Česky CZEnglish EN

Číslo žád.

Žadatel
Adresa

Název projektu

Schváleno
RMB
v tis. Kč

Účel případně omezení účelu

1

ČSOP RS Brno obč. s.

Panská 9, 602 00 Brno

Studánky a příroda města Brna a okolí

15

služby (turist.průvodce, terénní exkurze)

2

Český zahrádkářský svaz, územní rada Brno-město
Křenová 67, 602 00 Brno obč. s.

Semináře Ekologické hospodaření zahrádkářských kolonií ve městě Brně

0

materiál, služby, opravy a údržba

3

Děti Země - Brno obč. s.

Cejl 48/50, 602 00 Brno

Veřejná kontrola ochrany životního prostředí

0

služby, nájem, kancelářské potřeby

4

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu obč. s.

Cejl 48/50, 602 00 Brno

Den bez aut 2005 v Brně

6

materiál, cestovné, služby

5

Dům dětí a mládeže přísp. org.
Helceletova 4, 602 00 Brno

Ekologický výukový program Babiččina zahrádka

0

služby, materiál

6

Dům dětí a mládeže přísp. org.
Helceletova 4, 602 00 Brno

Rekonstrukce zahrady při CVČ Jabloňka

21

materiál, služby

7

EkoCentrum Brno obč. s.

Ponávka 2, 602 00 Brno

Ekologická knihovna a informační centrum pro veřejnost v roce 2005

39

materiál, služby, opravy a údržba

8

EkoCentrum Brno obč. s.

Ponávka 2, 602 00 Brno

Stezka zdraví Brno - Lelekovice

0

služby, opravy a údržba

9

EkoCentrum Brno obč. s.
Ponávka 2, 602 00 Brno

Ekologické výukové programy v roce 2005

11

služby, opravy a údržba

10

Hnutí Brontosaurus obč. s.

Michalova 4, 628 00 Brno

Environmentální výchova středoškoláků a vysokoškoláků

15

materiál, služby, cestovné

11

Hnutí Duha - Přátelé Země ČR
Bratislavská 31, 602 00 Brno
obč. s.

Časopis Sedmá generace

19

materiál, služby

12

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Dvojka" Brno obč. s.

Slovinská 41, 612 00 Brno

Přírodě blíž

9

materiál, služby, cestovné

13

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 13. středisko HIAWATHA Brno
Lužánky 792, 602 00 Brno obč.s.

Ekologická výchova skautských kolektivů

9

materiál, služby, cestovné, ubytování

14

JUNIOR - DDM přísp. org.

Dornych 2, 656 20 Brno

Lesní školka

20

materiál, služby

15

JUNIOR - DDM přísp. org.
Dornych 2, 656 20 Brno

Pomůcky k ekovýchovným výukovým programům

14

materiál, služby

16

JUNIOR - DDM přísp. org.

Dornych 2, 656 20 Brno

Krmím, krmíš, krmíme....

5

materiál

17

Lipka -DEV, Brno přísp. org.

Lipová 20, 602 00 Brno

Přírodní zahrada 2005

25

služby, cestovné, opravy a údržba

18

Lipka - DEV, Brno přísp. org.

Lipová 20, 602 00 Brno

Zahradní dílna s chlebovou pecí

17

materiál, služby

19

Lužánky - CVČ přísp. org.
Lidická 50, 658 12 Brno

Hrátky se zvířátky

21

materiál, služby (tisk)

20

Lužánky - CVČ přísp. org.
Lidická 50, 658 12 Brno

Setkání a výměna zkušeností vedoucích chovatelských kroužků z ČR

0

ubytování, materiál,

21

Mateřské centrum Kuřátka
Poštovská 1, 602 00 Brno obč. s.

Hledání pokladu pirátů

9

materiál

22

Moravskoslezská akademie
Zelný trh 6, 659 37 Brno obč. s.

Snížení dusičnanů v přehradě biologickou cestou

0

materiál, služby, cestovné

23

Moravskoslezská akademie
Zelný trh 6, 659 37 Brno obč. s.

Ekobrno - životní prostředí a mutagenita

8

materiál, služby, nájem, cestovné, ubytování

24

Moravskoslezská akademie
Zelný trh 6, 659 37 Brno obč. s.

Hodnocení vody v Brně pomocí biotestu

0

materiál, služby, cestovné,
příprava vzorků k analýzám

25

Nadace Partnerství obč. s.

Panská 7, 602 00 Brno

Cesta mráčkového dráčka

0

materiál, služby, cestovné

26

Ptačí centrum o.p.s.

Štěpánská 4b, 602 00 Brno

Výchova, ukázky, poradenská činnost

21

materiál

27

Rezekvítek obč.s.

Kamenná 6, 639 00 Brno

Krabice do škol

30

materiál, služby

28

Rezekvítek obč.s.

Kamenná 6, 639 00 Brno

Vzdělávací program Rezekvítku

20

materiál, služby

29

Sdružení přátel Botanické zahrady obč.s.
Kotlářská 2, 602 00 Brno

Výroba jmenovek ke dřevinám - 1. část

0

služby

30

Sdružení přátel Botanické zahrady obč.s.

Kotlářská 2, 602 00 Brno

Vydání naučných leporel a pohlednic

0

služby

31

Skaut - český skauting ABS, středisko lesní moudrost Brno
Pellicova 2, 602 00 Brno obč.s.

Ekologické vzdělávání činovníků střediska Lesní moudrost

6

materiál, služby, cestovné, opravy a údržba

32

Smrk obč.s.

Ramešova 10, 612 00 Brno

Přírodní veřejná zahrada

29

materiál, služby, opravy a údržba

33

Soliton obč.s.

Renneská 40, 639 40 Brno

Cyklus výstav Příroda města Brna

0

materiál, služby

34

Soliton obč.s.
Renneská 40, 639 00 Brno

Ekostezka Lesná

6

údržba ekostezky

35

Soliton obč.s.

Renneská 40, 639 00 Brno

Čistá Svratka

0

materiál, služby

36

ZO ČSOP Jestřábník obč.s.

Ondrouškova 3, 635 00 Brno

Zhotovení informační tabule na přírodní památce Netopýrky

10

služby, materiál

37

ZO ČSOP Jestřábník obč.s.

Ondrouškova 3, 635 00 Brno

3. Den Země pro veřejnost
v Brně - Novém Lískovci

6

materiál, služby, ceny pro účastníky

38

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády obč.s.

Panská 9, 602 00 Brno

Sběry a výsevy semen xenotermních druhů určené k revitalizaci lomu na Hádech

12

materiál, služby

39

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády obč. s.

Panská 9, 602 00 Brno

Informační leták o nelesních stanovištích evropského významu v Brně a okolí

10

služby

40

ZO ČSOP Veronica obč.s.

Panská 9, 602 00 Brno

Reprezentativní poradna

5

materiál, služby, opravy a údržba

41

ZO ČSOP Veronica obč.s.

Panská 9, 602 00 Brno

Veletrh brněnských organizací a občanských sdružení

0

materiál, služby, cestovné

42

ZO ČSOP Veronica obč.s.

Panská 9, 602 00 Brno

Časopis Veronica

27

tisk, distribuce,
provozní náklady

43

Zeměpisná společnost Morava
Pekárenská 4a, 602 00 Brno

obč.s.

Digitální fotoaparát pro výzkum Oddílu životního prostředí

0

materiál

44

Zeměpisná společnost Morava
Pekárenská 4a, 602 00 Brno
obč.s.

Výzkum fauny a flory v ČR

5

materiál, služby, cestovné

 

CELKEM

450

 

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2011 09:42
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2011 09:42
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design