Česky CZEnglish EN

 

I. Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2005 – II. kolo

č.ž.

Žadatel adresa

Sportovní odvětví

Název projektu

schváleno ZMB


Specifikace účelu dotace
(poznámka)

3.

Tělovýchovná jednota Dům dětí a mládeže Brno
Lidická 50, 658 12 Brno

volejbal

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a účasti v soutěžích mládeže ve volejbalu

20 000

nájemné tělocvičen, materiální vybavení, cestovné -jízdné na soutěže a soustředění

5.

Tělovýchovná jednota Dům dětí a mládeže Brno
Lidická 50, 658 12 Brno

kanoistika

Zabezpečení celoroční činnosti, účasti na závodech a pořádání závodů "Vodácký víceboj mládeže" a "Vodácká triatlon"

10 000

nájemné bazénu a tělocvičny, ceny, rozhodčí, nájemné prostoru cíle, materiál na značení tratí, cestovné - jízdné na přípravu akce, doprava materiálu, opravy loděnice TJ DDM

30.

Tělovýchovná jednota Rapid Brno
Dunajská 15, 625 00 Brno

jachting

Podpora juniorského reprezentanta v rámci přípravy na ME, MS a OH

30 000

nákup neinvestiční části windsurfingu
(na základě rozhodnutí celosvětové org. jachtingu ISFA je nutné zakoupit nový typ windsurfingu)

31.

Atletický klub organizačně-technického zabezpečení Brno
Zámečnická 2, 601 98 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční činnosti atletických oddílů a pořádání závodů a mítinků v atletice

50 000

na nájemné sportovišť, materiální vybavení, cestovné - jízdné na soutěže a treninky mimo Brno, ceny, rozhodčí, oprava a údržba sportovního materiálu

91.

Klub mladých neslyšících - Bravo Youth Deaf
Údolní 53, 602 00 Brno

malá kopaná, plavání, bowling, aj.

Zabezpečení celoroční tělovýchovné a sportovní činnosti neslyšících v malé kopané, plavání, bowlingu atd.

10 000

nájemné sportovišť, materiální vybavení, ceny do soutěží, rozhodčí, cestovné - jízdné a ubytování na soutěže a startovné

111.

Rugby Club Dragon Brno
Drobného 45, 602 00 Brno

ragby

Uspořádání mezinárodního turnaje mládeže v ragby "DRAGON CUP 2005 U13,U15, T: 05/2005, Brno

10 000

ceny (poháry, plakety, medaile a suvenýry)

112.

Rugby Club Dragon Brno
Drobného 45, 602 00 Brno

ragby

Zabezpečení celoročního provozu ragbyového areálu, celoroční činnosti a soutěží v ragby

35 000

provozní náklady (energie), vč. údržby a oprav hřiště, nájemné tělocvičen, materiální vybavení, a cestovné - jízdné na utkání a turnaje

124.

ACŽJ Brno - Atletický klub žáků Jundrov
ZŠ Jasanová 2, 637 00 Brno

atletika

Pořádání sportovních akcí pro žáky ZŠ: např: Běh Jundrovskými lesy, Vánoční laťka, Atletický trojboj, aj.

10 000

materiální vybavení, cestovné - jízdné na soutěže a soustředění, ceny, rozhodčí

140.

Orel
Pellicova 2c, 602 00 Brno

volejbal

Uspořádání volejbalových turnajů v kategorii muži, ženy a mládež, T: 11/2005 Brno

10 000

nájemné sportovišť

149.

Fotbalový klub SK Bosonohy
Hoštická 2, 642 00 Brno

fotbal

Zabezpečení celoroční činnosti mládeži dospělých, vč. mistrovských soutěží ve fotbalu

45 000

materiální vybavení, cestovné - jízdné na zápasy, nájemné tělocvičny, rozhodčí

173.

Akademický atletický klub Brno (AAC Brno)
Drobného 45, 602 00 Brno

atletika

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže i dospělých v atletice

30 000

cestovné - jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, nájemné sportovišť, startovné a materiální vybavení

191.

Badmintonový club RSC Brno
Dědická 33, 627 00 Brno

badminton

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží mládeže i dospělých v badmintonu

10 000

nájemné tělocvičen a materiální vybavení

266.

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Královo Pole
Srbská 4, 612 00 Brno

moderní gymnastika, všestrannost, volejbal, košíková, aj.

Oprava střechy, šaten sociálního zázemí a oprava parket v tělocvičnách Sokolovny

0

267.

Tenisový klub Medlánky Brno
Šumavská 31, 612 54, Brno

tenis

Oprava střechy provozního objektu (šaten a skladu v areálu TK Medlánky, Střední ul. Brně

0

273.

Tenisový oddíl Zetor Brno
Bubeníčkova 52, 615 00 Brno

tenis

Zabezpečení celoročníh provozu tenisového areálu, činnosti a soutěží mládeže i dospělých v tenisu

50 000

provozní náklady (plyn, el. energie, voda),materiální vybavení, cestovné - jízdné na soutěže, ceny

284.

BRNĚNSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB
Kounicova 20/22, 602 00 Brno

basketbal

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže klubu BBK Brno, sportovního střediska mládeže a basketbalu. Pořádání turnajů.

60 000

nájemné hal a tělocvičen, rozhodčí, cestovné - jízdné a ubytování na soutěže, materiální vybavení

285.

BRNĚNSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB
Kounicova 20/22, 602 00 Brno

basketbal

Uspořádání mezinárodního basketbalového turnaje mládeže 7. ročník "BRNO 2005", T: 09/2005, Brno

30 000

nájemné hal, rozhodčí, ubytování, startovné

288.

JIHOMORAVSKÝ SVAZ KARATE
Dědická 22, 627 00 Brno

karate

Celoroční příprava brněnské talentované mládeže a soutěže v karate

20 000

nájemné sportovišť, rozhodčí, ceny, pronájem tatami

292.

ČAFC ŽIDENICE Brno
Gajdošova 18, 615 00 Brno

fotbal

Zabezpečení provozu fotbalových hřišť na ul. Gajdošova, Pastrnkova a Malá Klajdovka a celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže i dospělých ve fotbalu

80 000

provozní náklady (plyn, el. energie, voda), vč. údržby travnatých hřišť, cestovné - jízdné na soutěže, materiální vybavení, rozhodčí

317.

SK KONTAKT BRNO
Srbská 53, 612 00 Brno

plavání

Uspořádání mezinárodního plaveckého závodu tělesně postižených sportovců, T: 06/2005, Brno

30 000

nájemné bazénu, časomíry a ozvučení, rozhodčí

318.

SK KONTAKT BRNO
Srbská 53, 612 00 Brno

plavání

Zabezpečení účasti mladých sportovních nadějí s tělesným postižením na republikových i mezinárodních soutěžích

20 000

startovné a cestovné - jízdné na soutěže

320.

Klub turistů a lyžařů Brno
Údolní 31, 602 00 Brno

vodáctví, volejbal, turistika, lyžování aj.

Zabezpečení údržby areálu loděnice, činnosti a účasti na soutěžích. Pořádání akcí náborových a pro širokou veřejnost

12 000

cestovné - jízdné a ubytování na akcích, materiální vybavení, nájemné tělocvičen a bazénů, údržba areálu loděnice

380.

TJ Sokol Jehnice
Havláskova 9
621 00 Brno

badminton

Uspořádání Mistrovství Evropy juniorů smíšených družstev v badmintonu, T: 09/2005, Brno

130 000

nájemné hal, ceny, ubytování pro účastníky

381.

Tělocvičná jednota Sokol Brno I.
Kounicova 20/22, 602 00 Brno

sportovní lezení

Uspořádání Evropského poháru juniorů ve sportovním lezení, T: 04/2005, Brno

90 000

vybudování rozlézací stěny, nájemné vysokozdvižné plošiny, rozhodčí, ceny, cestovné - jízdné (i letenky) a ubytování pro rozhodčí

382.

Sportovní oddíl Basketbal SK Královo Pole
Vodova 108, 612 00 Brno

basketbal - ženy

Zabezpečení přípravy a účasti basketbalistek v nejvyšší republikové soutěži (I.liga) ve 2. pol. r. 2005

440 000

neinvestiční výdaje spojené s přípravou a účastí na soutěžích vrcholového družstva v seniorské kategorii -cestovné - jízdné a ubytování na soutěže a soustředění, rozhodčí, nájemné tělocvičen, materiální vybavení

383.

Skating Club Brno
Bratří Čapků 12, 602 00 Brno

synchronizované bruslení

Zabezpečení účasti juniorské skupiny Balance na Světovém poháru, 03/2005, Švýcarsko

60 000

cestovné - jízdné a ubytování pro účastníky závodu, startovné a nájemné ledové plochy v místě závodu

384.

Česká basketbalová federace
Zátopkova 100, 160 17, Praha 6

basketbal - ženy

Uspořádání Mistrovství Evropy žen do 20 let v basketbalu, T: 07/2005, Brno

800 000

nájemné sportovních hal, cestovné - jízdné účastníků v Brně a ubytování účastníků

389.

Tělovýchovná jednota Favorit Brno
Křížkovského 22, 603 00 Brno

BMX

Uspořádání mezinárodního "Mistrovství ČR, kategorie Junior a Elite" a "Česko-moravského poháru pro Chgallenge catergory", T:05/2005, Brno
(zaštita primátora MB)

30 000

věcné ceny, rozhodčí, nájemné sociálního zařízení, rozhodčí

390.

Český svaz házené
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha

házená

Uspořádání mezinárodní akce "Velký den české házené" - Kvalifikační utkání mužů na ME 2006 a Kvalifikační utkání na MS žen 2005 a turnaje dětí a veteránů, T: 06/2005, Brno

250 000

nájemné hal a hřišť, cestovné - jízdné Praha - Brno a zpět, ubytování účastníků, odměny rozhodčím a delegátům EHF, ozvučení haly, instalace a demontáž speciálního povrchu, zapůjčení spec. povrchu Taraflex

391.

Klub orientačního běhu Moira Brno
Teyschlova 27, 635 00 Brno

orientační běh

Celoroční činnost a soutěže dětí a mládeže v orientačním běhu

0

II. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2005 - II. kolo

 

č.ž.

Žadatel adresa

Sportovní odvětví

Název projektu

schváleno ZMB


Specifikace účelu dotace
(poznámka)

385.

Házená Brno, s.r.o.
Vodova 108, 612 00 Brno

házená

Uspořádání mezinárodního turnaje reprezentačních družstev dorostu do 19 let v házené "O pohár veletržního Brna", T: 12/2005, Brno

150 000

nájemné sportovních hal, materiální vybavení, ubytování pro účastníky turnaje

386.

BASKETBAL CLUB BRNO, družstvo
Vídeňská 9, 639 00 Brno

basketbal - muži
A plus

Účast reprezentace města Brna v evropské soutěži basketbalu mužů a její uspořádání

600 000

nájemné sportovišť, rozhodčí, cestovné - jízdné (i letenky), ubytování zahraničních účastníků v Brně

387.

BASKETBAL SPORT, spol. s.r.o.
Horákova 7, 616 00 Brno

basketbal - ženy
Gambrinus Brno

Účast reprezentace města Brna ve Final four, Eurolize žen v basketbalu

600 000

cestovné - jízdné (i letenky), ubytování

388.

ARTIQ, v.o.s
Svitavská 29, 614 00 Brno

sportovní střelba

Uspořádání mezinárodní střelecké exhibice "MASTERS Cup 2005" a "open" závody, 09/2005, Brno
(záštita primátora MB)

60 000

cestovné - jízdné (i letenky), ubytování pro účastníky závodu, ceny, nájemné sportoviště

III. Neinvestiční dotace fyzickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2005 - II. kolo

377.

Jan Vonka
Husova 544, 664 42, Modřice

automobilový sport

Uspořádání závodu - Mistrovství ČR automobilů do vrchu Vzhůru Farinovou zatáčkou o pohár Primátora města Brna, T: 06/2005, Brno

40 000

odklonění dopravy a ohraničení tratě, nájemné (startovacího zařízení, časomíry, vybavení technických a sportovních komisařů, vybavení stanovišť pořadatelů, sociálního vybavení), ceny

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design