Česky CZEnglish EN
 

Schválené dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro organizace

národnostních menšin a organizace spolupracující s etniky

na období roku 2006

 

Č.

 

Organizace

 

Projekt

Dotace v tis. Kč

 

 1

Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně  

 

Bulharská kultura, jazyk  a lidové tradice

    

     75

 2

POLONUS - Polský klub v Brně

 

Kulturní a společenská činnost Polského klubu v Brně v roce 2006

     75

 

 3

Svaz Maďarů Brno

 

Provoz Maďarského kulturního

a informačního střediska (MKIC) a vydávání zpravodaje Brünni Magyar Futár (Brněnský maďarský kurýr)

         

     85

 4

Řecká obec Brno

 

Řekové v Brně v roce 2006

     95

 5

Obec Slovákov  v Brne

 

Slováci a okno do světa

      95

 6

Sdružení pro Bulharsko

 

Provoz Sdružení pro Bulharsko

a bulharského klubu

      10

 

 7

Brněnské sdružení občanů německé

národnosti ČR  

 

Zachování a rozvíjení identity se zaměřením na kult. a vzdělávací aktivity pro další generaci

     

      25

 8

Německé kulturní sdružení - Region Brno      

Péče o německou kulturu

      25

 9

Německý jazykový a kulturní spolek Brno

 

Kulturní a společenská činnost spolku

     

      25

10

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

 

Činnost brněnské pobočky SPPR v roce 2006

      25

11

Společnost přátel jižních Slovanů

 

Život a kultura jižních Slovanů v roce 2006

      80

 

12

IQ Roma Servis

 

Zkvalitnění podmínek služeb pro romské klienty provozovny Hybešova 41, Brno

      20

13

ROMASAM

 

ROMASAM 2006 - podpora volnočasových aktivit Romů

      10

14

Folklorní sdružení Púčik

 

Žijeme v jednom městě  

 

      20

15

PIRIN

 

Rozvoj bulharské kultury a folklóru

v Brně

      20

16

Asociace ruských spolků v ČR

 

Dotace na provozní náklady ARS ČR v Brně

      60

17

Sekce romských poradců ČR

 

Spějeme k aktivnímu brněnskému občanství

      20

18

ODEL HIN DROM

 

Klub romské mládeže v rámci občanského sdružení ODEL HIN DROM

    

      25

19

Predal Savoré

Stop romským dětským gangům

10

 

                           C E L K E M

 

800

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design