župy, vč účasti a pořádání soutěží: župní přebory v jedn. sportech, Přebory ČOS, Náborové akce aj.
(rekreační a výkonnostní)

20 000

nájemné sportovišť, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže, rozhodčí – ošatné, materiální vybavení, věcné ceny

37.

Basketbalový klub Moravská Slavia
Vídeňská 9, 639 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční sportovní činnosti mládeže v basketbalu, včetně účasti a pořádání soutěží mužských složek v basketbalu
(výkonnostní)

50 000

materiální vybavení, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění

38.

Sportovní kluby Morenda
Vídeňská 9, 639 00 Brno

basketbal, SG, kulturistika, sportovní kulečník

Zabezpečení celoročního provozu sportovní haly na Vídeňské ul. 9 pro tělovýchovnou a sportovní činnost odd. SK
(výkonnostní a vrcholová)

400 000

provozní náklady (el.energie, teplo, voda), vč. neinvestiční údržby sportovní haly

39.

Tělocvičná jednota Sokol-Líšeň
Belcrediho 27, 628 00 Brno

basketbal, volejbal, badminton, stolní tenis,všestrannost aj. (10 oddílů)

Zabezpečení celoročního provozu Sokolovny, venkovních hřišť a činnosti mládeže a dospělých 10 oddílů TJ, včetně účasti a pořádání soutěží
(rekreační a výkonnostní)

50 000

provozní náklady (voda, plyn, el. energie), včetně neinvestiční údržby a oprav, Sokolovny a venkovních hřišť, nájemné cizích sportovišť, materiální vybavení

40.

Sportovní klub SKB Černovice
Bučovická 16, 627 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží od žákovské až po seniorskou kategorii mužských složek v basketbalu
(výkonnostní)

40 000

nájemné sportovišť

41.

BRNĚNSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB
Kounicova 20/22, 602 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže klubu BBK Brno, sportovního střediska mládeže v basketbalu. Pořádání turnajů.
(výkonnostní a vrcholová)

150 000

nájemné hal a tělocvičen, rozhodčí – ošatné, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže, materiální vybavení

42.

BRNĚNSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB
Kounicova 20/22, 602 00 Brno

basketbal

Basketbal je naše droga – celoroční činnost mládeže v basketbalu. Pořádání turnajů
(výkonnostní a vrcholová)

0

 

43.

Sportovní klub HOBIT Brno
Kounicova 42, 602 00 Brno

basketbal

Účast a pořádání Národní basketbalové ligy vozíčkářů, včetně celoroční přípravy basketbalistů vozíčkářů.
(výkonnostní)

20 000

nájemné sportovišť, cestovné – jízdné na soutěže

44.

Sportovní klub Brno – Žabovřesky
Horákova 7, 616 00 Brno

basketbal, OB, kuželky

Zabezpečení celoročního provozu sportovní haly "Rosnička" a kuželny pro tělovýchovnou a sportovní činnost
(výkonnostní a vrcholová)

450 000

provozní náklady (voda, el. energie, plyn), včetně oprav a údržby sportovní haly a kuželny, vč. neinvestičního nákupu materiálu pro údržbu

45.

Sportovní klub Brno – Žabovřesky
Horákova 7, 616 00 Brno

basketbal, orientační běh a kuželky

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže i dospělých v basketbalu, OB a kuželkách
(rekreační, výkonnostní a vrcholová)

40 000

materiální vybavení, cestovné – jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, rozhodčí – ošatné, startovné, výroba map pro OB, věcné ceny

46.

SK VKS Brno
Oderská 9 625 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěže basketbalového klubů mužů
(výkonnostní)

0

 

47.

Letecká asociace vrcholového sportu
Krásného 12, 636 00,Brno

bezmotorové létání

ICADA – dálkové lety, překonání světových rekordů v bezmotorovém létání – plnění projektu ICADA, T: 08-12/2007/Austrálie a Argentina
(vrcholová)

0

 

48.

Tělovýchovná jednota BILLARD BRNO
Botanická 1, 602 00 Brno

billiard

Zabezpečení celoroční činnost a soutěží ve sportovním kulečníku
(vrcholová)

10 000

nájemné prostor pro kulečník, cestovné – jízdné na soutěže, materiální vybavení

49.

Federace českého Aikibu

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design