Česky CZEnglish EN

 
poř.
číslo


Organizace
(název, právní forma, sídlo, IČO)


Název projektu


Dotace
v tis. Kč

 
01 

Diecézní charita Brno -
Oblastní charita Brno

církevní organizace
Žižkova 3, 602 00 Brno
IČO: 449 902 60 www.charitabrno.cz

1/ Domov pokojného stáří, Kamenná 29
2/ Effeta pro lidi s mentálním postižením
a artismem, Strnadova 14 a Holzova 7
3/ Chráněné bydlení sv. Michala, Gorkého 34
4/ Domov sv. Markéty pro matky s dětmi
v tísni , Staňkova 47
5/ Charitní pečovatelská služba, Žižkova 3
6/ Denní a přechodný pobyt, Strnadova 14
7/ Denní centrum pro lidi bez domova
a krátkodobé azylové ubytování, Karlova 59

c e l k e m:

2 700

2 300

2 000

1 700

1 400

1 274


415

11 789


02 

NADĚJE, občanské sdružení
Varšavská 37, 120 00 Praha 2
IČO: 005 709 31
Pobočka Brno, Ptašínského 13

www.nadeje.cz/brno

 
1/ Domov pro přechodné pobyty seniorů,
Arménská 2, Bohunice
2/ Domov pro přechodné pobyty seniorů,
Hapalova 20, Řečkovice
3/ Domov Jiskra naděje pro lidi postižené
těžkou demencí a Alzheimerovou chorobou
Velkopavlovická 13, Vinohrady
4/ Dům pokojného stáří, Ptašínského 13
5/ Pečovatelská služba, Arménská 2
6/ Denní stacionář pro seniory
Velkopavlovická 13, Vinohrady
c e l k e m :


2 252

2 191

 
2 050

1 550
1 210

50

9 303


03 

ARMÁDA SPÁSY

občanské sdružení
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
IČO: 406 134 11
Pobočka Brno, Mlýnská 25 

Dům Josefa Korbela – Azylový dům pro lidi bez přístřeší
Brno, Mlýnská 25
www.armadaspasy.cz

 
3 520


04 

BETÁNIE – křesťanská pomoc občanské sdružení
Joštova 7, 602 00 Brno
IČO: 653 495 47

www.mujbox.cz/betanie

 
1/ Pečovatelská služba v domácnostech
2/ Dům důstojného stáří, Borky 7 Maloměřice

c e l k e m :


800

2 304

3 104


05 

Concordia Bonum Brno

občanské sdružení
Táborská 190, 615 00 Brno
IČO: 266 573 25 

Ludmila – domov sociální pomoci
Táborská 190
www.domovludmila.w1.cz

 
2 365

 
06 

NADATIO SAMARITANUS – SDRUŽENÍ SAMARITÁN občanské sdružení
Šilarova 2, 628 00 Brno
IČO: 449 902 86

www.samaritanus.cz

 
1/ Lůžkové oddělení Libušina tř.13
2/ Stacionář pro těžce zdravotně
handicapované, Petrovice u Blanska
3/ Denní stacionář Libušina tř.13 Kohoutovice
4/ Samaritán – pečovatelská služba
Belcrediho 8, Líšeň
5/ Denní stacionář pro handicapované
Šilarova 2, Líšeň

c e l k e m :


830

330
300

275

220

1 955


07 

Sdružení Podané ruce

občanské sdružení
Francouzská 36, 602 00 Brno
IČO: 605 576 21

www.podaneruce.cz

 

1/ Kontaktní centrum Drug azyl,Vídeňská 3
2/ Denní psychoterapeutické
sanatorium Elysium, Hapalova 22
3/ Doléčovací centrum Jamtana
Francouzská 36
4/ Terapeutická komunita
Podcestný mlýn, Kostelní Vydří 64
5/ Drogové služby ve vězení -
péče o uživatele drog ve vazbě a ve 
výkonu trestu, Francouzská 36

c e l k e m:


600

400

400

350

 

50

1 800


08 

Středisko výchovné péče pro děti
a
mládež HELP ME

občanské sdružení
Bořetická 2, 629 00 Brno
IČO: 643 279 65 

Provozní a materiálové náklady
SVP HELP ME

www.svphelpme.cz

 
800 


09 

Sdružení Práh, občanské sdružení
Tuřanská 12, 620 00 Brno
IČO: 702 881 01

www.prah-brno.cz

 
1/ Práh – psychosociální rehabilitace v Brně
2/ Práh – podpora bydlení

c e l k e m :


700

100

800


10 

MAGDALENIUM

občanské sdružení
Bratislavská 31, 602 00 Brno
IČO: 653 519 32

www.magdalenium.cz

 
"Helena 2006" zařízení pro poskytování krizových a přechodných lůžek ženám v obtížné životní situaci a zajištění sociálně právního a psychologického poradenství

 
750 


11 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Brně

církevní organizace
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
IČO: 485 157 52

www.diakoniecce.cz

 
1/ Sociální služby poskytované
v domácnostech
2/ Centrum sociálních služeb Diakonie ČCE
3/ Chráněné bydlení Ovečka

c e l k e m :


240

450

60

750

 
12

 
Liga za práva vozíčkářů,
občanské sdružení
Kounicova 42, 602 00 Brno
IČO: 004 994 12 

Osobní asistence zdravotně postiženým

www.ligavozic.cz

 
660 


13 

SPONDEA při ČČK Brno

obecně prospěšná společnost
Sýpka 25, 613 00 Brno
IČO: 253 463 42 

Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti

www.spondea.cz

 
600

 
14 

Sdružení pěstounských rodin občanské sdružení
Anenská 10, 602 00 Brno
IČO: 643 264 71 

Dům na půl cesty – Velký dvůr u Pohořelic

www.pestouni.cz

 
300 


15 

Svaz důchodců ČR, městská organizace Brno

občanské sdružení
Běhounská 17, 602 00 Brno
IČO: 697 068 24 

Doplňková pečovatelská služba o víkendech a svátcích

Webové stránky nemají.


200 


16 

Sdružení Filia, občanské sdružení
Kamenná čvrť 111, 639 00 Brno
IČO: 605 545 33

www.sdruzenifilia.cz

 
Denní stacionář Kamenka
pro mentálně a psychicky handicapované občany


200 


17 

LOTOS Brno, občanské sdružení
Výstavní 24, 603 00 Brno
IČO: 266 423 95 

Byty na půl cesty pro osoby závislé na alkoholu

www.lotos-brno.cz


100 

 
C e l k e m 38 996 tis. Kč

 
 
 

Zpracovala: Anna Michálková, oddělení spolupráce a rozvoje Odboru sociální péče
Tel.: 542 173 786, e-mail: michalkova.anna@brno.cz
V Brně dne 06.02. 2006

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design