Česky CZEnglish EN
 

Dotace typu „B"

pro nestátní neziskové organizace  na  zajištění sociálních služeb v roce  2007

schválené ZMB  na Z5/005  dne 24.4.2007

 

 

 

Poř.

číslo

 

 

Organizace

(právní forma, sídlo, IČO)

 

Název projektu

 

 

 

Dotace

v tis. Kč

 

01

TyfloCentrum Brno

obecně prospěšná společnost

Chaloupkova 7, 612 00  Brno

26 22 32 10

1/ Integrované centrum sociálních služeb

    pro těžce zrakově a kombinovaně postižené 

    osoby

2/ Technické evaluační centrum pro osoby

    se specifickými potřebami

Celkem:

160

200

360

02

Liga za práva vozíčkářů

občanské sdružení

Kounicova 42,  602 00 Brno

00 49 94 12

1/ Paragrafík-poradna pro život s postižením 

2/ APZ (Aktivity pro začlenění) Centrum  

    sociální rehabilitace

Celkem:

120

200

 

320

03

Sdružení pěstounských rodin, občanské sdružení

Anenská 10, 602 00 Brno

64 32 64 71

1/ Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní

    rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní

    rodinnou péči

2/ Dům jistoty  (nízkoprahové denní centrum

    pro romské děti a mládež)

Celkem:

250

15

265

04

TRIADA - Poradenské centrum

občanské sdružení

Orlí 20,  602 00  Brno

26 64 74 86

1/ Občanská poradna

2/  Psychosociální služby pro rodiny

     se specifickými potřebami

Celkem:

170

70

 

240

05

ParaCENTRUM  Fénix

občanské sdružení

Kosmonautů 17, 625 00 Brno

26 67 68 26

ParaCENTRUM Fénix -  centrum  denních služeb pro vozíčkáře

 

170

06

Centrum pro rodinu a sociální péči, církevní organizace

Josefská 1,  602 00 Brno

44 99 15 84

Motivační programy pro dysfunkční a sociálně slabé rodiny

160

07

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, městský výbor Brno

občanské sdružení

Helfertova 7c,  613 00  Brno

64 32 68 37

Sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním postižením a jejich rodiny

140

 

Poř.

číslo

 

 

Organizace

(právní forma, sídlo, IČO)

 

Název projektu

 

Dotace

v tis. Kč

08

Unie neslyšících Brno, obč. sdr.

Palackého tř. 120, 612 00  Brno

65 76 12 01

Poradenská činnost pro osoby se sluchovým postižením

125

09

Ratolest Brno

občanské sdružení

Mil.Horákové 19, 602 00  Brno

65 34 88 93

1/ Sociální pomoc, prevence a neintegrace dětí

   a mládeže ohrožené působením negativních 

   sociálních jevů, programy LATA a pět P

2/ Nízkoprahový klub Likusák s návaznou 

    terénní službou, sídliště Vinohrady

Celkem:

120

0

 

120

10

Sdružení Práh, občanské sdružení

Tuřanská 12, 620 00  Brno

70 28 81 01

Práh-podpora zaměstnávání duševně nemocných

120

11

Diecézní  charita Brno -

Oblastní charita Brno, církevní právnická osoba

Tř.Kpt.Jaroše 9,  661 35  Brno

OCHB- Žižkova 3, 602 00 Brno

44 99 02 60

Domov sv. Anežky - dům s pečovatelskou službou

 

100

12

Svaz tělesně postižených v ČR,

Městský výbor Brno, obč. sdr.

Mečová 5, 602 00  Brno

15 54 56 01

1/ Průvodcovská služba pro imobilní občany

2/ Poradenství pro zdravotně postižené 

3/ Doprava zdravotně postižených osob

Celkem:

 

30

70

0

100

13

Židovská obec

církevní právnická osoba

Tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00  Brno

49 46 54 73

Agentura domácí péče JAS - sociální a pečovatelské služby pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust

98

14

Centrum denních služeb pro sluchově postižené

občanské  sdružení

Vodova 35, 612 00  Brno

86 77 13 96

1/ Centrum denních služeb pro sluchově

    postižené  Brno

2/ Krizové informační centrum pro sluchově

    postižené osoby v tísni v městě Brně a okolí

Celkem:

60

30

90

15

 

Domov pro mne,

občanské sdružení

Poděbradova 5/7, 612 00  Brno

65 35 01 11

Respitní péče v rodinách těžce zdravotně postižených

90

16

Klub nedoslýchavých HELP    občanské sdružení

Tomanova 3/5,  Plzeň

Pobočka Brno, Štefánkova 40

49 77 48 83

Centrum denních služeb a poradenství v audioprotetice - sluchově postižení

80

 

 

 

 

 

Poř.

číslo

 

 

Organizace

(právní forma, sídlo, IČO)

 

Název projektu

 

Dotace

v tis. Kč

17

Armáda spásy,

občanské sdružení

Petržílkova 2565/23  Praha 5

40 61 34 11

1/ Komunitní centrum Dživipen, Brno,

    Kőrnerova 1

2/ Komunitní centrum Brno, Staňkova 6

3/ Nízkoprahové centrum pro mládež Jonáš

    Brno-Bystrc, Kubíčkova 23

    Celkem:

35

35

0

70

18

Sdružení Podané ruce

občanské sdružení

Francouzská 36, 602 00  Brno

60 55 76 21

1/ Nízkoprahové zařízení pro drogově závislé

 „ Club Skleník" na ul. Vídeňská 3

2/ EIKÓN-integrované centrum sociálně 

    pracovní terapie pro drogově závislé

Celkem:

30

35

65

19

Občanská poradna Brno,

občanské  sdružení

Anenská 10, 602 00  Brno

65 35 33 58

Občanská poradna

65

20

Právní občanská  poradna

Dialog,   občanské sdružení

U Velké ceny 20, 623 00  Brno

70 26 53 30

Právní pomoc pro občany v sociální nouzi (poradenství a osvěta)

Poradna na ul. Nerudova 7

65

21

Bílý kruh bezpečí, obč. sdr.

U trojice 2,150 00  Praha

Slovinská 41, 612 00  Brno

47 60 74 83

Činnost poradny BKB pro oběti trestných

Činů v Brně

65

22

Středisko rané péče Brno,

regionální pracoviště

Společnosti pro ranou péči

občanské sdružení

Klientská 2, 110 00  Praha 1

Nerudova 7, 602 00 Brno

75 09 49 24

Terénní poradenská služba - raná péče v rodinách dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením

60

23

A kluby ČR

obecně prospěšná společnost

Krasová 45, Jedovnice

Brno, Křenová 62a

26 22 12 68

1/ Kontaktní centrum- kontaktní práce

2/ Sociální poradenství pro osoby závislé

    na návykových látkách

Celkem:

40

20

60

24

Svaz důchodců   ČR, městský výbor Brno, občanské sdružení

Běhounská 17, 602 00 Brno

69 70 68 24

Poradenská a právní činnost pro seniory

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř.

číslo

 

 

Organizace

(právní forma, sídlo, IČO)

 

Název projektu

 

Dotace

v tis. Kč

25

Občanské sdružení LOGO

Vsetínská 20,  639 00  Brno

26 60 74 68

Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny

50

26

APLA Jižní Morava, obč. sdr.

Asociace pomáhající lidem s autismem

Fűgnerova 30, 613 00  Brno

26 58 99 07

Asistenční služba pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra

50

27

Tyfloservis , obecně prospěšná společnost

Krakovská 21, 110 00  Praha

Chaloupkova 7, 612 00  Brno

 26 20 04 81

Krajské ambulantní středisko - poradenství a sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob v domácím prostředí na území JMK

40

28

Modrá linka -Centrum a linka důvěry pro děti a mládež

občanské sdružení

Lidická 50,  658 12  Brno

 60 55 75 08

Modrá linka - linka pomoci dětem

40

29

Občanské sdružení Vodící pes

Bezručova 187/2,679 04  Adamov

Cejl 68, 602 00  Brno

 26 67 35 68 

Pes se sociálním posláním v rámci poskytované sociální služby osobám se zrakovým postižením ( výcvik slepeckých psů)

40

30

Liga lidských práv, obč. sdruž.

Bratislavská 31,  602 00  Brno

26 60 03 15

Program proti domácímu násilí -komplexní právní a psychologická pomoc obětem domácího násilí

35

31

CENAP - Centrum naděje a pomoci,  občanské sdružení

Vodní 13,  602 00  Brno

60 55 36 26

Poradna pro ženy a dívky

30

32

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit,

občanské sdružení

Anenská 10, 602 00  Brno

18 62 90 08

Sociálně preventivní projekt pro znevýhodněné děti a mládež

15

33

Klub Diana - Sdružení onkologicky nemocných

občanské sdružení

Žlutý kopec 7, 656 53  Brno

15 54 83 76

Sociální poradenství a pomoc onkologicky nemocným občanům při jejich návratu do běžného života

10

 

Poř.

číslo

 

 

Organizace

(právní forma, sídlo, IČO)

 

Název projektu

 

 

Dotace

v tis. Kč

34

Sdružení pro životní prostředí

zdravotně postižených v ČR

občanské sdružení

Vysokoškolská 504/15,  Praha 6

Brno, Malinovského nám.3

70 91 39 19

Odborné technické služby pro veřejnost a zdravotně postižené v bezbariérovosti

10

35

Nadatio Samaritanus  -

Sdružení Samaritán, obč.sdr.

Šilarova 2, 628 00  Brno

44 99 02 86

Doprava zdravotně postižených občanů

0

36

Slezská diakonie - středisko Eliada

církevní právnická osoba

Na Nivách 7,  Český Těšín

Kamenná 21, 639 00  Brno

65 46 85 62

Středisko Eliada - péče o děti a mládež s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny

0

37

 

Sdružení Filia

občanské sdružení

Kamenná čtvrť 111,639 00Brno

60 55 45 33

 

Sociálně rehabilitační centrum Kamenka

(dříve stacionář Kamenka)

0

38

Občanské sdružení Kolumbus

V Zeleni 530/4  Ústí n. Labem

Sevastopolská 4, 625 00 Brno

26 54 81 27

Vznik brněnské pobočky o.s. Kolumbus jako sociálně-právní poradny pro duševně nemocné

0

39

Roska Brno-město, regionální organizace Unie Roska v ČR, občanské sdružení

Jateční 13,  628 00 Brno

64 33 10 16

Řešení sociální problematiky provázející osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

.

0

40

DebRA ČR, občanské sdružení

Černopolní 9,  Brno

26 66 69 52

Sociální služby pro lidi s EB žijící v Brně

 

0

41

Občanské sdružení ANABELL

Bratislavská 2, 602 00  Brno

26 60 65 18

Sociální poradenství pro nemocné s poruchami příjmu potravy - anorexií a bulimií

0

42

 

Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním , obč. sdružení

U Vinohradské nemocnice 4, 130 00  Praha 3

Nerudova 7, 602 00 Brno

70 09 98 80

MAMMA HELP CENTRUM - provoz denního centra pro ženy s ca mammy

0

 

Poř.

číslo

 

 

Organizace

(právní forma, sídlo, IČO)

 

Název projektu

 

 

Dotace

v tis. Kč

43

Agnis Rosa,

občanské sdružení

Vychodilova 14, 614 00 Brno

65 34 94 91

1/ Sociálně právní a psychologické poradenství

2/ Respitní péče a asistenční služba

 

0

0

44

Rozkoš bez rizika (R-R)

občanské sdružení

Lužná 11, 160 00  Praha 6

Vlhká 10, 602 00 Brno

44  99 09 01

R-R: Provozování poradenského centra s ordinací v Brně

Je určeno pro osoby žijící sexuálně rizikovým způsobem života na území města Brna (prostitutky vč. bezdomovkyň a uživatelek drog, gay komunity).

0

45

Teen Challenge

církevní právnická osoba

Na Bendovce 103/24, Praha 8

Pekařská 12, 602 00 Brno

68 40 26 86

 

Konzultační centrum Teen Challenge v Brně

Jedná se o nízkoprahové zařízení pro osoby závislé na návykových látkách a gamblingu.

0

46

IQ Roma servis

občanské sdružení

Hybešova 40, 602 00  Brno

65 34 15 11

Centrum komunitní a terénní sociální práce

0

Dotace typu B celkem:

3 408 tis. Kč

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design