Česky CZEnglish EN

poř.
č.

žadatel
adresa žadatele

název projektu

výše dotace

Účel poskytnuté dotace

318

Základní škola Brno, Antonínská 3
Antonínská 3, 602 00 Brno

Spolupráce mezi ZŠ a školami ve Stuttgartu

35000

jízdné dětí do SRN, ubytování dětí v ČR, vstupné v ČR, nákup materiálu, poštovné

319

Základní škola Brno, Blažkova 9
Blažkova 9, 638 00 Brno

Poznej město Brno, poznej město Stuttgart

8000

jízdné dětí do SRN, ubytování dětí v ČR, vstupné v ČR, nákup materiálu, poštovné

320

Základní škola J. A. Komenského
nám. Republiky 10, 614 00 Brno

Půl

30000

jízdné dětí do SRN, ubytování dětí v ČR, vstupné v ČR, nákup materiálu, poštovné

321

Základní škola Brno, Gajdošova 3
Gajdošova 3, 615 00 Brno

Naše školy a města

10000

jízdné dětí do SRN, ubytování dětí v ČR, nákup materiálu, výtvar. potřeby, poštovné

322

Základní škola Brno, Krásného 24
Krásného 24, 636 00 Brno

Partnerská spolupráce mezi školami

16000

jízdné dětí do SRN, ubytování dětí v ČR, nákup materiálu, poštovné, propagace

323

Základní škola Brno, Staňkova 14
Staňkova 14, 602 00 Brno

Poznej město Brno – poznej město Stuttgart

8000

jízdné dětí do SRN, ubytování dětí v ČR, vstupné v ČR, nákup materiálu, poštovné

324

Základní škola Brno, Jasanová 2
Jasanová 2/647, 637 00 Brno

Spolupráce mezi ZŠ a školou ve Stuttgartu

27000

jízdné, ubytování dětí v ČR, nákup materiálu, poštovné, propagace

325

Základní škola Brno, Štolcova 16
Štolcova 16, 618 00 Brno

Účast na mezinárodním festivalu pro děti

6000

jízdné

326

Sdružení rodičů při ZŠ
Tuháčkova 25, 617 00 Brno

Paříž 2006

0

 

327

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha

Orbis 2006

60000

nájemné, jízdné, technické zabezpečení, nákup a doprava materiálu

328

Mosty mezi městy – Děti dětem
Sokolská 713, 664 42 Modřice

Krakowiak 2006

0

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design