Česky CZEnglish EN
   

Číslo žád.

Žadatel

Adresa

Název projektu

Schváleno
RMB
v tis. Kč

Účel případně omezení účelu

1

Centrum pasivního domu     obč. s.

Přímá 14, 642 00 Brno

Centrum pasivního domu

23

služby, materiál (provoz poradenského centra)

2

ČSOP RS v Brně                  obč. s.

Panská 9, 602 00 Brno

Projektová dokumentace rekonstrukce Domu ochránců přírody

0

investice

3

Český zahrádkářský svaz, územní rada Brno-město

Křenová 67, 602 00 Brno  obč. s.

Zahrádkaření a ekologie

0

služby, nájem, kancelářské potřeby

4

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu                              obč. s.

Cejl 48/50, 602 00 Brno

Ekologicko-dopravní poradenství v Brně

4

služby

5

Dům dětí a mládeže      přísp. org.

Helceletova 4, 602 00 Brno

Úspora energií v CVČ Jabloňka

24

investice (výměna oken, zateplení fasády)

6

EkoCentrum Brno             obč. s.

Ponávka 2, 602 00 Brno

Ekologická knihovna a informační centrum pro veřejnost v roce 2005

37

materiál, služby, opravy a údržba

7

EkoCentrum Brno             obč. s.

Ponávka 2, 602 00 Brno

Ekologické výukové programy v roce 2005

12

služby, opravy a údržba

8

Hnutí Brontosaurus          obč. s.

Orlí 5, 602 00 Brno

Environmentální vzdělávání a výchova v Brně v roce 2006

15

služby, opravy a údržba

9

Hnutí Duha - Přátelé Země ČR

Bratislavská 31, 602 00 Brno

                                          obč. s.

Časopis Sedmá generace

19

služby, materiál

10

Inspirace Brno                  obč.s.

Kotlářská 8, 602 00 Brno

Přednáškový cyklus „Přejděte na zelenou!"

8

materiál, služby

11

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 13. středisko HIAWATHA Brno

Lužánky 792, 602 00 Brno obč.s.

Výchova vedoucích malých kolektivů

8

materiál, služby

12

JUNIOR - DDM            přísp. org.

Dornych 2, 656 20 Brno

Pobyt v přírodě aneb něco za něco

0

materiál, služby

13

JUNIOR - DDM           přísp. org.

Dornych 2, 656 20 Brno

Modernizace pracovních pomůcek, tvorba metodických pomůcek a materiálů

15

materiál, služby

14

JUNIOR - DDM          přísp. org.

Dornych 2, 656 20 Brno

Tvorba zahradních prvků pro výuku ekologie

24

materiál, služby, opravy a údržba

15

Lipka -školské zař. pro environm. vzdělávání                    přísp. org.

Lipová 20, 602 00 Brno

O odpadech na Lipce

5

materiál, služby

16

Lipka - školské zař. pro environm. vzdělávání                     přísp. org.

Lipová 20, 602 00 Brno

Dřevěné lavičky na Lesní naučnou stezku

18

materiál

17

Lipka - školské zař. pro environm. vzdělávání                    přísp. org.

Lipová 20, 602 00 Brno

Ekologická výchova v přírodní zahradě

15

materiál, služby

18

Lužánky - SVČ           přísp. org.

Lidická 50, 658 12 Brno

220. narozeniny parku Lužánky

18

materiál, služby

19

Lužánky - SVČ           přísp. org.

Lidická 50, 658 12 Brno

Hrátky se zvířátky

15

služby

20

Lužánky - SVČ           přísp. org.

Lidická 50, 658 12 Brno

Lány krásnější

10

materiál, služby

21

Mateřské centrum Kuřátka

Poštovská 1, 602 00 Brno  obč. s.

Příroda a děti

20

materiál, služby

22

Mateřské centrum Kuřátka

Poštovská 1, 602 00 Brno  obč. s.

Hledání pokladu pirátů

5

materiál, služby

23

Moravskoslezská akademie

Zelný trh 6, 659 37 Brno   obč. s.

Ekobrno 2006

0

materiál, služby

24

Moravskoslezská akademie

Zelný trh 6, 659 37 Brno   obč. s.

Georg Josef Kamel - 300. výročí úmrtí

3

materiál, služby

25

Rezekvítek                        obč.s.

Kamenná 6, 639 00 Brno

Vzdělávací program Rezekvítku

20

materiál, služby

26

Rezekvítek                        obč.s.

Kamenná 6, 639 00 Brno

Výukové pomůcky - Krabice do škol

23

materiál, služby

27

Vojtěch Řezníček       fyz. osoba

Absolonova 1, 624 00 Brno

Postery - třídění odpadních materiálů

0

materiál, osobní náklady, cestovné

28

Sdružení přátel botanické zahrady PřF MU               obč.s.

Kotlářská 2, 611 37  Brno

Modernizace informačního systému botanické zahrady

0

služby

29

Skaut - český skauting ABS, středisko lesní moudrost Brno

Pellicova 2, 602 00 Brno obč.s.

Podpora ekologické výchovy skautských činovníků

6

materiál, služby, opravy a údržba

30

Smrk                                obč.s.

Ramešova 10, 612 00 Brno

Přírodní veřejná zahrada

0

materiál, služby

31

Soliton                             obč.s.

Renneská 40, 639 00 Brno

Ekostezka Lesná

0

materiál, služby, opravy a údržba

32

Soliton                             obč.s.

Renneská 40, 639 40 Brno

Cyklus výstav Příroda města Brna

8

materiál, služby, opravy a údržba

33

Spolek přírodovědců      obč. s. Masarykovy univerzity v Brně

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Příroda pozítří (vize a realizace)

0

materiál, služby

34

Spolek přírodovědců      obč. s. Masarykovy univerzity v Brně

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Brno chrání přírodu

15

materiál, služby

35

Zeměpisná společnost  Morava                                     

Pekárenská 4a, 602 00 Brno 

                                         obč.s.

Péče a výzkum v přírodní rezervaci Soběšické rybníčky

10

materiál, služby

36

ZO ČSOP Jestřábník     obč.s.

Ondrouškova 3, 635 00 Brno

4. Den Země pro veřejnost

v Brně - Novém Lískovci

5

materiál, služby

37

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády                              obč.s.

Panská 9, 602 00 Brno

Revitalizace etážového lomu na Hádech u Brna metodami řízené sukcese

16

materiál, služby

38

ZO ČSOP Veronica         obč.s.

Panská 9, 602 00 Brno

Časopis Veronica

0

materiál, služby (tisk, distribuce, provoz. náklady)

 

CELKEM

401

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design