Česky CZEnglish EN

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design

poř. č.

žadatel
adresa žadatele

název projektu

výše dotace

Účel poskytnuté dotace

1

Junák - Jihomoravský kraj TGM
Mendlovo nám. 9, 603 00 Brno

Náklady na provoz a činnost junáckého kraje

0

 

2

Junák - okres Brno-město
Česká 11, 602 00 Brno

Náklady na provoz a činnost junáckého okresu

102000

nájemné, energie, nákup materiálu, doplnění vybavení, jízdné, ceny

3

Junák - okres Brno-město
Česká 11, 602 00 Brno

Skautská základna Mlýn - podpora provozu

80000

energie, otop, nákup materiálu, doplnění vybavení, opravy a údržba základny

4

Junák - 1. středisko Ř. Mendla
Mendlovo nám. 1, 603 00 Brno

Celoroční činnost

30000

nájemné, energie, opravy a údržba, obnova a doplnění vybavení

5

Junák - 1. středisko Ř. Mendla
Mendlovo nám. 1, 603 00 Brno

Skautská základna Vranov-Tišina

12000

nájemné, jízdné, nákup materiálu, opravy a údržba, obnova a doplnění vybavení

6

Junák - 2. středisko Dvojka
Slovinská 41, 612 00 Brno

Celoroční činnost skautského střediska

36000

nájemné, energie, ubytování, jízdné, ceny, obnova a doplnění vybavení

7

Junák - 2. středisko Dvojka
Slovinská 41, 612 00 Brno

Letní stanové tábory

12000

nájemné, jízdné, nákup materiálu a vybavení

8

Junák - 5. středisko Oheň
Merhautova 102, 613 00 Brno

Nájemné a materiální vybavení 5. střediska

18000

nájemné, nákup materiálu a vybavení na činnost

9

Junák - 6. středisko A je to
Trýbova 1a, 602 00 Brno

Celoroční činnost střediska

25000

energie, ubytování, jízdné, ceny, nákup materiálu a vybavení na činnost

10

Junák - 6. středisko A je to
Trýbova 1a, 602 00 Brno

Klubovna Trýbova 1a -
oprava omítky

17000

nákup materiálu na opravu klubovny

11

Junák - 8. středisko M. Genserka
Milénova 16, 638 00 Brno

Celoroční provoz v roce 2006

19000

nájemné, energie, opravy a údržba kluboven, nákup materiálu a vybavení

12

Junák - 8. středisko M. Genserka
Milénova 16, 638 00 Brno

Mezinárodní skautský tábor ČR - Francie

13000

jízdné, nákup materiálu

13

Junák - 10. středisko Mafeking
Jílkova 199, 615 00 Brno

Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží

33000

nájemné, energie, jízdné a vstupné, nákup materiálu, obnova a doplnění vybavení

14

Junák - 10. středisko Mafeking
Jílkova 199, 615 00 Brno

Skautská základna Chlébské - provoz

14000

energie, nákup materiálu na údržbu a obnovu

15

Junák - 12. středisko Královo Pole
Slovinská 41, 612 00 Brno

Výchova dětí a mládeže ve smyslu skaut. zásad

14000

nájemné kluboven a skladů, energie, obnova a doplnění turistického vybavení

16

Junák - 13. středisko Hiawatha
Srub, Lužánky 792, 602 00 Brno

Zajištění celoroční činnosti 13. střediska

27000

nájemné, energie, nákup materiálu, obnova vybavení a údržba

17

Junák - 13. středisko Hiawatha
Srub, Lužánky 792, 602 00 Brno

Zabezpečení provozu základny Strážná

28000

energie, nákup materiálu, obnova vybavení, provoz a údržba základny včetně odpadů

18

Junák - 15. středisko Kompas
Milady Horákové 19, 602 00 Brno

Zajištění pitné a užitkové vody na novém tábořišti

16000

nákup materiálu, jízdné

19

Junák - 15. středisko Kompas
Milady Horákové 19, 602 00 Brno

Hřiště pro děti v kojeneckém ústavu

30000

nájemné, energie, nákup materiálu, jízdné

20

Junák - 18. středisko Žebětín
Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno

Volnočasové akce

0

 

21

Junák - 22. stř. Stopadesáttrojka
Pivovarská 9, 602 00 Brno

Zajištění celoroční činnosti 22. střediska

17000

nájemné, energie, nákup materiálu, opravy, doplnění vybavení, jízdné, ubytování, ceny

22

Junák - 22. stř. Stopadesáttrojka
Pivovarská 9, 602 00 Brno

Multifunkční centrum Pivovarská

6000

nákup vybavení

23

Junák - 24. středisko Bystrc
Vondrákova 19, 635 00 Brno

Zajištění celoroční činnosti

40000

nájemné, energie, jízdné, nákup materiálu, obnova táborového vybavení

24

Junák - 24. středisko Bystrc
Vondrákova 19, 635 00 Brno

Obnova vodáckého vybavení 37. oddílu

0

 

25

Junák - 25. středisko Axinit
Kroftova 14, 616 00 Brno

Celoroční klubová činnosti

26000

nájemné, energie, nákup materiálu, údržba a opravy kluboven a vybavení, otop, jízdné

26

Junák - 26. středisko Žabovřesky
El. Voračické 22, 616 00 Brno

Celoroční činnost, nájemné a vybavení

32000

nájemné, ubytování, jízdné, nákup materiálu

27

Junák - 26. středisko Žabovřesky
El. Voračické 22, 616 00 Brno

Hračky pro děti

18000

nákup materiálu a vybavení, jízdné

28

Junák - 27. středisko St. Lískovec
Vltavská 21, 625 00 Brno

Celoroční činnost střediska a jeho oddílů

17000

nájemné, ubytování, nákup materiálu, jízdné, vstupné

29

Junák - 27. středisko St. Lískovec
Vltavská 21, 625 00 Brno

Oprava klubovny

30000

nákup materiálu na opravu klubovny

30

Junák - 28. středisko Brána
Pellicova 6, 602 00 Brno

Nájemné a činnost střediska

22000

nájemné, energie, nákup materiálu, jízdné, ceny

31

Junák - 28. středisko Brána
Pellicova 6, 602 00 Brno

Opravy kluboven a obnova vybavení

15000

nákup materiálu na opravu klubovny, doplnění vybavení

32

Skaut ABS - stř. Lesní moudrost
Pellicova 2, 602 00 Brno

Finanční zajištění činnosti skaut. střediska

26000

nájemné, energie, otop, opravy a údržba kluboven a doplnění vybavení

33

Pionýr - Jihom. krajská organizace
Údolní 58a, 659 88 Brno

Provozní náklady kluboven, center a skladů

148000

nájemné, energie a další provozní náklady kluboven, klubových center a skladů

34

Pionýr - Jihom. krajská organizace
Údolní 58a, 659 88 Brno

Zelená liga 2006

25000

nájemné, ceny a nákup materiálu na soutěže

35

Pionýr - 1. PS Zouvalka
Ječná 26, 621 00 Brno

Zajištění provozu a údržby základny Zouvalka

58000

nájemné a energie, opravy, údržba a doplnění vybavení táborové základny

36

Pionýr - 2. PS Bílý lev
Francouzská 58, 602 00 Brno

Otevřená klubovna pro neorganizované děti

3000

nákup materiálu na činnost

37

Pionýr - 2. PS Bílý lev
Francouzská 58, 602 00 Brno

Stanový tábor

6000

nájemné tábořiště, jízdné

38

Pionýr - 3. PS Stanice ml. techniků
Štefánikova 59, 612 00 Brno

Dovybavení táborové základny

16000

nákup materiálu a doplnění táborového vybavení

39

Pionýr - 5. S.T.O. Jiřího Wolkera
Hutařova 13, 612 00 Brno

Obnova materiálního vybavení

15000

doplnění táborového a sportovního vybavení

40

Pionýr - 5. S.T.O. Jiřího Wolkera
Hutařova 13, 612 00 Brno

Oprava komína

0

 

41

Pionýr - 8. PS Hvězda
Staňkova 43, 612 00 Brno

Materiálně-technické zabezpečení činnosti PS

15000

doplnění táborového a sportovního vybavení

42

Pionýr - 9. PS Mír
Chlupova 1, 602 00 Brno

Na křídlech reality

22000

nájemné, energie, nákup materiálu na činnost, opravy a doplnění vybavení

43

Pionýr - 9. PS Mír
Chlupova 1, 602 00 Brno

Plaváček

14000

nájemné tábořiště, nákup táborového vybavení, jízdné

44

Pionýr - 11. PS Vlci
Kroftova 108, 616 00 Brno

Nákup materiálu na činnost

0

 

45

Pionýr - 11. PS Vlci
Kroftova 108, 616 00 Brno

Nákup laviček a stolů

4000

nákup materiálu, doplnění táborového vybavení

46

Pionýr - 11. PS Vlci
Kroftova 108, 616 00 Brno

Nákup stanů s podsadou

11000

nákup materiálu, doplnění táborového vybavení

47

Pionýr - 13. PS S.T.O. Pavučina
Úvoz 59, 602 00 Brno

Vybavení klubovny

0

 

48

Pionýr - 13. PS S.T.O. Pavučina
Úvoz 59, 602 00 Brno

Materiální vybavení tábora

20000

nájemné tábořiště, nákup materiálu, obnova a doplnění táborového vybavení

49

Pionýr - 13. PS S.T.O. Pavučina
Úvoz 59, 602 00 Brno

Dětský den

14000

technické zabezpečení akce, ceny, propagace

50

Pionýr - 14. PS ZS Po cestách vlasti
Lidická 50, 658 12 Brno

54. letní expedice

25000

nájemné, jízdné, vstupné, nákup materiálu, doplnění táborového vybavení

51

Pionýr - 14. PS ZS Po cestách vlasti
Lidická 50, 658 12 Brno

52. zimní expedice

13000

ubytování, jízdné, vstupné, nákup materiálu, doplnění táborového vybavení

52

Pionýr - 17. PS Tažní ptáci
Topolky 30, 616 00 Brno

Letní tábor Meziboří 2006

13000

jízdné, nákup materiálu, doplnění táborového vybavení

53

Pionýr - 17. PS Tažní ptáci
Topolky 30, 616 00 Brno

Zimní tábor Albrechtice

6000

ubytování, jízdné, nákup materiálu

54

Pionýr - 17. PS Tažní ptáci
Topolky 30, 616 00 Brno

Vánoční výprava

0

 

55

Pionýr - 22. PS Křídlovická
Křídlovická 30b, 602 00 Brno

Zabezpečení celoroční práce a obnova základny

36000

nákup materiálu na opravy, obnova táborového a sportovního vybavení

56

Pionýr - 30. PS Mládí
Merhautova 55, 613 00 Brno

Letní tábor Dolní Bolíkov 2006

17000

nájemné tábořiště, jízdné, obnova a doplnění táborového vybavení

57

Pionýr - 30. PS Mládí
Merhautova 55, 613 00 Brno

Letní tábor Stálkov 2006

21000

jízdné, nákup materiálu, obnova a doplnění táborového vybavení

58

Pionýr - 30. PS Mládí
Merhautova 55, 613 00 Brno

Zdravý tábor 2006

15000

nákup materiálu, obnova a doplnění táborového vybavení

59

Pionýr - 34. PS Lesná
Brechtova 14, 638 00 Brno

Volnočasové aktivity oddílů a klubů

21000

nájemné, ubytování, jízdné

60

Pionýr - 40. TSP Spartakovci
Dornych 2, 656 20 Brno

Sportovní vybavení a lanové aktivity

7000

nákup materiálu a sportovního vybavení

61

Pionýr - 43. PS Vinohrady
Bzenecká 6, 628 00 Brno

Celoroční aktivní činnost skupiny

34000

nájemné, jízdné, nákup materiálu, obnova vybavení, technické zabezpečení akcí

62

Pionýr - 52. PS Slunovrat
Kamínky 4, 634 00 Brno

Sejdeme se

52000

nájemné, ubytování, jízdné, nákup materiálu, doplnění vybavení, ceny

63

Pionýr - 69. PS Strážci míru
Nopova 28, 615 00 Brno

Rekonstrukce a doplnění vybavení pro tábor

9000

obnova a doplnění táborového vybavení

64

Pionýr - 85. PS Letka
Jihomoravské nám 2, 627 00 Brno

Příspěvek na putovní vodácký tábor

13000

ubytování

65

Pionýr - 85. PS Letka
Jihomoravské nám 2, 627 00 Brno

Příspěvek na letní tábory ve Valtínově

11000

jízdné

66

Pionýr - 86. PS Vlast
Horácké nám. 12, 621 00 Brno

Zajištění oddílové činnosti

9000

nákup materiálu a ceny

67

Pionýr - 86. PS Vlast
Horácké nám. 12, 621 00 Brno

Doprava na tábory a výpravy

15000

jízdné

68

Pionýr - 91. PS Hády
Masarova 11, 628 00 Brno

Celoročně pořádané akce a kluby

35000

ubytování, jízdné, nákup materiálu, doplnění vybavení, ceny

69

Pionýr - 91. PS Hády
Masarova 11, 628 00 Brno

Opravy kluboven

27000

nákup materiálu na opravu klubovny

70

Pionýr - Pionýrské centrum Síť
Brechtova 14, 638 00 Brno

Dílna 2006

5000

nájemné, nákup materiálu

71

Pionýr - Pionýrské centrum Síť
Brechtova 14, 638 00 Brno

I s počítači se dá žít jinak

7000

nájemné, nákup materiálu

72

Česká tábornická unie - VRO JM
Česká 11, 602 00 Brno

Zabezpečení celoroční činnosti ČTU

133000

nájemné a energie kluboven a skladů, obnova vybavení oddílů, táborů a základen

73

Česká tábornická unie - VRO JM
Česká 11, 602 00 Brno

Zabezpečení kulturních a sportovních akcí

123000

nájemné, doprava a nákup materiálu, ceny, technické zabezpečení, tisk, propagace

74

Česká tábornická unie - VRO JM
Česká 11, 602 00 Brno

Dětské dny uprostřed Evropy

106000

doprava a nákup materiálu, ceny, technické zabezpečení akce, tisk, propagace

75

A-TOM-Jihomoravská krajská rada
Grohova 19, 602 00 Brno

Děti do přírody

16000

nájemné, nákup materiálu, doplnění vybavení

76

A-TOM - 404. TOM Pifíkovci
Labská 25, 625 00 Brno

Obnova a doplnění turistického materiálu

25000

obnova a doplnění turistického vybavení

77

A-TOM - 404. TOM Pifíkovci
Labská 25, 625 00 Brno

Nájemné - sklad materiálu a inventáře

4000

nájemné skladu materiálu

78

A-TOM - 408. TOM Delfíni
Rašínova 3, 602 00 Brno

Nájem, energie a provoz - klubovny a skladů

14000

nájemné, energie, údržba vybavení kluboven a skladů

79

A-TOM - 408. TOM Delfíni
Rašínova 3, 602 00 Brno

Údržba a obnova táborové základny